Tema

Naturalytelser

Naturalytelser er ytelser ansatte får i arbeidsforholdet som ikke er penger. Det kan for eksempel være gaver, personalrabatter, utlån av datautstyr, rimelige velferdstiltak, uniformer og annet arbeidstøy.

For deg som jobber med lønn finner du alt du trenger å vite om skatt på naturalytelser i vår digitale kunnskapsbank Faghjelp for lønnsmedarbeidere

Fagdag: Din årlige oppdatering om du jobber med lønn

I løpet av desember arrangerer vi årets oppdateringsdag for deg som jobber med lønn. Bli oppdatert inn i det nye året, og derfor inneholder dagen over 15 forskjellige temaer. Du kan velge å delta digital eller fysisk.

Klikk her for mer informasjon og påmelding