Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

19.09.2012
Nå er det lettere å rapportere fravær - I 2012 har ni av ti bedrifter rapportert oppfølging av sykmeldte til Nav på papir. Nå har Nav åpnet for at norske arbeidsgivere kan gjøre dette elektronisk - med bare ett klikk.
14.09.2012
Lønnsmedarbeidere i en sårbar posisjon - Lønnsmedarbeidere har en utsatt jobb. Gjør de feil, blir de fort veldig synlige.
10.09.2012
- Skal svi hardere å bryte arbeidsmiljøloven - Bedrifter som bryter reglene i arbeidsmiljøloven, kan vente seg strengere straffer.
10.09.2012
Nå kan du kaste regnskapspapirene - Nye regler likestiller elektronisk lagring med papirarkivet.
06.09.2012
Dette arbeidet redder liv - Bare i fjor mistet 46 mennesker i Norge livet i brann. Er din bedrift forberedt på en akutt situasjon?
05.09.2012
Enklere HMS-regler, vanskeligere å sluntre unna - Om fire måneder blir HMS-regelverket enklere, men det gir ingen snarveier for norske arbeidsgivere utover at man får bedre oversikt.
05.09.2012
Nektet å møte arbeidsgiver - fratatt sykepenger - En helt fersk dom fra lagmannsretten slår fast den sterke plikten arbeidstaker har til aktivitet og medvirkning i en sykmeldingsperiode.
30.08.2012
Hva skjer med pappapermen når mor studerer? - For at en mann skal ha rett på 12 uker fedrekvote, må mor ha opptjent rett til foreldrepenger.
21.08.2012
Skeptiske til seniorer i arbeidslivet - Én av fire arbeidstakere sier i en ny undersøkelse at de er skeptiske til seniorer i arbeidslivet.
20.08.2012
Dette betyr pensjon for deg - Pensjon er mer enn bare alderspensjon, understreker pensjonsekspert Alexandra Plahte.
06.08.2012
Du må tåle konflikter på jobben - Og arbeidslivet bør legge mye større vekt på verdien av uenighet, mener forsker.
06.08.2012
Rapporter sykefraværet til NAV med ett klikk - Nå blir det praktiske arbeidet rundt oppfølging av sykmeldte mye enklere.
26.07.2012
Når arbeidstakere sliter med psyken - Vi rådes ofte til å ta fri når livet er tøft – men jobben kan være den viktigste veien for mange til å bli frisk.
24.07.2012
1 av 5 bryter arbeidsmiljøloven - Det er fasiten etter at LOs sommerpatrulje har besøkt 6303 arbeidsplasser over hele landet.
22.06.2012
Ledere slakter nye sykefraværsregler - Et kraftig flertall av norske ledere mener de nye reglene for oppfølging av sykmeldte har hatt liten effekt.
15.06.2012
Dro til Spania - mistet sykepenger - Hvis du reiser til utlandet når du er sykmeldt, risikerer du å miste retten til sykepenger.
14.06.2012
Dette er Norges sykeste by - Se hvilken by i Norge som kommer dårligst ut i sykefraværskåringen i jobb-NM.
13.06.2012
125.000 nordmenn mobbes på jobben - Og konsekvensen er økt fare for helseproblemer og frafall fra arbeidslivet.
11.06.2012
Kan sjefen beordre deg på jobb i ferien? - Hva skjer hvis behovet i bedriften blir så prekært at sjefen ikke ser noen annen løsning enn å kalle folk tilbake fra ferien?
08.06.2012
Full forvirring om pappaperm - Etter at mange av årets lønnsoppgjør endte med en lønnet pappapermisjon ved fødsel, sprer forvirringen seg i næringslivet.
Del siden: