Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 10.06.2010
7 misforståelser om pensjonsreformen - Her er de vanligste misforståelsene om nye pensjonsregler fra 2011.
today 07.06.2010
Fradragsrett for vin - Nå kan virksomheten få skattefradrag når samarbeidspartnere vartes opp med vin. I 36 år har øl blitt favorisert i skattereglene, men nå blir det fradragsrett for måltidet selv om vin serveres.
today 01.06.2010
Feil i regnskap ikke lenger "ekstraordinært" - Små foretak skal ikke lenger kalle korrigering av feil i tidligere års regnskap for ekstraordinære poster. Heretter skal en feil kalles en feil og bare fremgå som en noteopplysning til regnskapet.
today 27.05.2010
Se når IA-tiltakene kommer - Forbered deg på tiltak og lovendringer som skal gi lavere sykefravær. Regjeringen og partene i arbeidslivet har satt opp tidsplanen.
today 27.05.2010
Barnehagestreik er ikke fraværsgrunn - Selv om barnehagen er stengt, har foreldre ikke krav på fri eller omsorgspenger.
today 21.05.2010
Avviser skattefritt treningsutstyr - Kjøp av treningsutstyr til ansatte har rigide regler, mente Frp. Se hvorfor finansminister Sigbjørn Johnsen ikke vil gi skattefritak på treningsutstyr.
today 21.05.2010
Forslag til nytt grunnbeløp - Det foreslås nesten 4 prosent inntektsøkning for pensjonistene.
today 11.05.2010
REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Viderefører permitteringsendringene - Regjeringen viderefører endringene i permitteringsregelverket som ble innført i fjor. Det framgår av Revidert nasjonalbudsjett som ble presentert av finansminister Sigbjørn Johnsen i formiddag.
today 11.05.2010
247 millioner til arbeidsmarkedstiltak - Regjeringen styrker bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med netto 247 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.
today 11.05.2010
REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Fortsetter arbeidet med IA-avtalen - Regjeringen og partene i arbeidslivet ble i februar i år enige om en tiltakspakke for å få ned sykefraværet, inkludert en ny IA-avtale. De tre hovedmålene i IA-avtalen er videreført i det reviderte nasjonalbudsjettet 2010.
today 11.05.2010
Forslag til ny uføreordning i 2010 - I Revidert nasjonalbudsjett 2010 blir det understreket at andelen som mottar uføreytelser eller er fraværende på grunn av sykdom er stor og bekymringsfull. Regjeringen fortsetter derfor arbeidet med lovproposisjonen om utforming av en ny uføreordning.
today 05.05.2010
Nye skjemaer for inntekt og trekk - Fra 1. mai blir ett NAV-skjema erstattet med to. Se konsekvensene for arbeidsgiverne her!
today 03.05.2010
Dropper moms på trening og guiding - 1. juli kommer nye momsregler. Finansdepartementet har trukket tilbake deler av forslaget.
today 03.05.2010
Nå kan man søke om ny pensjon - Fra 3. mai kan alle over 62 år søke om ny alderspensjon. Får vi et skred av pensjonister i 2011?
today 22.04.2010
Lønn til askefaste - Når ansatte kommer for sent hjem fra reisen, blir lønn et tema. Sjefen har disse mulighetene.
today 22.04.2010
9 tips for god personalpolitikk - En huskeliste for lederen i arbeidet med de ansatte.
today 15.04.2010
Ingen erstatning for avlyste møter - De eventuelle tap næringslivet måtte få som følge av innstilte flyavganger dekkes ikke av dagens forsikringsordninger. - Dette produktet finnes ikke, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.
today 14.04.2010
Sykdom under streik - Selv om det er streik eller lockout, kan arbeidstakeren bli syk. Utbetaling av sykepenger avhenger da av tidspunktet for sykdommen.
today 13.04.2010
Ferie under streik - Hva skjer med ferieavviklingen under streik? Og hva med de ansatte som ikke streiker?
today 09.04.2010
Slik kan du rapportere om miljø - Alle virksomheter er pålagt å rapportere om virksomhetens påvirkning på ytre miljø. Lær hvordan du rapporterer reiser, energi og avfallsmengde samtidig som du sparer penger!
Del siden: LinkedIn twitter