Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 24.08.2015
Slik skal du ikke gjennomføre en nedbemanningsprosess - Tøffe tider gjør at mange virksomheter nå planlegger nedbemanning. Her er noen av tabbene du må unngå i en nedbemanningsprosess.
today 10.08.2015
Lær av dem som slutter i jobben - Sluttintervjuer er like viktige som ansettelsesintervjuer. Det er mye å lære av den som slutter, og informasjonen er nyttig for å finne forbedringsområder.
today 10.08.2015
Ny sykmeldingsblankett skaper usikkerhet - Nylig ble en ny sykmeldingsblankett lansert. I den nye blanketten mangler feltet om tilbakedatering på arbeidsgivers eksemplar, noe som skaper usikkerhet.
today 29.06.2015
Forslag til ny regnskapslov - Regnskapslovutvalget har levert sitt forslag til ny regnskapslov, som blant annet vil gjøre det enklere for små selskaper.
today 29.06.2015
Disse reglene endres 1. juli - Som vanlig er det mange lovendringer som trer i kraft 1. juli. I år er det særlig på arbeidsrettsområdet det kommer vesentlige endringer for arbeidslivet.
today 15.06.2015
Nå forsvinner de gamle fare-symbolene - Fra 1. juni fases de gamle oransje symbolene for merking av farlige kjemikalier helt ut. Har du ikke startet opplæringen og gått gjennom rutinene, er det viktig å gjøre det nå.
today 15.06.2015
Komplisert med midlertidig ansatte - Det nye regelverket for midlertidige ansettelser inneholder et ganske komplisert regelverk for karantenetid. Det kan skape problemer, særlig for store arbeidsgivere.
today 01.06.2015
Viktig å være bevisst på HR-strategien - Det er viktig å være bevisst på om du utøver en forpliktelsesbasert eller kontrollorientert HR for å få full effekt av HR-tiltakene.
today 01.06.2015
Robotene inntar arbeidslivet - Ekspertene mener den neste bølgen av teknologisk utvikling vil gi store endringer i arbeidslivet. Omstilling blir en nøkkel for bedriftene fremover, var et av budskapene fra årets store lederdag.
today 01.06.2015
Kan sjefen betale boten min? - Hvem skal ta regningen når en arbeidstaker feilparkerer eller bryter fartsgrensen i arbeidstiden?
today 18.05.2015
Ingen sykepenger til de eldste arbeidstakerne - Med ny arbeidsmiljølov har arbeidstakere rett til å stå i jobben til de er 72 år. Retten til sykepenger kuttes fortsatt når man passerer 67.
today 18.05.2015
Revidert nasjonalbudsjett 2015 - Her er oversikten over de viktigste endringene regjeringen presenterte i revidert nasjonalbudsjett.
today 08.05.2015
Vil gjøre det billigere å bruke yrkesbilen privat - Snart kan det bli enklere og billigere å bruke håndverkerbilen til privat småkjøring. Et nytt forslag er sendt ut på høring.
today 04.05.2015
Tips for en god sykefraværssamtale - Tidlig oppfølging av sykmeldte er lovpålagt. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har mye å vinne på at dette gjennomføres ordentlig.
today 04.05.2015
Slik blir overgangen til ny arbeidsmiljølov - De omfattende endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 1. juli, men ikke alle endringene vil slå ut direkte. Slik blir overgangen fra gammelt til nytt regelverk.
today 04.05.2015
Kvittering på bompenger og parkeringsutgifter? - Må arbeidsgiver kreve kvittering for bompasseringer og parkering for å refundere utgiftene til arbeidstaker trekk- og avgiftsfritt?
today 04.05.2015
Oppsigelse eller permittering i dårlige tider? - Mange velger å si opp arbeidstakere i stedet for å permittere ved mangel på arbeid. Nå er det en regelendring på vei, som vil gjøre det rimeligere for arbeidsgiver å permittere.
today 24.04.2015
Ny arbeidsmiljølov trer i kraft 1. juli - Regjeringen har nå avgjort at de omfattende endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli i år.
today 20.04.2015
Butikksjefen har rett til overtidsbetalt - En leder som må forholde seg til åpningstidene i butikken er ikke unntatt arbeidstidsbestemmelsene, og kan kreve overtidsbetalt. Det slår Direktoratet for arbeidstilsynet fast.
today 07.04.2015
Blir friske av brev fra NAV - Arbeidstakere kommer tilbake på jobb 10 dager tidligere når NAV sender ut innkalling til dialogmøte, viser en ny rapport. Arbeidsgiver kan oppnå tilsvarende effekt ved god oppfølging, sier Infotjenesters rådgivere.
Del siden: