Nye regler for oppfølging av sykmeldte

1. juli gjelder det nye regler for oppfølging av sykmeldte. Her får du oversikten.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule fredag 1. juli 2011
Lesetid: 1 Minutt

Infotjenester har siden regelendringene ble kjent skrevet en rekke artikler.
Du kan blant annet lese om:

- Aktiv sykmelding forsvinner
- Flere dialogmøter
- Gebyr til arbeidsgiverne


Nå har Arbeidsdepartementet kommet med en egen huskeliste for alle involverte parter. Blant annet denne for arbeidsgiver:

Arbeidsgiver skal:
- tilrettelegge arbeidssituasjonen i dialog med arbeidstaker når denne blir syk
- utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker så tidlig som mulig og senest innen fire uker etter at arbeidstaker blir sykmeldt. Oppfølgingsplanen skal sendes lege/sykmelder
- avholde et dialogmøte med arbeidstaker så tidlig som mulig og senest innen sju uker etter at arbeidstaker blir sykmeldt
- rapportere til NAV om at plan er utarbeidet og møte avholdt senest innen ni uker etter at arbeidstaker blir sykmeldt. Dersom dette ikke gjøres, kan NAV sende varsel sanksjoner. Hvis arbeidsgiver tross varsel om sanksjoner ikke innen tre uker overholder pliktene, kan det ilegges et gebyr på 5000 kroner for hver overtredelse
- delta i dialogmøter i regi av NAV etter innkalling (innen 26 uker etter arbeidstaker blir sykmeldt, eller tidligere dersom NAV, arbeidsgiver, sykmelder eller arbeidstaker selv ber om det)
- sende inn oppfølgingsplanen til NAV senest en uke før dialogmøter i regi av etaten


Du har full oversikt i oppslagsverket Sykepengeordningen

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter