Bruk av velferdspermisjon

Fleksibilitet i forhold til å kunne ta ut ekstra velferdspermisjon kan være et positivt tilbud til ansatte som er rammet av terroraksjonene i Oslo og på Utøya.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule torsdag 28. juli 2011
Lesetid: 1 Minutt

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) oppfordrer arbeidsgivere til å ha forståelse for at ansatte kan ha behov for velferdspermisjon på grunnlag av disse tragiske hendelsene.

Bruk sunn fornuft
- Vår erfaring er at arbeidsgivere og arbeidstakere i felleskap finner gode løsninger. Noe vi er sikre på vil skje også i denne sorgtunge og ekstraordinære stunden. Da er det viktigere enn noen gang å ta vare på hverandre, skriver NHO på sine nettsider.

Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementet (FAD) oppfordrer også virksomhetene i staten til sunn fornuft blant annet i vurderingene av velferdspermisjoner.
- Statlige virksomheter oppfordres til å vise forståelse og skjønn for å finne gode løsninger for sine ansatte i en vanskelig tid. Dette gjelder også ved vurdering av velferdspermisjoner etter Hovedtariffavtalen § 22, skriver FAD på sine nettsider.

Hva er velferdspermisjon?
I tillegg til de lovregulerte permisjonssituasjonene, er det mange arbeidsgivere som innvilger permisjon der arbeidstaker av ulike årsaker har behov for kortere fravær fra jobben. En samlebetegnelse på disse ulike permisjonssituasjonene er velferdspermisjon.

Velferdspermisjonsordninger kan følge av avtaler (f eks tariffavtale) eller praksis/administrative bestemmelser i virksomheten. Blant annet kan det avtales hvor mange dager velferdspermisjon den enkelte kan ta ut i året, samt om velferdspermisjonen er lønnet eller ikke.

Dersom det hverken er avtaler eller praksis knyttet til velferdspermisjoner, bestemmer arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle om det skal innvilges permisjon, og om dette skal innvilges med eller uten lønn.

Når situasjonen er så ekstraordinær som den er nå, bør det brukes sunn fornuft i vurderingene om velferdspermisjon.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter