Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 20.04.2015
Butikksjefen har rett til overtidsbetalt - En leder som må forholde seg til åpningstidene i butikken er ikke unntatt arbeidstidsbestemmelsene, og kan kreve overtidsbetalt. Det slår Direktoratet for arbeidstilsynet fast.
today 20.04.2015
Rett til fri fra jobben - Norske arbeidstakere har lovfestet rett til fri fra jobben i en rekke situasjoner. Her er den komplette oversikten over når en arbeidstaker kan kreve fri.
today 07.04.2015
Disse lovbruddene finner Arbeidstilsynet - Her er lovbruddene Arbeidstilsynet oftest finner i sin pågående storkontroll – og noen tips for å unngå å gjøre de vanligste feilene.
today 07.04.2015
Slik blir de nye arbeidstidsreglene - Med endringene i arbeidsmiljøloven blir det nye timegrenser for overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Her er oversikten.
today 07.04.2015
Nye regler for karantenetid - Regjeringen foreslår nytt regelverk for bruk av karantenetid. Det vil gjøre det vanskeligere å hindre nøkkelansatte i å ta jobb hos konkurrenten eller ta kontakt med kunder etter en oppsigelse.
today 07.04.2015
Blir friske av brev fra NAV - Arbeidstakere kommer tilbake på jobb 10 dager tidligere når NAV sender ut innkalling til dialogmøte, viser en ny rapport. Arbeidsgiver kan oppnå tilsvarende effekt ved god oppfølging, sier Infotjenesters rådgivere.
today 23.03.2015
Hjemme fra jobb med barn i magen - Gravide arbeidstakere kan ha rett til å være hjemme fra jobb hvis arbeidet er farlig for fosteret, uten at arbeidsgiver trenger å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.
today 23.03.2015
Ny aldersgrense i arbeidsmiljøloven - Fra 1. juli 2015 kan arbeidstakere kreve å stå i jobb til de blir 72 år. Bedrifter kan avtale en grense på 70 år etter bestemte vilkår.
today 12.03.2015
Endringer i arbeidsmiljøloven - Regjeringen har blitt enige med støttepartiene om de største endringene i arbeidsmiljøloven på 9 år.
today 06.03.2015
Kan ikke velge bort frokosten - Fra nyttår ble måltidsfradraget for frokost fordoblet for reiser innenlands. Det gjør at enkelte arbeidstakere ønsker å betale frokosten selv under hotellopphold, for å få diettgodtgjørelsen i stedet.
today 02.03.2015
Infotjenester kjøper Sveriges største selskap innen abonnementsbasert rådgivning - Infotjenester kjøper Sveriges største selskap innen rådgivning på skatt og lønn, og blir dermed Skandinavias største aktør innen abonnementsbasert rådgivning.
today 20.02.2015
Pappa kan få dobbel lønn i ferien - I en travel arbeidshverdag velger noen fedre å kombinere ferieavvikling og fedrekvote.
today 09.02.2015
Slik skal reiseregningen føres - Det er strenge regler for hvordan en reiseregning skal føres. Her finner du en oversikt over de formelle kravene.
today 09.02.2015
Vanskelig å kreve økt stillingsprosent - Deltidsansatte kan nå kreve økt stillingsprosent tilsvarende det de har jobbet det siste året. Det er imidlertid noen viktige forutsetninger.
today 09.02.2015
Betaler for mye til gradert sykmeldte - Selv om en arbeidstaker er 50 prosent sykmeldt, betyr det ikke at vedkommende skal være på jobb 50 prosent av tiden og ha 50 prosent lønn.
today 26.01.2015
Lønn under politisk streik? - Onsdag er det varslet politisk streik over hele landet. Hvem har rett til å delta, og er det greit å trekke arbeidstakerne i lønn?
today 26.01.2015
Nå skal de useriøse arbeidsgiverne tas - Økt samarbeid mellom etatene og skjerpet straffenivå for brudd på arbeidsmiljøloven er blant tiltakene regjeringen nå setter i verk for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
today 26.01.2015
Tips for å selge til det offentlige - Det er mye penger i å selge varer og tjenester til det offentlige, men også mye å tenke på når du skal levere et godt anbud. Her er noen tips til hva du bør vite om offentlige anskaffelser.
today 12.01.2015
Nå kan myndighetene se deg i kortene - Med a-ordningen får myndighetene mye større mulighet til å se deg i kortene. Det betyr at de kan oppdage småfeil på lønnsutbetaling og innrapporteringer de tidligere ikke så.
today 12.01.2015
Ulike regler for innenlands- og utenlandsreiser - Mens det er gjort endringer i avtalen for diett på innenlandsreiser, er det bare satsene som er nye i avtalen for utenlandsreiser. Dermed må man nå forholde seg til ulike timegrenser og måltidsfradrag.
Del siden: