Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 19.08.2020
FHI ber om flere syke-barn-dager - Folkehelseinstituttet er redd for at foreldre sender barn med forkjølelsessymptomer til skole og barnehage, og ber om at ordningen med syke-barn-dager utvides på nytt.
today 13.08.2020
Utvider muligheten til å permittere igjen - Regjeringen foreslår at det fra 1. november blir mulig å permittere ansatte i 52 uker.
today 12.08.2020
Sykepenger ved karantene etter ferien - Ansatte som reiste til et grønt land på ferie vil ha rett på sykepenger i karantenetiden dersom landet blir rødt mens de er der.
today 12.08.2020
Disse karantenereglene gjelder nå - De fleste som kommer til Norge fra røde områder må i karantene i 10 dager, men det finnes noen unntak.
today 12.08.2020
Mange misforståelser om hjemmekontor - Uavhengig av om hjemmekontor er midlertidig eller ei, skal arbeidsgiver uansett sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Her er ti punkter du må huske på.
today 07.08.2020
Ny anbefaling om bruk av hjemmekontor - Myndighetene ber igjen arbeidsgivere legge til rette for hjemmekontor og fleksibel arbeidstid der det er mulig. Målet er å redusere trykket på kollektivtrafikken.
today 01.07.2020
Disse endingene gjelder fra 1. juli - Mange lov- og forskriftsendringer trer som regel i kraft 1. juli og 1. januar. Her er oversikten over regelendringer 1. juli på områdene Simployers juridiske rådgivere dekker.
today 26.06.2020
Sykepenger og foreldrepenger under koronakrisen - Reglene for sykepenger og foreldrepenger har blitt endret flere ganger under koronakrisen. Her er oversikten over alle endringene som har kommet mellom 13. mars og 1. juli.
today 15.06.2020
Kan gi advarsel for brudd på smittevernregler - Ansatte som reiser på ferie til utlandet i strid med helsemyndighetens råd kan få en advarsel fra arbeidsgiver.
today 10.06.2020
Når hjemmekontor blir en fast ordning - Etter gode erfaringer med hjemmekontor under koronakrisen, er det flere virksomheter som nå ønsker å gjøre hjemmekontor til en permanent ordning. Da er det flere ting å tenke på.
today 10.06.2020
Kan inndra egenmeldingsretten etter koronafravær - Direktoratet gir grønt lys til å inndra ansattes rett til å bruke egenmelding med bakgrunn i fravær i koronaperioden. Ikke nødvendigvis den beste løsningen, mener Simployers rådgivere.
today 10.06.2020
8 ting alle bør vite om feriepenger - Feriepenger kan oppleves som komplisert. Her har Simployers juridiske rådgivere samlet 8 punkter mange ikke kjenner til om feriepenger og feriepengeopptjening.
today 10.06.2020
Arbeidsgivere oppgitt over lønnskompensasjonsordning - NAV legger opp til at arbeidsgivere må sende inn inntektsopplysninger for permitterte ansatte enkeltvis. Det faller ikke i god jord hos arbeidsgivere med flere hundre permitterte.
today 03.06.2020
Husk å ta vare på koronaerfaringene - The show must go on, også i en krisesituasjon. Hvordan tar du vare på det dere har lært gjennom koronakrisen?
today 02.06.2020
Dette skal til for å endre planlagt ferie - Det skal mye til for at arbeidsgiver kan endre planlagt ferie etter at den ansatte er varslet om ferien. Koronakrisen er ikke nødvendigvis god nok grunn.
today 02.06.2020
Rapporterer bilgodtgjørelse og diett feil - 30 000 arbeidstakere risikerer feil skatt i 2020 pga. arbeidsgivere som innrapporterer godtgjørelser feil.
today 29.05.2020
Vil nullstille syke barn-dager fra 1. juli - Fra i sommer vil regjeringen normalisere reglene for bruk av syke-barn-dager. Alle arbeidstakere begynner da med full normal kvote.
today 27.05.2020
Fjerner retten til ubegrenset egenmeldingsbruk - Fra neste uke kan ikke ansatte lenger rett til å bruke egenmelding ubegrenset i arbeidsgiverperioden.
today 27.05.2020
Kan ikke kreve koronatesting av ansatte - Rådet fra helsemyndighetene er at alle med forkjølelsessymptomer holder seg hjemme fra jobb. Likevel kan ikke arbeidsgiver kreve at ansatte med slike symptomer tar en koronatest.
today 27.05.2020
Frykter konkursbølge i juni - Simployers økonomirådgiver frykter konkursbølge i juni, når dobbel momsregning og feriepengene forfaller samtidig.
Del siden: