Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 22.05.2019
Feriepenger til utenlandsk arbeidstaker med kildeskatt - Reglene om trekkfritak for feriepenger gjelder ikke for arbeidstakere med kildeskatt på lønn.
today 22.05.2019
9 fallgruver ved bruk av sommervikarer - Snart starter en rekke unge arbeidstakere på sommerjobben sin, og i den forbindelse er det mange fallgruver å gå i for deg som ansetter dem.
today 08.05.2019
Slik halverte Moelven Modus sykefraværet - Moelven Modus hadde et sykefravær på 14,2 prosent. Ved hjelp av systematisk arbeid har de redusert sykefraværet med mer enn 50 prosent.
today 08.05.2019
Hva betyr det at innleide skal ha samme lønn som fast ansatte? - Arbeidstaker som er innleid fra vikarbyrå har rett til å benytte treningsrom på arbeidsplassen. Men har den innleide også rett til å være omfattet av samme rabattordning på et treningssenter som de fast ansatte har?
today 08.05.2019
Lover å gjøre regelverket enklere å tolke - Hva er «lav kontingent» eller en «bagatellmessig rabatt»? Uklare begreper skaper problemer både for maskiner og mennesker. Digitaliseringsministeren lover å ta tak i problemet.
today 06.05.2019
Skjerper skatten på rabatt - I en ny veileder for håndtering av skatt på rabatt og bonuspoeng, skjerper skattemyndighetene blant annet inn skatten på rabatt ved treningssentre.
today 25.04.2019
Ingen regler for forskuttering av sykepenger - Mange har fått med seg årets regelendring for hvordan sykepenger skal beregnes. Ikke alle vet hva som skjer når arbeidsgiverperioden er ferdig.
today 25.04.2019
Kombinasjon av private reiser og jobbreiser - Det er ikke alltid du skal skrive tidspunktene du faktisk reiste på reiseregningen.
today 24.04.2019
Kan ikke avtale bort overtidsbetaling - For å unngå å betale for overtid skriver mange arbeidsgivere i arbeidsavtalen at en stilling er «særlig uavhengig». Dette er imidlertid ikke et avtalespørsmål, sier Infotjenesters jurist.
today 10.04.2019
Nå endres reglene for egenmelding - I forbindelse med den nye IA-avtalen som gjelder fra 2019 har regjeringen lagt frem sitt forslag til nye regler for bruk av egenmelding.
today 10.04.2019
Vil firedoble kostnaden for langtidssykefraværet - Hvis sysselsettingsutvalget får det som de vil, må arbeidsgiver betale fire ganger så mye sykepenger som i dag for en ansatt som er 100 prosent sykmeldt i et år. Samtidig vil de gjøre korttidsfraværet billigere for arbeidsgiver.
today 27.03.2019
Mange misforstår reglene for verneombud og AMU - Tall fra Arbeidstilsynet viser at hver tredje virksomhet mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg. – Mange kjenner ikke til regelverket, sier Simployers HMS-rådgiver.
today 27.03.2019
Disse sykepengereglene misforstår halvparten av lederne - To regler om sykepenger misforstås av mer enn halvparten av alle lederne vi har spurt. Det kan bli dyrt, enten for arbeidsgiver eller arbeidstaker.
today 27.03.2019
Taxi til jobben er skattepliktig - Stortingspolitikerne har fått mye oppmerksomhet for taxiregningene sine i det siste, men få har snakket om skatteplikt på slike taxiturer.
today 27.03.2019
Når en syk ansatt ikke vil samarbeide - Syke ansatte har en omfattende plikt til å medvirke under sykefraværet. Ansatte som ikke samarbeider har heller ikke krav på sykepenger.
today 13.03.2019
NAV forenkler søknad om foreldrepenger - Fra 1. mars endrer NAV praksisen for søknad om foreldrepenger, og forenkler kravet til dokumentasjon.
today 13.03.2019
De viktigste ferdighetene for fremtidens arbeidsliv - Må vi lære mer om teknologi, eller er det menneskelige ferdigheter som vil være avgjørende i det digitale arbeidslivet? Vi har spurt fem av de beste innen tech, innovasjon og ledelse om hva de tenker.
today 11.03.2019
Økt skattefri rabatt – ingen forenkling - Finansminister Siv Jensen kutter i skatten på ansattrabatter og gaver med tilbakevirkende kraft – men gjør ingen forenklinger for arbeidsgivere.
today 11.03.2019
Ansiennitetsprinsippet er ikke «hovedregel» - Høyesterett slår fast at det er saklig grunn til å benytte andre utvelgelseskriterier enn ansiennitet ved nedbemanning.
today 10.04.2019
Nå bør du avtale sommerferien - Hvis ansatte skal starte sommerferien ved sankthans er fristen for å varsle allerede første dagen etter påske.
Del siden: