Ikke avholdt generalforsamling?

Etter reglene i aksjeloven skal et aksjeselskap uansett størrelse, ha avholdt ordinær generalforsamling innen seks måneder etter avsluttet regnskapsår. For de fleste betyr det 30. juni.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 15. juni 2011
Lesetid: 2 Minutter

En måned etter avholdt generalforsamlingen skal papirene sendes Brønnøysundregisterene, senest innen 1. august. Dersom det ikke gjøres, risikerer i verste fall tvangsavvikling. Sender selskapet årsregnskap og papirer fra generalforsamlingen elektronisk via Altinn, er fristen 31. august.
Det er en rekke formaliteter som skal gjennomføres på en ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal først og fremst godkjenne årsregnskapet og årsberetningen. Dessuten skal det behandles andre saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på generalforsamlingen. Det er f eks:

- valg av styre (evt. styreleder) og revisor
- vedtektsendringer
- saker foreslått av aksjonær
- forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen
- godkjennelse av fusjons-/fisjonsplaner
- opptak av lån på særlige vilkår
- oppløsning og avvikling av selskapet
- avtale med aksjonærer eller selskapets ledelse hvor ytelsen har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet eller avhendelsen jfr aksjeloven § 3-8 .
- gransking av selskapet og selskapets ledelse

Innkalling
Selve innkallingen gjøres av styret. Innkallingen må sendes ut senest en uke før generalforsamlingen, så sant vedtektene ikke sier noen annet.

Innkallingen sendes ut til aksjeeiere med kjent adresse, i praksis vil det si de adressene som står i aksjeeierboken som selskapet er pliktig til å føre. Husk at det er aksjonæren selv som er ansvarlig for at boken er oppdatert. Ved flytting bør derfor aksjonæren sende inn skriftlig melding.

Innkallingen må inneholde en sakliste, som bestemt angir de sakene som skal tas opp. Ikke bare en liste over hvilke saker, men vanligvis også hvilke følger vedtakene som skal fattes kan gi. Gjelder det forslag om vedtektsendringer, må teksten gjengis i sin helhet.

Dersom en sak ikke er nevnt i innkallingen, kan den som hovedregel ikke behandles i generalforsamlingen. Unntakene er dersom vedtektene legger visse saker til generalforsamlingen. Det kan være forslag om sak til gransking eller forslag om innkalling til ny generalforsamling (for sak reist på møtet). En sak kan også tas opp dersom alle samtykker. Samtykke må imidlertid være fra samtlige aksjonærer!

Fortsatt tid!
Siden vi nå skriver midten av juni har du fortsatt mulighet til å innkalle og avholde generalforsamling for regnskapsåret 2010.
Dersom vedtektene ikke sier noe annet, kan du sende ut innkalling senest en uke før generalforsamling.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter