Dyre gaver og eksklusive turer – slik henger skatt og korrupsjon sammen

Alle fordeler som en person mottar i forbindelse med sitt arbeidsforhold, direkte eller indirekte, er skattepliktig på lik linje som lønn. I den pågående rettsaken mot tidligere skiskytterpresident Anders Besseberg er det mange eksempler på slike fordeler. 
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
onsdag 31. januar 2024
Lesetid: 1 Minutt

Den tidligere skiskytterpresidenten står tiltalt for blant annet grov korrupsjon, og vi skal naturlig nok ikke gå inn i skyldspørsmålet i denne spesielle saken.  

Med utgangspunkt i tiltalen er det likevel interessant å se på hvilke skattemessige konsekvenser det kan ha når arbeidstakere mottar gaver og opplevelser i forbindelse med jobb. 

 • Eksklusive klokkegaver
  Gaver som mottas fra kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser er skattepliktig for mottaker. Det er mottakers formelle arbeidsgiver som har plikt til å innrapportere fordelen, trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift.

 • Påspanderte turer 
  Deltakelse på turer der hovedformålet er ferie, rekreasjon eller fornøyelse er skattepliktig. Hvis det har vært elementer av faglig innhold kan utgifter knyttet til dette holdes utenfor. Alle andre utgifter som er dekket/påspandert vil utgjøre grunnlaget for beskatning. Det er mottakers formelle arbeidsgiver som har plikt til å innrapportere fordelen, trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift.

 • Seksuelle tjenester fra prostituerte
  Dette vil riktig nok være en kuriositet for vanlige næringsdrivende, men om en arbeidstaker får påspandert seksuelle tjenester skal dette også skattlegges. Her vil det nok være vanskelig å finne omsetningsverdien, men det er som i tilfellene over arbeidsgivers ansvar. For ordens skyld må det nevnes at kjøp av seksuelle tjenester er ulovlig i Norge.

 • Store beløp i kontanter
  Selv om bestikkelser er en ulovlig inntekt, vil det være skattepliktig. 

 • Leasingbil betalt av kunder
  Biler som benyttes privat mer enn 1 000 km eller 10 dager i løpet av et inntektsår, skal beskattes etter en sjablonregel som tar utgangspunkt i listeprisen på bilen. En bil med listepris på kr 850 000 vil utgjøre en årlig, skattepliktig inntekt på kr 203 880 (2023-satser).

 • Erstatning/kompensasjon for tapte arbeidsinntekter
  Alle ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt er skattepliktige.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: