Få kommer tilbake i full jobb etter maksdato

Bare en av fem arbeidstakere som når maksdato for sykepenger er i full jobb etter 6 måneder. Det viser at det er viktig å følge opp langtidssyke godt.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 28. oktober 2020
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Hvert år når rundt 40.000 arbeidstakere maksdato for sykepenger. Det betyr at de ikke lenger har rett på sykepenger, og dermed enten må tilbake i jobb eller andre ytelser, hvis de ikke skal stå uten inntekt.

Retten til sykepenger bortfaller som hovedregel etter er at den ansatte har vært syk i 248 dager.

– Vi i Simployer har hentet inn tall fra NAV som viser hva som skjer med ansatte som har nådd maksdato for sykepenger for de siste årene. Tallene viser at like over halvparten går over på arbeidsavklaringspenger, mens rundt 10 prosent er over på uføretrygd. Bare to av ti er i fullt arbeid et halvt år etter at de mistet retten til sykepenger fra NAV, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Stabilt over tid

Tallene for de fire årene fra 2016 til og med 2019 viser at det er liten endring i hva som skjer med ansatte som når maksdato.

– I løpet av denne fireårsperioden er det rundt 12 prosent færre som når maksdato for sykepenger, uten at vi vet hva det skyldes. Vi ser at det er litt færre som går over på arbeidsavklaringspenger, litt flere som går over på uføretrygd og litt flere som kommer tilbake i jobb. Det store bildet er imidlertid at tallene er svært stabile gjennom hele fireårsperioden, sier Brostrøm i Simployer.

Viktig å følge opp

Simployers rådgivere hjelper hver dag norske ledere og HR-ansatte i sykefraværsspørsmål. En erfaring mange gjør seg, er at maksdatoen av og til kommer litt brått på.

– Vi vet at mange ledere ikke følger opp ansatte så tett som de burde når sykefraværene blir lange. Dermed skjer det for ofte at en ansatt går fra 100 prosent syk den siste dagen med sykepenger, til å komme på jobb første dag vedkommende ikke lenger har rett på sykepenger. Det liten grunn til å tro at dette skyldes en plutselig bedring av helsetilstanden etter 248 dager, sier Brostrøm.

Delvis sykmelding

Ved å følge opp ansatte gjennom hele sykefraværet, kan man identifisere om det er mulig å tilrettelegge for noe arbeid også før maksdato, for å gjøre overgangen enklere for begge parter.

– Det er ingen god løsning at ansatte kommer på jobb hvis det fortsatt er syke, og heller ikke heldig at ansatte fullfører sykepengeperioden selv om de egentlig kunne jobbet helt eller delvis. Slike ting fanger man opp ved å følge opp ansatte tett gjennom hele sykefraværet, sier Brostrøm.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: