Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

31.03.2017
Endrer reglene for midlertidig ansettelse i staten - Onsdag legger regjeringen frem sitt forslag til ny tjenestemannslov. Reglene for midlertidig ansettelse er en av endringene.
31.03.2017
Nå endres arbeidstidsreglene - Med dagens regelverk bryter mange arbeidstakere arbeidsmiljøloven hvis de tar med seg jobb hjem på kvelden. Nå endres arbeidstidsreglene.
28.03.2017
Alle må forberede seg på nye personvernregler - Norske virksomheter behandler store mengder informasjon om tidligere og nåværende ansatte, jobbsøkere og kunder. Neste år kommer nye EU-regler, og veldig få er godt forberedt.
27.03.2017
Vil skattlegge arbeidsgiver når ansatte får ytelser fra andre - Når en ansatt får rabatt på treningssenteret eller bruker bonusreiser privat bør arbeidsgiveren pålegges å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift, mener Skattedirektoratet. - Ingen god idé, sier Infotjenesters eksperter.
27.03.2017
Vær forsiktig ved kontroll av arbeidstakerne - Vilkårene for å videoovervåke, rusmiddelteste eller kontrollere arbeidstakerne på andre måter er strenge. Dette må du tenke på før du iverksetter kontrolltiltak.
15.03.2017
Nordvik Gruppen har inngått avtale med Infotjenester - Nordvik Gruppen AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av ny HR-løsning.
15.03.2017
Oppfølgingsenheten Frisk velger Infotjenester på HR-systemer - Selskapene Oppfølgingsenheten Frisk, Frisk HMS bedriftshelsetjeneste, og Friskstiftelsen velger Infotjenester på HR systemer!
13.03.2017
Slik skal sykefraværet beregnes - Alle arbeidsgivere er lovpålagt å føre statistikk over sykefraværet i virksomheten, og det er regler for hvordan det skal gjøres. Likevel varierer beregningene kraftig.
09.03.2017
Taper penger fordi de ikke kan refusjonsreglene - Mange arbeidsgivere som søker om refusjon fra NAV for langvarig, kronisk eller svangerskapsrelatert sykdom taper penger fordi de ikke kan regelverket godt nok.
09.03.2017
Hvor ligger dine HR-data lagret? - Nesten alle velger skybaserte HR-løsninger. Da er det helt avgjørende hvor og hvor sikkert data er lagret.
27.02.2017
Halvparten mangler verktøy for personalinformasjon - En rapport fra Gartner viser at det er mye å spare på et godt verktøy for informasjon om ansattes rettigheter og plikter. Likevel har under halvparten av norske virksomheter en slik løsning.
24.02.2017
To av tre arbeidsgivere vinner sykepengeanken - Arbeidsgivere som mener en arbeidstaker ikke reelt sett er syk med krav på sykepenger vinner frem i ankenemnda to av tre ganger.
23.02.2017
Snur om privat bruk av yrkesbil - Overraskende snuoperasjon fra Skattedirektoratet kan gi store skattelettelser for mange som bruker håndverkerbilen til privat småkjøring. Endringen får tilbakevirkende kraft for 2016.
20.02.2017
Slik sjekker du sikkerhetssertifikatet til HR-leverandøren din - Selv om en nettside benytter sikker tilkobling med https er det ikke gitt at sikkerheten er god. Slik sjekker du hvor sikker tilkoblingen til en nettside er.
14.02.2017
Syke barn ved samlivsbrudd - Hvem har krav på omsorgspenger for å være hjemme med syke barn når foreldrene skiller lag og det kommer nye partnere og barn inn i bildet?
14.02.2017
Teambuilding gir ikke bedre samhandling - Forskerens dom er klar: Bedre samhandling på jobben bygges ikke på golfbanen eller i klatreveggen. Snarere tvert imot.
14.02.2017
Nå kommer maskinene som hjelper deg med å ta beslutninger - Kognitiv teknologi er ikke noe som ligger langt inn i fremtiden. Allerede i dag kan kunstig intelligens hjelpe ledere til å ta bedre beslutninger.
10.02.2017
Ønsker ikke norsk forbud mot e-post på kvelden - Fra nyttår fikk franske arbeidstakere en lovfestet rett til å slippe å svare på e-post og telefoner på kveldstid. Verken NHO eller Infotjenester ser behov for tilsvarende regelverk i Norge.
02.02.2017
Bilia har inngått avtale med Infotjenester - Bilia Personbil AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av ny HR-løsning.
01.02.2017
Intrum Justitia AS har signert avtale med Infotjenester - Intrum Justitia AS har signert avtale med Infotjenester om implementering av HR-system.
Del siden: