Kan arbeidsgiver gi bort telefon eller PC til ansatte skattefritt?

Under koronapandemien eksploderte bruken av hjemmekontor og skattemyndighetene lempet på skatteplikten knyttet til å gi bort arbeidsutstyr til ansatte. Men, ble det også lempet for telefon og annet datautstyr? 
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
onsdag 31. januar 2024
Lesetid: 2 Minutter

Vi som jobber med skatt hos Simployer får ofte spørsmål knyttet til dette temaet.  Selv om det nok er mest vanlig at arbeidstakere leaser telefon og PC fra arbeidsgiver, er det mange arbeidsgivere som ønsker å gi bort slikt utstyr til arbeidstakerne sine, og lurer da på om dette utløser skatt.

Svarene finner vi i Skatteetatens uttalelse fra november 2020. Uttalelsen tar for seg skattespørsmål knyttet til arbeidsgivers dekning av utgifter tilknyttet arbeid på hjemmekontor. En stor del av uttalelsen handler om utstyr på hjemmekontoret.

Hør podkast: Lønnspraten

Ulike løsninger for hjemmekontor

Et funksjonelt hjemmekontor forutsetter at man har både arbeidsplass og nødvendig utstyr tilgjengelig hjemme. Det er flere måter den ansatte kan få tilgang til slikt utstyr på:

  •  Arbeidsgiver låner utstyr til den ansatte (arbeidsgiver eier)
  • Arbeidsgiver gir utstyr til den ansatte (den ansatte blir eier)
  • Den ansatte kjøper utstyr og får kostnaden refundert av arbeidsgiver etter bilag
  • Arbeidsgiver utbetaler utstyrsgodtgjørelse til hjemmekontor

De skattemessige konsekvensene varierer for de ulike måtene man har innrettet seg på.

Det tjenstlige behovet må være hovedformålet

Når det gjelder utgifter til kontorutstyr som skal benyttes på hjemmekontoret, så vil det både kunne være et privat formål og et tjenstlig formål. For å kunne gi bort utstyret til den ansatte skattefritt må det tjenstlige behov (yrkesbruken) være hovedformålet, også kalt hovedformålsprinsippet.

Men, gjelder hovedformålsprinsippet alt av utstyr?

Vel, det slås fast i uttalelsen at prinsippet gjelder skrivebord, kontorstol, skrivebordslampe, headset til telefon mv. Dette er utstyr man trenger på et hjemmekontor, og det er begrenset i pris. Et annet moment som trekker i retning av at slikt utstyr er skattefritt, er at det er upraktisk å låne det ut, fordi arbeidsgiver neppe har en interesse av å samle inn gamle pulter og stoler når de er modne for utskifting.

Om datautstyr kommer det frem:

«Når det gjelder særlig kostbart kontorutstyr slik som datautstyr og annet teknisk utstyr er det vanlige i arbeidsforhold at dette utstyret lånes ut av arbeidsgiver. Det skal legges vekt på prisen på utstyret ved hovedformålsvurderingen, og det vil da som utgangspunkt ha formodningen mot seg at en eiendomsoverdragelse gjøres av hensynet til arbeidet i disse tilfellene.»
Det er altså skattemyndighetenes syn at datautstyr som smarttelefoner og bærbare PC’er ikke kan gis bort skattefritt.

Hvis du vil høre mer om denne problemstillingen, og andre forhold rundt telefoner, bredbånd og datautstyr, kan du høre på den nyeste episoden av podkasten Lønnspraten fra Simployer.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: