Huskeliste når du skal arbeide i utlandet

Å arbeide en periode i utlandet kan være en stor utfordring og kan bli en fantastisk erfaring. Her får du tips og huskeliste.
tirsdag 19. juli 2011
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Melding om flytting
Melding om flytting skal gis til folkeregisteret i bosettelseskommunen dersom man skal bosette seg i utlandet eller ha et midlertidig opphold der i minst 6 måneder. Sjekk med Folkeregisteret i hjemstedskommunen hvordan man skal gå fram og hvilke skjemaer man skal benytte.

Skatt
Når personer tar midlertidig opphold i utlandet, vil man fortsatt være skattemessig bosatt i Norge.
Alle personer som er skattemessig bosatt i Norge er fullt ut skattepliktige til Norge. Med full skatteplikt menes at vedkommende er skattepliktig hit etter globalinntektsprinsippet. Dette betyr at vedkommende er skattepliktig til Norge for hele sin inntekt og formue uansett hvor i verden inntekten eller formuen er opptjent. Samtidig vil det ofte oppstå skatteplikt til arbeidslandet - noe som i utgangspunktet kan bety dobbeltbeskatning av samme inntekt.
Slik dobbeltbeskatning hindres enten gjennom skatteavtaler Norge har inngått med andre land eller gjennom interne norske skatteregler.
Her er det helt avgjørende å planlegge grundig, slik at man unngår dobbelt skattebelastning. Ta kontakt med lokalt skattekontor i Norge i god tid før utreise. Skatt er et felt man kan trenge profesjonell hjelp.

Se også vårt oppslagsverk Arbeid i utlandet.

Selv om man skal betale skatt til arbeidslandet må man fortsatt levere selvangivelse til Norge fordi man fortsatt er skattemessig bosatt her.

Skattekort
Skal man skatte til utlandet, bør man søke om endret (lavere) skattekort i Norge og legge med dokumentasjon som viser at man også skal skatte til et annet land. Skattekortet er grunnlaget for beregning av forskuddstrekk. For å unngå dobbelt trekk av skatt på forskudd er det viktig at skattekortet i Norge og ordningen i utlandet er justert etter hvor man skal skatte.

Medlemskap i norsk folketrygd
Sjekk før utreise om medlemskapet i norsk folketrygd opprettholdes eller ikke med NAV Internasjonal.
Pliktig medlemskap i norsk folketrygd opphører straks man tar arbeid i utlandet. Medlemskapet opphører likevel ikke dersom utenlandsoppholdet er midlertidig og arbeidsgiveren plikter å betale arbeidsgiveravgift av vedkommendes lønn.
Arbeidstakere som er sendt til utlandet av en arbeidsgiver med hovedsete i Norge kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Søknaden settes fram for NAV Internasjonal. Medlemskap i norsk folketrygd er inngående behandlet i egen del i oppslagsverket arbeid i utland
Merk at det kan få betydning for medlemskapet om du reiser til land innenfor EU, eller land vi ikke har trygdeavtale med.

Pass og førerkort
Sørg for å ha pass og førerkort som er gyldig i hele perioden du skal være i utlandet. Det kan ofte være praktisk å fornye disse før utflytting. Skal dette gjøres fra utlandet så kan det ta lang tid. En del opplysninger og dokumentasjon må likevel innhentes fra Norge. Barna skal ha egne pass.

Forsikringer
Sørg for å ordne med nødvendige forsikringer i god tid før utreise. Sjekk hvilke forsikringer som fortsatt gjelder når man er på arbeidsopphold i utlandet og hva man bør tegne i tillegg. Det er ikke sikkert at norsk reiseforsikring gjelder ved utestasjonering. Da kan det være nødvendig å tegne slik forsikring i stasjoneringslandet. Ta kontakt med forsikringsselskapet på forhånd.

Skole
Sjekk på forhånd skoletilbudet i stasjoneringslandet hvis barna er med. Internasjonale skoler er ofte dyre. Skolepenger for egne barn, som påløper fordi man skal opprettholde en standard på barns skolegang i utlandet som tilsvarer standarden i Norge, er fradragsberettiget. Dersom arbeidsgiver dekker slike merutgifter, vil dette normalt være skattefritt.

Se mer om dette under emnet utgiftsdekning i oppslagsverket Arbeid i utlandet.

Annet
Annet man bør tenke på ved arbeid i utlandet:

- Sørg for praktiske ting som omadressering av post, anskaffelse av SIM-kort for bruk i utlandet, ol.
- Undersøk med stasjoneringslandets tollmyndigheter hvilke regler som gjelder for innførsel av personlige eiendeler, dyr, planter, ol.
- Undersøk hvilke regler som gjelder og hvilke avgifter som påløper dersom man skal ha med bilen utenlands.
- Kontakt legen hvis spesielle medisiner brukes. Ta helsesjekk før utreise. Enkelte land krever at man har tatt bestemte vaksiner for å slippe inn i landet.
- Sjømannskirken er et samlingssted for nordmenn i utlandet. Tilgang på norske aviser og norsk TV. Informasjon om spesielle tilstelninger og eventuelle arrangement ved feiring av spesielle høytider med mer
- Har man tenkt gjennom hvilke kulturforskjeller man vil møte i stasjoneringslandet og hvordan de vil påvirke? Det er viktig å lære kulturen og språket i det landet man skal arbeide og vise vilje til å lære dette. Det kan være en viktig døråpner å vise at man prøver.


Mer om utenlandsopphold for ansatte kan du lese i det digitale oppslagsverket Arbeid i utlandet, som er en modul i vår Faghjelp-løsning


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: