Nå kan du søke støtte for omsetningstap

Fra denne uken kan virksomheter som har mistet hele eller deler av omsetningen under koronakrisen søke kontantstøtte.
onsdag 22. april 2020
Lesetid: 2 Minutter

På lørdag ble søknadsportalen der virksomheter kan søke kontantstøtte åpnet for foretak som er stengt av staten, mens andre fikk mulighet til å søke støtte fra mandag 20. april.

– Finansministeren lover at de som har rett på tilskudd etter denne ordningen skal kunne motta pengestøtten allerede etter 1-2 dager. Vi kan derfor anta at de første virksomhetene allerede har mottatt støtte etter denne ordningen, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Tilskuddet vil bli gradert etter hvor mye omsetningen har falt, og måles med utgangspunkt i de faste, uunngåelige kostnadene i virksomheten. Tilskuddet vil utgjøre maksimalt 90 % av de uunngåelige, faste kostnadene i virksomheter som er stengt ned ved statlig vedtak, og 80 % for andre virksomheter.

Minst 30 prosent omsetningsfall

I første omgang gjelder ordningen for omsetningstap i mars, april og mai.

– Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med det som ville være normal omsetning i måneden. For mars holder det at omsetningsfallet er 20 prosent, sier Øren.

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester, offentlige tilskudd og inntektssikring, men ikke avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler. Inntekt ved utleie av fast eiendom skal tas med.

– Jeg synes det burde vært enda mer spesifisert hvilke kostnader som omfattes av ordningen. Postene i næringsoppgaven brukes nok på forskjellige måter og det hadde vært enklere å definere typer kostnad i stedet, sier Espen Øren i Simployer. 

En lang rekke vilkår

Espen Øren sier det er en lang rekke vilkår for å ha rett til denne støtten, blant annet at selskapet er skattepliktig til Norge.

– For at virksomheten skal omfattes av ordningen er det et krav at minst én ansatt har fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020. For at enkeltmannsforetak skal omfattes, må den næringsdrivende ha minst halvparten av personinntekten sin fra næringsvirksomheten.

Det er også gjort noen unntak for sektorer som ikke er omfattet av denne ordningen. Det gjelder blant annet innen finans, petroleumsutvinning, kraft, flyselskaper og private barnehager.

Kontroll og sanksjoner

Fastsetting og utbetaling av tilskudd skal skje gjennom den automatiserte søknadsportalen som finnes på kompensasjonsordning.no.

– Ordningen er bygd opp på en stor grad av tillit. Bedriften må imidlertid kunne dokumentere de opplysninger som gis, og det vil skje automatiske kontroller mot andre registre. Hvis det er store avvik mot disse registrene, vil søknaden om tilskudd kunne bli avvist av Skatteetaten.

Skatteetaten skal utføre etterkontroll av de opplysninger som gis, og opplysningene skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: