Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 25.04.2017
Endrer regelverket for arbeidsavklaringspenger - Nesten en av fire mottakere av arbeidsavklaringspenger er i jobb. Nå skal regelverket endres, men det legges ikke opp til å gjøre det enklere for arbeidsgiver.
today 07.04.2017
Rana Gruber har valgt Infotjenester - Rana Gruber AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av ny HR-løsning.
today 03.04.2017
Har du kontroll på HMS-regelverket? - Vi har testet norske topplederes kunnskap om HMS. Her kan du se hvordan det gikk og teste om du klarer deg bedre i vår lille quiz!
today 31.03.2017
Nå endres arbeidstidsreglene - Med dagens regelverk bryter mange arbeidstakere arbeidsmiljøloven hvis de tar med seg jobb hjem på kvelden. Nå endres arbeidstidsreglene.
today 31.03.2017
Endrer reglene for midlertidig ansettelse i staten - Onsdag legger regjeringen frem sitt forslag til ny tjenestemannslov. Reglene for midlertidig ansettelse er en av endringene.
today 27.03.2017
Vær forsiktig ved kontroll av arbeidstakerne - Vilkårene for å videoovervåke, rusmiddelteste eller kontrollere arbeidstakerne på andre måter er strenge. Dette må du tenke på før du iverksetter kontrolltiltak.
today 27.03.2017
Vil skattlegge arbeidsgiver når ansatte får ytelser fra andre - Når en ansatt får rabatt på treningssenteret eller bruker bonusreiser privat bør arbeidsgiveren pålegges å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift, mener Skattedirektoratet. - Ingen god idé, sier Infotjenesters eksperter.
today 28.03.2017
Alle må forberede seg på nye personvernregler - Norske virksomheter behandler store mengder informasjon om tidligere og nåværende ansatte, jobbsøkere og kunder. Neste år kommer nye EU-regler, og veldig få er godt forberedt.
today 15.03.2017
Oppfølgingsenheten Frisk velger Infotjenester på HR-systemer - Selskapene Oppfølgingsenheten Frisk, Frisk HMS bedriftshelsetjeneste, og Friskstiftelsen velger Infotjenester på HR systemer!
today 15.03.2017
Nordvik Gruppen har inngått avtale med Infotjenester - Nordvik Gruppen AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av ny HR-løsning.
today 24.04.2017
Mange kan ikke bruke IT-systemene på jobben - Det er et stort problem i arbeidslivet at IT-systemene ikke er utviklet på en måte som gjør at de kan brukes av alle.
today 13.03.2017
Slik skal sykefraværet beregnes - Alle arbeidsgivere er lovpålagt å føre statistikk over sykefraværet i virksomheten, og det er regler for hvordan det skal gjøres. Likevel varierer beregningene kraftig.
today 09.03.2017
Hvor ligger dine HR-data lagret? - Nesten alle velger skybaserte HR-løsninger. Da er det helt avgjørende hvor og hvor sikkert data er lagret.
today 09.03.2017
Taper penger fordi de ikke kan refusjonsreglene - Mange arbeidsgivere som søker om refusjon fra NAV for langvarig, kronisk eller svangerskapsrelatert sykdom taper penger fordi de ikke kan regelverket godt nok.
today 27.02.2017
Halvparten mangler verktøy for personalinformasjon - En rapport fra Gartner viser at det er mye å spare på et godt verktøy for informasjon om ansattes rettigheter og plikter. Likevel har under halvparten av norske virksomheter en slik løsning.
today 24.02.2017
To av tre arbeidsgivere vinner sykepengeanken - Arbeidsgivere som mener en arbeidstaker ikke reelt sett er syk med krav på sykepenger vinner frem i ankenemnda to av tre ganger.
today 23.02.2017
Snur om privat bruk av yrkesbil - Overraskende snuoperasjon fra Skattedirektoratet kan gi store skattelettelser for mange som bruker håndverkerbilen til privat småkjøring. Endringen får tilbakevirkende kraft for 2016.
today 20.02.2017
Slik sjekker du sikkerhetssertifikatet til HR-leverandøren din - Selv om en nettside benytter sikker tilkobling med https er det ikke gitt at sikkerheten er god. Slik sjekker du hvor sikker tilkoblingen til en nettside er.
today 03.04.2017
8 ledertips for godt sykefraværsarbeid - De sykmeldte forventer hjelp fra leder for å komme tilbake i jobb, men få får hjelpen de forventer. Her er 8 tips for god oppfølging av syke ansatte.
today 14.02.2017
Syke barn ved samlivsbrudd - Hvem har krav på omsorgspenger for å være hjemme med syke barn når foreldrene skiller lag og det kommer nye partnere og barn inn i bildet?
Del siden: