Permittert i år – mindre ferie neste år?

Stortinget stemte ned forslaget om å gjeninnføre feriepenger for de som går på dagpenger. Dermed vil mange ansatte som har vært permittert i år kunne nekte å ta full ferie neste år.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 28. oktober 2020
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa

I 2015 ble ordningen med feriepengeopptjening av dagpenger tatt bort. Siden den gang har ansatte som går på dagpenger ikke opptjent feriepenger.

Partiet Rødt foreslo å i høst å gjeninnføre denne ordningen, men det ble nedstemt i Stortinget.

Da koronapandemien rammet for fullt i mars, var det svært mange arbeidstakere som ble permittert og gikk over på dagpenger.

– Alle de arbeidstakere som har vært permittert i år vil dermed bare få feriepenger av den lønnen arbeidsgiver har utbetalt. De ukene arbeidstakeren har fått lønnskompensasjon eller dagpenger fra NAV, gir ikke rett på feriepenger, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

E-læring

Fra jobbsøker til kompetanseselger. Hjelp dine tidligere ansatte over i ny jobb.

Les mer og kjøp tilgang til ansatte som skal slutte

Kan være snakk om mye penger

Gauslaa har satt opp et eksempel for en arbeidstaker som tjener 50.000 kroner i måneden og har vært permittert uten lønn fra og med april 2020.

– Feriepengegrunnlaget vil da være 150.000 kroner i 2020, basert på månedslønnen i januar, februar og mars. Det gir en feriepengeopptjening på 18.000 kroner. Dersom den ansatte ikke hadde vært permittert, ville feriepengeopptjeningen vært ca. 66.000 kroner i 2020. Det innebærer at denne ansatte får 48.000 kroner mindre i feriepenger i 2021 enn i et normalår, sier Gauslaa.

Ikke penger eller ikke ferie

I utgangpunktet skal alle arbeidstakere ha fire uker og en dag lovbestemt ferie hvert år. Det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferien, og den ansatte kan ikke motsette seg å ta ut ferie.

Når den ansatte ikke har full feriepengeopptjening, stiller det seg imidlertid annerledes.

– Hovedregelen i ferieloven er at arbeidsgiver bare kan pålegge arbeidstaker å avvikle de feriedagene som feriepengene dekker lønnsbortfallet på. Hvis vi forutsetter at arbeidstakeren fortsatt har en månedslønn på 50.000 kroner i 2021, så vil 18.000 i feriepenger dekke lønnsbortfallet i ca. 8 feriedager. Arbeidstaker kan da motsette seg å avvikle mer enn disse 8 dagene, sier Hans Gjermund Gauslaa i Simployer.

Han understreker at dersom den ansatte ønsker å ta ut full ferie til tross for manglende feriepengeopptjening, vil ikke arbeidsgiver kunne nekte dette.

Unntak ved fellesferie

Dersom den ansatte jobber i en virksomhet med fellesferie, kan imidlertid arbeidsgiver pålegge ansatte å ta ut ferie.

– Dersom arbeidstaker jobber i en virksomhet som innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, så kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker avvikler denne ferien selv om det ikke er opptjent feriepenger som dekker lønnsbortfallet, sier Gauslaa.

 

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer HRM blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.

Del siden: LinkedIn twitter