DETTE er ledelse

Norge har vært utsatt for den største katastrofen vi har sett i moderne tid. Gjennom sprengningen av Regjeringskvartalet og ikke minst massakren på Utøya, har vi også sett hva ledelse i praksis kan innebære. George W. Bush jr. sin reaksjon etter 11. september splittet et folk. Jens Stoltenberg sin reaksjon i tiden etter 22. juli samlet et folk. Uavhengig av politisk ståsted, har "alle" - både nasjonalt og internasjonalt - hyllet statsministerens håndtering av saken.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 15. august 2011
Lesetid: 3 Minutter

Etter mitt skjønn er det 10 forhold som har bidratt til en samlet nasjon i dag:

1. Fakta, ikke spekulasjoner
Umiddelbart etter katastrofen kom det mange spekulasjoner om gjerningsmenn og hvilke motiv som lå bak. De fleste gjettet på et muslimsk terroranslag.
Som leder gjorde Jens Stoltenberg det klart at vi måtte vente på hva etterforskningen viste: Han baserte seg på fakta og ikke spekulasjoner.

2. Her og nå
Her og nå kan en situasjon kreve handling. Her og nå kan en situasjon kreve analyse og utvikling av langsiktige planer. Alt til sin tid.
Som leder gjorde Jens Stoltenberg det som krevdes her og nå. I den første tiden var fokus på det kortsiktige og akutte, han avviste pressens spørsmål om analyser og mulige konsekvenser for et framtidig politisk kart. Han påpekte gang på gang at "nå handler det om å redde liv!" Senere åpnet han for refleksjon og analyse - da tiden var moden for det.

3. Egne følelser og reaksjoner
En krise gir alltid følelser. Mange ledere tror at det å vise følelser er et tegn på svakhet.
Som leder viste Jens Stoltenberg følelser. Han framsto som en av oss andre som opplevde et følelsesmessig kaos og ga følelsene et ansikt. Det å vise følelser ga et fellesskap.

4. Tydelig og punktuert i talen
I et følelsesmessig kaos er det lett å bli forvirret, usystematisk og ustrukturert. En leter etter ord, en bruker mange tenkepauser, kremter.
Som leder snakket Jens Stoltenberg tydelig og punktuert. Det var aldri noen tvil om hva budskapet var, han var lett å forstå og lett å følge. Kort, konsis, rett på sak og informativ.

5. Blikk-kontakt og rak rygg
Når følelser raser, er det lett å "søke beskyttelse" bak et manus, unngå blikk-kontakt, se ut i lufta eller lukke øynene.
Som leder sto Jens Stoltenberg rakrygget og rolig, så rett inn i kameraet eller på dem han snakket med. Ansiktet viste at dette var svært tungt, men han "sto der" og gav oss trygghet.

6. Stødig på egne verdier
Verdier er lette å ha. Verdier er vanskelige å etterleve når krisen er der. Spesielt om verdiene er "papirverdier" skrevet med henblikk på et "marked" på hjemmesiden.
Som leder sto Jens Stoltenberg fjellstøtt på grunnleggende norske verdier om åpenhet og demokrati. I en situasjon der det er lett å tenke i retning av det motsatte, fremmet han at vår måte å møte krisen på er med mer åpenhet og demokrati. Med andre ord - han formidlet at nå er det enda viktigere å leve de grunnleggende verdiene våre.

7. Bevare fatningen
Press er en kilde til irrasjonalitet og overreaksjon. En opplever etter hvert at begeret er fullt og en har lyst til å skrike ut at nok er nok!
Som leder har Jens Stoltenberg vist en imponerende containerkapasitet. Spørsmål fra pågående journalister som der og da må oppleves som provoserende eller sårende, er håndtert med en saklig muntlig avvisning. Provokasjonen er lagt i containeren. (Jeg regner med at containeren blir tømt andre steder enn de vi har sett...)

8. Å være der
Vanskelige situasjoner gir et naturlig behov for å skjerme seg, trekke seg tilbake og holde seg unna.
Som leder har Jens Stoltenberg vært der. Han har vist seg på Sundvollen hotell, på sykehus, i Regjeringskvartalet. Han har vært sammen med dem det faktisk gjelder.

9. Bruke andre
Å snakke med én stemme utad er ofte ensbetydende med at det er én som snakker.
Som leder har Jens Stoltenberg brukt andre i regjeringen som budbringere - etter hvert. I de første dagene var det han som snakket. Men etter hvert som budskapet festet seg hos oss alle, har vi sett at flere sentrale personer har tatt budskapet videre.

10. Innlevelse og medfølelse
Når det raser rundt en, er det lett å bli seg selv nok.
Som leder har Jens Stoltenberg satt seg selv til side og vært der for andre. Gjennom ord og handlinger har han formidlet varme og empati. Ingen har vært i tvil om hans motiv for hvordan han håndterte krisen etter 22. juli: Medfølelse for alle berørte.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter