Feil i regnskap ikke lenger "ekstraordinært"

Små foretak skal ikke lenger kalle korrigering av feil i tidligere års regnskap for ekstraordinære poster. Heretter skal en feil kalles en feil og bare fremgå som en noteopplysning til regnskapet.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
tirsdag 1. juni 2010
Lesetid: 1 Minutt

Det kommer fram av forslaget til endringer i god regnskapsskikk for små foretak (NRS 8). Forslaget er nå ute på høring til 1. september og omfatter i første rekke endringer som er foranlediget av endringer i andre regnskapsstandarder. Med andre ord skal god regnskapsskikk for små foretak tilpasses øvrig regelverk.

Unntatt plikt
Norsk Regnskapsstiftelse ber høringsinstansene spesielt se på syv punkter, blant annet om hvordan man skal føre «virkning av prinsippendring» og «korrigering av feil» i tidligere års regnskap. Virkningen av endringene og korrigeringene skal fortsatt spesifiseres, men skal nå kalles ved sitt rette navn. Årsaken er at øvrige foretak i dag ikke kan klassifisere noen poster som ekstraordinære, noe som nå også skal gjelde små foretak. Virkningen skal bare fremgå som noteopplysning, siden små foretak nå er unntatt fra plikten om å omarbeide sammenligningstall etter regnskapsloven.

Fokus på driftsmidler
NRS mener det er behov for ytterligere veiledning når det gjelder varige driftsmidler og har utvidet omtalen av dette punktet vesentlig. Behovet kommer blant annet som en følge av den nye skatteregelen om utskilling av faste tekniske installasjoner i bygg i egen saldogruppe og hvordan skillet mellom vedlikehold og påkostning skal behandles. I dag finnes det ingen norsk regnskapsstandard å bygge på og høringsinstansene blir bedt om å se spesielt nøye på dette punktet.

Ekstraordinært utbytte
Hittil har utbetaling av ekstraordinært utbytte kunnet blitt ført som korrigering av sist godkjente regnskap, men nå skal dette opphøre. Regnskapsstiftelsen peker på at et slikt vedtak om utbytte neppe kan sees på som en feil og skal derfor ikke fremgå som dette i regnskapet. Dermed må slikt utbytte regnskapsføres i uttaksåret, hvis forslaget blir vedtatt.

Generell opprydding
Blir endringene til NRS 8 vedtatt vil også sammendraget først i standarden bli fjernet, da oversiktsbehovet nå er dekket gjennom innholdsfortegnelsen. Samme skjebne lider oppsummeringen av endringene fra og med den første revisjonen i 2002. I tillegg blir det en generell opprydding og omredigering som skal gi en bedre oppbygging av standarden. Les hele endringsforslaget her.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: