Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

17.01.2017
Arbeidstilsynet med ny strategi for tilsyn - Arbeidstilsynet har lagt en ny strategi for hvem som skal velges ut for tilsyn fra 2017. Her er noen tips for å være godt forberedt.
03.01.2017
Ledere bommer på regelverket for ferie - Vi har testet norske topplederes kunnskaper om reglene for ferie, og resultatet er nedslående. Sjekk om du kan regelverket bedre.
03.01.2017
Når fjorårets reiser utbetales i år - Hva skjer med beløp og skattetrekk når arbeidsgiver skal dekke utgifter i forbindelse med reiser som ble gjennomført i fjor?
01.01.2017
Disse regelendringene bør du kjenne til - En lang rekke nye regler ble innført fra årsskiftet 2017. Her har Infotjenesters rådgivere oppsummert de viktigste regelendringene innen lønn, regnskap, skatt, avgift og HMS.
20.12.2016
Slik blir reisesatsene for 2017 - Arbeidstakere som bruker egen bil i jobben får ingen kompensasjon for den økte skatten på kjøregodtgjørelse neste år.
20.12.2016
Derfor "virker" arbeidsglede - Arbeidstakere jobber mer effektivt hvis de liker det de gjør. Det er en av grunnene til at arbeidsglede gir god effekt på produktiviteten.
20.12.2016
Endrer beregningen av sykepenger - Regjeringen har nå levert sitt lovforslag som skal endre beregningen av sykepenger og andre ytelser fra Nav.
13.12.2016
Motek har signert avtale med Infotjenester - Motek AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av ny HR-løsning.
06.12.2016
Øker skatten på kjøregodtgjørelse - Gjennom avtalen om statsbudsjett som ble inngått i helgen ble partene enige om å øke skatten på kjøregodtgjørelse. Dermed blir det enda dyrere for arbeidstakere å bruke egen bil i jobben.
06.12.2016
Risikabelt å bruke psykisk sykdom for å få fri - Alt for mange får en psykisk diagnose for å få fri fra jobben, selv om de reelt sett ikke er psykisk syke. Det kan få alvorlige konsekvenser i etterkant.
06.12.2016
Har du kartlagt radioaktiv stråling på arbeidsplassen? - Radon er en radioaktiv gass som blant annet fører til lungekreft. Hvis du ikke har målt radonkonsentrasjonen på arbeidsplassen er det tiden for det nå.
23.11.2016
Adam og Eva Gruppen har signert avtale med Infotjenester -
23.11.2016
Brynild Gruppen har signert avtale med Infotjenester -
23.11.2016
Felleskjøpet har inngått avtale med Infotjenester -
22.11.2016
Slik kommer du i gang med HR-analyse - Det er ikke så mye som skal til for at HR-avdelingen blir mer analytisk, sier HR-analytiker Arve Kvalsvik. Her er noen tips for å komme i gang.
22.11.2016
Bruker 100 år på inntektsopplysninger - Hvert år mottar Nav rundt 1 million inntektsopplysningsskjemaer. Det betyr at arbeidslivet trolig bruker over 100 årsverk på å rapportere inntekter til Nav. Nå er en endring på trappene.
22.11.2016
Nye regler for vold og trusler om vold i arbeidslivet - Fra nyttår gjelder nye regler om vold og trusler på jobben. Nå er det presisert at alle arbeidsgivere må kartlegge risiko og innføre tiltak når det er behov.
08.11.2016
- Nesten alle beregner sykepenger feil - Nesten ingen arbeidsgivere Simployer snakker med beregner sykepenger etter gjennomsnittslønn ved korte sykefravær i arbeidsgiverperioden, slik regelverket krever.
08.11.2016
Slik kan HR bli mer kunnskapsbasert - HR må basere seg mer på fakta enn de gjør i dag. Da må de begynne med å stille de irriterende «hvorfor»-spørsmålene, sier en av verdens mest innflytelsesrike HR-tenkere.
08.11.2016
Regelverket for halv skatt før jul endret på nytt - Fra 2016 ble reglene endret slik at arbeidsgiver kan velge mellom å trekke halv skatt for november eller desember. Nå er forskriften endret på nytt med umiddelbar virkning.
Del siden: