Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 15.04.2020
Beredskapsplan, hva skal vi med det? - Koronasituasjonen har med stor tydelighet vist oss at kartlegging, risikovurdering og beredskapsplanlegging ikke er noe vi gjør én gang, og så er vi ferdige.
today 15.04.2020
– Viktig å tre frem som leder under koronakrisen - Når krisen rammer er det ekstra viktig å stå frem som leder og by på seg selv, sier psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi, Tor Åge Eikerapen.
today 15.04.2020
Slik skal de 18 permitteringsdagene med lønn håndteres - I forbindelse med koronakrisen betaler staten full lønn opp til 6G til permitterte ansatte i 18 dager. Nå er det avklart hvordan disse 18 dagene skal håndteres.
today 04.04.2020
Slik blir "kontantstøtten" til næringslivet - Regjeringen har nå sendt sitt forslag til "kontantstøtte" til næringslivet til Stortinget. Søknadsløsningen er ventet å være klar like over påske.
today 02.04.2020
Utvider muligheten til å permittere - Regjeringen vil gjøre det mulig å permittere uten lønn i en lengre periode.
today 01.04.2020
Dette er regjeringens økonomiske krisetiltak - Vi har oppsummert krisetiltakene på skatte- og avgiftsområdet regjeringen har forslått og iverksatt frem til 1. april.
today 31.03.2020
Nye avklaringer om sykepenger og omsorgspenger - I helgen fikk vi nye avklaringer knyttet til hvordan sykepenger og omsorgspenger skal håndteres i forbindelse med koronakrisen.
today 31.03.2020
Koronakrisen: Digitale kurs forhindrer smitte og gir god læring - – Vi har kastet oss rundt og laget digitale varianter av de fleste av våre klasseromskurs. De digitale kursene er selvsagt tilpasset med siste nytt om regelendringer i forbindelse med koronautbruddet, sier Harald Nilsen i Simployer.
today 25.03.2020
Hvordan dekke utgifter til mat på dagsreiser skattefritt? - Det finnes tre muligheter til å få dekket mat på dagsreiser skattefritt. Mange kjenner ikke til disse reglene, og trekker skatt og beregner arbeidsgiveravgift av mer enn de må.
today 25.03.2020
Ferieplanlegging i koronatider - Det er tiden for å planlegge ferie, og mange lurer på hvordan det skal gjøres i en tid preget av karantene og permitteringer.
today 20.03.2020
Slik endrer regjeringen permitteringsreglene - Regjeringen reduserer lønnsplikten ved permittering fra 15 til 2 dager. Endringen gjelder fra 20. mars.
today 20.03.2020
Trenger ikke kreve sykmelding for å få refusjon - Regjeringen forsikrer nå arbeidsgivere om de ikke trenger å kreve sykmelding for å få refusjon fra NAV når ansatte er syke utover de 3 dagene som nå er arbeidsgiverperioden.
today 20.03.2020
Dobler antall syke-barn-dager - Regjeringen har fredag besluttet å doble antallet syke-barn-dager for alle arbeidstakere. Den doble kvoten vil gjelde ut året, og ikke bare fravær knyttet til koronautbruddet.
today 18.03.2020
Dette vet vi IKKE om sykepenger og korona - Mange har spørsmål om de nye reglene for sykepenger i forbindelse med koronapandemien. Veldig mange kan vi ikke svare på enda.
today 18.03.2020
Risikerer skattesmell etter koronapermittering - Ansatte som beholder firmabil, mobiltelefon og andre naturalytelser under permittering, risikerer å få restskatt neste år.
today 16.03.2020
Kutter arbeidsgiverperioden til 3 dager - Arbeidsgiver skal bare betale sykepenger og omsorgspenger til ansatte i 3 dager. Det har et samlet storting blitt enige om mandag morgen.
today 14.03.2020
Endrer reglene for egenmelding ved koronakarantene - For å lette trykket på fastleger og legevakter, og oppfordrer regjeringen arbeidsgivere til å godta egenmelding ved fravær som skyldes karantene.
today 13.03.2020
Ikke lønn under karantene etter utenlandsreise - Torsdag besluttet regjeringen at alle som har vært utenfor Norden skal i karantene i 14 dager. Spørsmålet er hvem som skal betale for dette.
today 13.03.2020
Dette er skatteendringene som skal hjelpe næringslivet - Regjeringen fremmet fredag økonomiske krisetiltak for å motvirke effektene av koronaviruset. Simployers økonomirådgivere er usikre på om tiltakene vil ha særlig stor effekt.
today 11.03.2020
Mange vet ikke om de følger reglene ved medarbeidersamtaler - Hver fjerde leder vet ikke om referatene fra medarbeidersamtaler oppbevares i henhold til personvernreglene. – Det kan svekke kvaliteten på samtalene, advarer Datatilsynet.
Del siden: