Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 18.12.2019
Flere virksomheter får industrivernplikt fra nyttår - Flere virksomheter får industrivernplikt og kommunikasjonen med kommune og nødetater skal bli bedre. Endringene i industrivernforskriften trer i kraft 1. januar.
today 16.12.2019
Reisesatsene for 2020 kommer ikke før nyttår - Nesten hele arbeidslivet forholder seg til statens satser når ansatte reiser i jobben. Nå er det klart at satsene og reglene for 2020 ikke kommer før nyttår, med de problemene det kan skape.
today 13.12.2019
Foreldrepengeregelverket bryter ikke med EU-reglene - Norge vant i EFTA-domstolen. NAV sitt regelverk for foreldrepenger til far bryter ikke med EU-regelverket, slår domstolen fast.
today 04.12.2019
8 vanlige misforståelser om overføring av ferie - Nå mot slutten av året får Infotjenester svært mange spørsmål om overføring av ferie. Her er noen av de vanligste misforståelsene vi møter på.
today 28.11.2019
Lønn ved dødsfall - Det skjer dessverre fra tid til annen at en arbeidstaker dør. Har du kontroll på lønnsutbetalingene rundt dødsfallet?
today 18.11.2019
Ny dom om reisetid og arbeidstid - For andre gang på litt over et år har en dom slått fast at reisetid skal regnes som arbeidstid. Hvis dommen blir stående, vil den få betydning for andre som jobber på samme måte.
today 05.11.2019
7 råd for god konflikthåndtering - Konflikter som utvikler seg fra å handle om sak til å handle om person kan bli giftige for arbeidsmiljøet. Her er 7 råd for bedre konflikthåndtering.
today 04.11.2019
Fortsatt ikke fritt frem å reise bort under sykefravær - Trygdeskandalen har gjort det klart at retten til sykepenger ikke avhenger av om den ansatte befinner seg i Norge. Likevel er det ikke fritt frem for syke arbeidstakere å reise hvor de vil.
today 31.10.2019
Test om du kan reglene for arbeidstid - Vi hører stadig om omfattende brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Test deg selv med disse 10 påstandene, og sjekk om du kan regelverket godt nok.
today 30.10.2019
Skatteplikt på personalrabatt for ansatte i transportselskaper utsettes nok en gang - Etter en regelendring som trådte i kraft 1.1.2019 er personalrabatt utover kr 8 000 er en skattepliktig fordel. Personalrabatt på persontransporttjenester fikk utsatt ikrafttredelse til 1.7.2019, deretter utsatt til 1.1.2020 og nå utsatt på nytt til 1.7.2020.
today 28.10.2019
Ansatte kan likevel ta med sykepenger til utlandet - Norske myndigheter har feiltolket EØS-regelverket om eksport av trygdeytelser. Nå slås det fast at verken arbeidsgiver eller NAV kan kreve at syke ansatte søker om å få reise til utlandet.
today 24.10.2019
Viktig endring i a-ordningen fra 2020 - En viktig endring i a-ordningen fra 2020 gjør at rundt 35 000 arbeidsgivere må endre praksis. - Det er ingen grunn til å vente til neste år, skriver Infotjenesters økonomirådgiver.
today 22.10.2019
Slik kan Brexit påvirke norsk arbeidsliv - Få dager før Storbritannias frist for å få til en avtale med EU går ut, er det mye som er uavklart. Skulle landet forlate EU uten en avtale, vil det få flere følger for norsk arbeidsliv.
today 22.10.2019
Hvordan bygge en god kultur for varsling? - Hva er egentlig forskjellen på å tyste og å varsle om kritikkverdige forhold på jobben? Ved nyttår kommer det nye regler om varsling, noe som gjør det enda viktigere å bygge et godt ytringsklima.
today 22.10.2019
Kan du nekte ansatte å jobbe flere steder? - Mange krever gjennom arbeidsavtalen å få godkjenne at ansatte tar andre jobber ved siden av den faste jobben. Det har de som utgangspunkt ikke anledning til.
today 09.10.2019
Slik har beregning av sykepenger blitt enklere - Nye presiseringer har gjort det enklere å beregne sykepenger riktig i tilfeller hvor ansatte har fravær i beregningsperioden.
today 09.10.2019
Erstatning ved forsinket fly på jobbreise - Ved flyforsinkelser eller kanseleringer kan passasjeren ha krav på flere tusen kroner i erstatning fra flyselskapet. Hvem skal ha denne kompensasjonen ved jobbreiser?
today 22.10.2019
Ansattes ansvar å komme på jobb i tide - Streik, bussforsinkelser og plutselige snøfall. Grunnene kan være mange til at ansatte kommer for sent på jobben, men det er arbeidstakerens eget ansvar å være på plass i tide.
today 19.11.2019
3 steg for effektiv oppfølging i prøvetiden - Prøvetiden med en ny ansatt er svært viktig for å få den utviklingen bedriften ønsker. Her er sjekklisten du bør gjennom.
today 04.12.2019
Ti tips før årsoppgjøret - Vi nærmer oss årsskiftet 2019/2020 og da gjelder det å være forberedt.
Del siden: