Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 10.08.2015
Lær av dem som slutter i jobben - Sluttintervjuer er like viktige som ansettelsesintervjuer. Det er mye å lære av den som slutter, og informasjonen er nyttig for å finne forbedringsområder.
today 10.08.2015
Ny sykmeldingsblankett skaper usikkerhet - Nylig ble en ny sykmeldingsblankett lansert. I den nye blanketten mangler feltet om tilbakedatering på arbeidsgivers eksemplar, noe som skaper usikkerhet.
today 29.06.2015
Forslag til ny regnskapslov - Regnskapslovutvalget har levert sitt forslag til ny regnskapslov, som blant annet vil gjøre det enklere for små selskaper.
today 29.06.2015
Disse reglene endres 1. juli - Som vanlig er det mange lovendringer som trer i kraft 1. juli. I år er det særlig på arbeidsrettsområdet det kommer vesentlige endringer for arbeidslivet.
today 15.06.2015
Nå forsvinner de gamle fare-symbolene - Fra 1. juni fases de gamle oransje symbolene for merking av farlige kjemikalier helt ut. Har du ikke startet opplæringen og gått gjennom rutinene, er det viktig å gjøre det nå.
today 15.06.2015
Komplisert med midlertidig ansatte - Det nye regelverket for midlertidige ansettelser inneholder et ganske komplisert regelverk for karantenetid. Det kan skape problemer, særlig for store arbeidsgivere.
today 15.06.2015
Fri for å følge barn til lege eller tannlege - Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri for å følge barna til rutinekontroller hos lege, tannlege eller helsestasjon.
today 01.06.2015
Viktig å være bevisst på HR-strategien - Det er viktig å være bevisst på om du utøver en forpliktelsesbasert eller kontrollorientert HR for å få full effekt av HR-tiltakene.
today 01.06.2015
Robotene inntar arbeidslivet - Ekspertene mener den neste bølgen av teknologisk utvikling vil gi store endringer i arbeidslivet. Omstilling blir en nøkkel for bedriftene fremover, var et av budskapene fra årets store lederdag.
today 01.06.2015
Kan sjefen betale boten min? - Hvem skal ta regningen når en arbeidstaker feilparkerer eller bryter fartsgrensen i arbeidstiden?
today 18.05.2015
Ingen sykepenger til de eldste arbeidstakerne - Med ny arbeidsmiljølov har arbeidstakere rett til å stå i jobben til de er 72 år. Retten til sykepenger kuttes fortsatt når man passerer 67.
today 18.05.2015
Revidert nasjonalbudsjett 2015 - Her er oversikten over de viktigste endringene regjeringen presenterte i revidert nasjonalbudsjett.
today 08.05.2015
Vil gjøre det billigere å bruke yrkesbilen privat - Snart kan det bli enklere og billigere å bruke håndverkerbilen til privat småkjøring. Et nytt forslag er sendt ut på høring.
today 04.05.2015
Tips for en god sykefraværssamtale - Tidlig oppfølging av sykmeldte er lovpålagt. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har mye å vinne på at dette gjennomføres ordentlig.
today 04.05.2015
Slik blir overgangen til ny arbeidsmiljølov - De omfattende endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 1. juli, men ikke alle endringene vil slå ut direkte. Slik blir overgangen fra gammelt til nytt regelverk.
today 04.05.2015
Kvittering på bompenger og parkeringsutgifter? - Må arbeidsgiver kreve kvittering for bompasseringer og parkering for å refundere utgiftene til arbeidstaker trekk- og avgiftsfritt?
today 04.05.2015
Oppsigelse eller permittering i dårlige tider? - Mange velger å si opp arbeidstakere i stedet for å permittere ved mangel på arbeid. Nå er det en regelendring på vei, som vil gjøre det rimeligere for arbeidsgiver å permittere.
today 24.04.2015
Ny arbeidsmiljølov trer i kraft 1. juli - Regjeringen har nå avgjort at de omfattende endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli i år.
today 20.04.2015
Rett til fri fra jobben - Norske arbeidstakere har lovfestet rett til fri fra jobben i en rekke situasjoner. Her er den komplette oversikten over når en arbeidstaker kan kreve fri.
today 20.04.2015
Butikksjefen har rett til overtidsbetalt - En leder som må forholde seg til åpningstidene i butikken er ikke unntatt arbeidstidsbestemmelsene, og kan kreve overtidsbetalt. Det slår Direktoratet for arbeidstilsynet fast.
Del siden: LinkedIn twitter