Permittert i år – mindre ferie neste år?

Stortinget stemte ned forslaget om å gjeninnføre feriepenger for de som går på dagpenger. Dermed vil mange ansatte som har vært permittert i år kunne nekte å ta full ferie neste år.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 28. oktober 2020
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa

I 2015 ble ordningen med feriepengeopptjening av dagpenger tatt bort. Siden den gang har ansatte som går på dagpenger ikke opptjent feriepenger.

Partiet Rødt foreslo å i høst å gjeninnføre denne ordningen, men det ble nedstemt i Stortinget.

Da koronapandemien rammet for fullt i mars, var det svært mange arbeidstakere som ble permittert og gikk over på dagpenger.

– Alle de arbeidstakere som har vært permittert i år vil dermed bare få feriepenger av den lønnen arbeidsgiver har utbetalt. De ukene arbeidstakeren har fått lønnskompensasjon eller dagpenger fra NAV, gir ikke rett på feriepenger, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Kan være snakk om mye penger

Gauslaa har satt opp et eksempel for en arbeidstaker som tjener 50.000 kroner i måneden og har vært permittert uten lønn fra og med april 2020.

– Feriepengegrunnlaget vil da være 150.000 kroner i 2020, basert på månedslønnen i januar, februar og mars. Det gir en feriepengeopptjening på 18.000 kroner. Dersom den ansatte ikke hadde vært permittert, ville feriepengeopptjeningen vært ca. 66.000 kroner i 2020. Det innebærer at denne ansatte får 48.000 kroner mindre i feriepenger i 2021 enn i et normalår, sier Gauslaa.

Ikke penger eller ikke ferie

I utgangpunktet skal alle arbeidstakere ha fire uker og en dag lovbestemt ferie hvert år. Det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferien, og den ansatte kan ikke motsette seg å ta ut ferie.

Når den ansatte ikke har full feriepengeopptjening, stiller det seg imidlertid annerledes.

– Hovedregelen i ferieloven er at arbeidsgiver bare kan pålegge arbeidstaker å avvikle de feriedagene som feriepengene dekker lønnsbortfallet på. Hvis vi forutsetter at arbeidstakeren fortsatt har en månedslønn på 50.000 kroner i 2021, så vil 18.000 i feriepenger dekke lønnsbortfallet i ca. 8 feriedager. Arbeidstaker kan da motsette seg å avvikle mer enn disse 8 dagene, sier Hans Gjermund Gauslaa i Simployer.

Han understreker at dersom den ansatte ønsker å ta ut full ferie til tross for manglende feriepengeopptjening, vil ikke arbeidsgiver kunne nekte dette.

Unntak ved fellesferie

Dersom den ansatte jobber i en virksomhet med fellesferie, kan imidlertid arbeidsgiver pålegge ansatte å ta ut ferie.

– Dersom arbeidstaker jobber i en virksomhet som innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, så kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker avvikler denne ferien selv om det ikke er opptjent feriepenger som dekker lønnsbortfallet, sier Gauslaa.

 

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter