Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

04.04.2011
Tar arbeidsgiveren fordelen av skattefradraget - I forbindelse med store katastrofer rundt om i verden, er det mange som gir av sin lønn for å hjelpe de som trenger det aller mest. Da er det viktig å huske på ett par ting om hvordan gaven og skattefradraget skal behandles.
31.03.2011
MVA-smell ved fremleie? - Offentlige myndigheter er for strenge i fortolkningen av regelverket. Det er blant mange emner som ble diskutert på kurset Merverdiavgiften 2011.
29.03.2011
Strid om permittering - De siste ukers fokus på permitteringer kan virke forvirrende. Her får du en oppdatering av hva lovverket sier om permittering i virksomheter.
28.03.2011
Arbeidsgruppe skal se på regnskapsføring av ny AFP - Finansdepartementet har i dag, i samråd med Arbeidsdepartementet, oppnevnt en arbeidsgruppe som skal kartlegge problemstillinger knyttet til regnskapsføring av ny avtalefestet pensjon (AFP).
23.03.2011
Permitterte kan gå ett år uten lønn - Regjeringen ønsker mer heltid enn deltid, strengere håndtering av alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, men permitteringsordningen røres ikke. Det betyr at en arbeidstaker fortsatt kan permitteres uten lønn fra arbeidsgiver.
22.03.2011
Skatt på gratis parkering på jobb? - Det kan bli realitet dersom Klima- og forurensingsdirektoratet følger opp forslagene fra Transportøkonomisk Institutt.
21.03.2011
Bøter til arbeidsgiverne? - Dersom arbeidsgiverne ikke følger opp sykmeldte, kan de nå få bøter. Det kan bli resultatet når regjeringen legger frem sitt lovforslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.
14.03.2011
Unge ledere vet ikke hva ledelse dreier seg om! - Påstand: Det er store forskjeller på unge ledere og mer erfarne ledere. Erfarne ledere beholder roen i større grad når det blåser. De handler ofte raskere på magefølelsen når ting skjer og de oppleves som tryggere i rollen som leder.
07.03.2011
Ingen endringer i regulativet for innenlandsreiser - 1. mars har tidligere vært datoen for endring av statens satser for innland når det gjelder reiseregulativet. Nå skjer det ingenting. Foreløpig.
07.03.2011
Næringslivet kan spare en halv milliard - Arbeidsgivernes innrapportering av lønn, trekk og ansettelser til offentlige etater koster arbeidsgiverne store summer. Nå kan de snart spare en halv milliard på en felles innrapporteringsløsning, viser et forslag som er sendt på høring.
07.03.2011
Hva sier lovverket om arbeidstid? - Med de siste ukers fokus på arbeidstid og godtgjørelse, bringer vi her en generell oversikt over regelverket.
04.03.2011
Vonde rygger under ski-VM - For mye sitting i sofaen eller feil sittestilling kan føre til vondt i ryggen. Det samme er tilfellet på jobben. Derfor er det viktig at stolen du sitter på er tilpasset deg.
02.03.2011
Arbeidstid: 84 timer per uke! - Det er maksimal arbeidstid for operatører på oljeplattformer i Nordsjøen med hjemmel i rammeforskriften (Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten). Imidlertid er normal arbeidstid etter arbeidsmiljøloven 40 timer per uke for de som jobber på dagtid uten helgearbeid
15.02.2011
Svenskene fortsatt svensker - Finansminister Sigbjørn Johnsen suspenderer reglene om at utenlandske borgere må melde flytting dersom de skal jobbe i Norge i mer enn seks måneder i året.
11.02.2011
Disse bør beholde revisoren - To keep or not to keep - det er spørsmålet for 137.000 norske bedrifter som nå kan velge bort revisoren sin. Her er det du må tenke på før du bestemmer deg.
09.02.2011
Ikke fradrag ved lønn på 10 000 kroner eller mer - Skattedirektoratet har kommet til at også kontantutbetaling av lønn på mer enn 10 000 kroner til en person faller inn under skattelovens nye bestemmelser i § 6-51. For arbeidsgivere betyr det at man ikke får fradrag for denne utbetalingen.
08.02.2011
Varsler ytterligere forenkling - Statsminister Jens Stoltenberg varsler ytterligere forenkling for næringslivet gjennom tallfestede mål, konkrete tiltak og planer.
07.02.2011
Bare prat fra lederen? - Skal medarbeidersamtalen ha noen betydning for både lederen og den ansatte, må begge ha forberedt seg til samtalen.
01.02.2011
Mindre lønn gir mindre pensjon - Nå kan man ta ut delvis eller full pensjon fra 62 år. Samtidig har man rett til redusert arbeidstid fra fylte 62 år dersom det ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten.
27.01.2011
Disse bør endre på skattekortet - Hvor mange medarbeidere endret på skattekortet i år? Trolig litt for få.
Del siden: