Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 20.06.2016
Riktig håndtering av personopplysninger - Gjennom nøkkelkort, kjørebøker, e-post og personalmapper samler arbeidsgiver inn et lite hav av personopplysninger. Det er lett å trå feil, var et av budskapene på årets arbeidsrettskonferanse for HR- og ledelse.
today 06.06.2016
8 av 10 velger oppsigelse foran permittering - Langt flere bedrifter planlegger nå oppsigelser enn permittering ved mangel på arbeid. Fra 1. juli kommer det nye regelverket som gir utvidet rett til permittering.
today 06.06.2016
Dette må du gjøre før den nyansatte starter - En vellykket ansettelse krever at lederen gjør det riktige allerede før den nye medarbeideren har sin første arbeidsdag. Gevinsten er blant annet at du beholder gode medarbeidere lenger.
today 06.06.2016
Høydepunkter fra Lederdagen 2016 - Aldri før har deltakerne gitt Lederdagen så gode tilbakemeldinger som i år. Her kan du se noen av de interessante foredragene i opptak.
today 06.06.2016
Halvparten feilet i stor HMS-kontroll - For første gang har myndighetene sjekket hvordan nabobedrifter samarbeider om risikovurdering i en stor tilsynsaksjon. Under halvparten har gjort de nødvendige vurderingene i forhold til kravet om samordning av internkontroll.
today 23.05.2016
Vil forby e-post utenfor arbeidstiden - Franske myndigheter vil lovfeste retten til ikke å sjekke jobbrelatert e-post utenfor arbeidstiden. Norske arbeidstakere har allerede rett til å koble fra, sier Infotjenesters arbeidsrettsekspert.
today 23.05.2016
Trekker for mye skatt for 60-årsferien - Feriepengene for den ekstra ferieuken til ansatte over 60 år er trekkpliktig. Når utbetalingen gjøres i juni er det lett å gjøre feil og trekke for mye skatt.
today 23.05.2016
Nå blir det bøter for feil i a-meldingen - Fra i sommer blir det bøter til arbeidsgivere som gjør feil med a-meldingen.
today 10.05.2016
Enighet om skattereform i Stortinget - Det innføres en egen skatt på finanssektoren allerede neste år, utbytteskatten økes mens inntektsskatt og selskapsskatt kuttes. Det er blant hovedpunktene i den nye skattereformen.
today 10.05.2016
Slik leder han skihopperne til suksess - Alexander Stöckl ble nylig kåret til årets trener på Idrettsgallaen. Den suksessen har han ikke oppnådd ved å være en autoritær leder.
today 09.05.2016
Bruk av Uber og Airbnb på jobbreise - Mange arbeidstakere ønsker å bruke Uber og Airbnb i stedet for ordinær taxi og hotell på jobbreise. Hva skal til for at arbeidsgiver kan refundere utgiftene skattefritt?
today 25.04.2016
Stor felles HMS-aksjon er i gang - Du har ikke bare HMS-ansvaret for ansatte i din egen virksomhet. Rundt 300 virksomheter får nå besøk av kontrollører som skal sjekke hvordan de samordner HMS-arbeidet.
today 25.04.2016
Dårlig ferieplanlegging skaper problemer - Arbeidsgivere som ikke gjør en god jobb i ferieplanleggingen risikerer å havne i problemer i etterkant.
today 21.04.2016
Ordførere har ikke krav på sykepenger - Høyesterett har slått fast at ordførere ikke er å se på som arbeidstakere, og derfor ikke har krav på sykepenger fra arbeidsgiver. De mister også retten til pensjonsopptjening i kommunen.
today 12.04.2016
- Ledere må kunne mer om teknologi - Alle bedrifter er nå teknologibedrifter. Det stiller krav til at ledelse og styret forstår teknologi, sier ekspert på digital strategi Alexander Haneng. Her er noen av hans tips.
today 12.04.2016
Utvidet rett til permittering - I forbindelse med lønnsoppgjøret varsler regjeringen at retten til å permittere vil blir utvidet til 52 uker. Arbeidsgiver må betale for en ekstra uke.
today 11.04.2016
Når en ansatt går hjem med sykdom i løpet av dagen - Svært få kjenner til regelverket som gjelder når en arbeidstaker går hjem fra jobb med sykdom i løpet av arbeidsdagen.
today 30.03.2016
Nå blir det enklere å rapportere skatteopplysninger - Nå blir det enklere for bedrifter med enkle skatteforhold å levere skatteopplysninger. I dag lanserer finansministeren og skattedirektøren den nye næringsrapporten.
today 29.03.2016
Derfor trenger dere en reisepolicy - Grensen mellom det som anses som nødvendige merutgifter på reiseoppdrag for arbeidsgiver og det som anses som ikke nødvendige merutgifter, er vanskelig å trekke. Nettopp derfor er det viktig at det utarbeides en reisepolicy i enhver virksomhet.
today 29.03.2016
72 års aldersgrense fra 1. juli - Bedrifter som har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år må aktivt sette en ny aldersgrense før 1. juli dersom de vil unngå den generelle 72-årsgrensen.
Del siden: