VM-fest kan gi skattesmell

Det nærmer seg VM på ski i Oslo og virksomheter inviterer kunder, ansatte, leverandører og andre forbindelser til festligheter. Husk at slik representasjon er skattepliktig og at utgiften ikke er fradragsberettiget.
onsdag 17. august 2011
Lesetid: 2 Minutter

Et tegn på at norske bedrifter går bedre og bedre viser stadig flere artikler om at smøreturene er tilbake.

- Representasjon er tiltak som henvender seg utad til personer og andre som ikke er knyttet til bedriften. Typisk kan det være: regnskapsførere, konsulenter, forhandlere, leverandører og selgere, står det i artikkelen. Andre er kunder og politikere.

Hvem er med på turen?
Eksterne forbindelser som deltar, skal med stor sannsynlighet, beskattes for slike fordeler. Det er derfor viktig at bedriftene skiller de ulike situasjonene:
• Er det ansatte med på turen eller arrangementet? I så fall: hvor mange?
• Er kostnaden skattefri eller skal den innberettes på den enkelte?
• Kan bedriften kreve fradrag for hele eller deler av kostnadene?
• Skal fordelen innberettes for den enkelte deltager selv om det er en kunde, leverandør eller andre forbindelser?

Alle ansatte = velferdstiltak
Dersom alle ansatte eller en betydelig gruppe ansatte deltar på et felles arrangement, og arrangementet er å regne som et rimelig velferdstiltak, er dette skattefritt for deltakerne.
Ved vurderingen av om et velferdstiltak er rimelig kan følgende momenter være avgjørende:
• Velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet
• Om summen av de enkelte velferdstiltak i året er av mindre verdi for den enkelte ansatte

Et rimelig velferdstiltak er det når deltagerne ikke har betydelig økonomisk vinning i arrangementet. En felles tur for alle ansatte til 50 km under VM i langrenn hvor billettprisen koster opp til 795 kroner, er derfor å regne som et rimelig velferdstiltak.

Forretningsforbindelser
Dersom forretningsforbindelser har blitt påspandert en tur til VM i langrenn med overnatting, uten faglig innhold, er dette å regne som representasjon og ingen av kostnadene vil komme til fradrag.
Husk da også å undersøke om reisen og oppholdet skal fordelsbeskattes deltagerne. Hvis reisen eller arrangementet hovedsakelig har feriemessig preg, skal det foretas beskatning for verdien av reisen/oppholdet som faller på den enkelte mottaker, eventuelt redusert med kostnader som gjelder rene forretningsformål og fagformål. Hvis reisen hovedsakelig har forretningsmessig eller fagmessig preg, skal det foretas beskatning av den del av kostnadene som er av privat karakter, som kostnader til nattklubbesøk, barregninger, forlenget ferieopphold og hygge for øvrig.

Ønsker du å vite mer om hvordan man fører utgifter til representasjon?
Du kan prøve Bedriftsmanualen Bokføring og årsoppgjør gratis i 14 dager her.

Ønsker du å vite mer om representasjon og stille fagspørsmål om dette trenger du vårt oppslagsverk Lønn Info


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: