Mindre kontakt mellom ledere og ansatte

Både ledere og ansatte rapporterer om langt færre treffpunkter gjennom koronaperioden enn til vanlig. Dette er viktig å ta tak i, mener Aud Brouwer i Simployer.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 21. oktober 2020
Lesetid: 3 Minutter
– Hvis gode, faste møtepunkter reduseres, så kan det få uønskede følger på forretningsmessige resultater, sier Aud Brouwer i Simployer

Antallet treffpunkter mellom leder, ansatte og teamet har gått kraftig ned gjennom koronaperioden. Det viser en undersøkelse Simployer har gjort, som blant annet er omtalt i Finansavisen

Undersøkelsen er besvart av 865 arbeidstakere i september og oktober 2020.

I undersøkelsen svarer hele 55 prosent av medarbeiderne at de har færre treffpunkter med lederen sin etter at covid-19 rammet oss.

Hele 77 prosent av lederne svarer at deres treffpunkter med medarbeidere er redusert sammenlignet med situasjonen før pandemien.

Nesten 60 prosent av alle respondentene mener antallet treffpunkter med teamet er redusert.

Må endre ledelsesformen


Leder- og teamutvikler Vigdis Austrheim

Leder- og teamutvikler Vigdis Austrheim holder et digitalt kurs i avstandsledelse for Simployers kunder. Hun mener det å lede fra avstand krever en endring i lederformen, og at det å lede under en pandemi krever ytterligere bevissthet.

– Jeg anbefaler enhver leder å sette av tid i kalender til jevnlige treffpunkter med medarbeidere og teamet, noe de færrest gjør i dag. Når vi leder på avstand trenger vi å tilrettelegge for både strukturerte og ustrukturerte møter, sosiale og faglige. Disse tallene underbygger behovet. Flere ledere forteller at de har gått bort fra de tiltakene de satt i gang i vår, med sosiale møteplasser, faglige teams møter med teamet og digitale kaffekopper. Dette må inn i kalender igjen. Vi vet at møtene med kolleger er motiverende, vi trenger påfyll, høre kolleger og se hverandre, sier Austrheim.

Hun advarer mot at vi vil se en negativ effekt på motivasjon og dermed også prestasjoner dersom møteplassene reduseres ytterligere.

Viktig å følge opp

Aud Brouwer i Simployer mener funnene i undersøkelsen er overraskende, og er enig i at det er svært viktige å følge opp ansatte både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv.

– Vi vet at mange kan slite med motivasjon og bli litt ensomme med høy grad av hjemmekontor. Hvis gode, faste møtepunkter reduseres, så kan det få uønskede følger på forretningsmessige resultater, for arbeidsmiljøet og for kulturen i virksomheten over tid.

For dem som opplever tilsvarende resultater i sin egen virksomhet, anbefaler Brouwer å sikre at ledere får etablert kontinuitet i møtepunkter på digitale flater.  

– Det kan være en god ide å vurdere flere møtepunkter enn vanlig, og hold dem gjerne korte og konsise. Det er viktig å legge til rette både for individuelle møtepunkter og felles treffpunkter for hele teamet. Her vil naturligvis ulike forhold på ulike arbeidsplasser kreve ulik tilnærming, sier Brouwer i Simployer.

Flere måter å tilrettelegge møteplasser på

Ledelsesutvikler Vigdis Austrheim vil i sitt kurs førstkommende tirsdag snakke mer om hvordan man kan lede ansatte som sitter hjemme. Et av hennes råd er å la seg inspirere av hvordan agile team jobber, med daglig morgen- og ettermiddagsmøter.

– Men da må leder samtidig forstå at dette ikke er et møte for å kontrollere leveranser, men et møte for teamet til å dele hva du vil jobbe med den dagen, til å diskutere om noen trenger bidrag fra noen andre i teamet eller om det er noen avhengigheter vi skal være oppmerksomme på. Dette er korte møter, 15 minutters morgenmøter for å dele, skape engasjement og forsterke tilhørighet. På ettermiddagen er det en tilsvarende runde for å oppsummere dagen. Målet er å ha verdiøkende og energigivende møter som skaper god rutine på dagen, sier Austrheim.

Hun oppfordrer samtidig til å ha mot og vilje nok til å ta digitale lunsjmøter, invitere til 1:1 møter på tvers av team og nivå, og sette sammen team på nye måter.  

Se også etter positive sider

Aud Brouwer i Simployer legger til at det etter et drøyt halvår med en svært uvant arbeidssituasjon mange steder, kan være lurt å lete etter de positive sidene ved situasjonen og spille videre på disse.

– Det kan være at nye rammevilkår gir nye muligheter som kan gi varige, gode effekter. Kanskje det er nå man skal benytte anledningen til å tenke nytt? Dette trenger ikke være et dårlig tidspunkt for å innføre nye arbeidsformer, mer autonomi i teamene, mer smidige arbeidsprosesser og teste ut kryssfunksjonelle team. Husk å involvere organisasjonen og få innspill og synspunkter, er rådet fra Aud Brouwer i Simployer.

Her kan du melde deg på det digitale kurset i å lede ansatte på avstand. Er det flere ledere i din virksomhet som burde delta på dette kurset? Ta kontakt med Stine Hildebrandt, så får du et godt tilbud. 

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: