16 skattefrie frynsegoder

En rekke frynsegoder kommer med økt skatt som en konsekvens, men det finnes en del unntak. Snart kan regelverket bli endret.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 17. januar 2017
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Naturalytelser er goder arbeidstakeren får fra arbeidsgiver som annet enn penger. Naturalytelser i arbeidsforhold er skattepliktige, med mindre det foreligger et unntak fra skatteplikt. 

Skattedirektoratet har sendt et forslag til nytt regelverk ut på høring, som vil endre deler av dette regelverket. 

Nedenfor er listen over frynsegoder ansatte kan få fra arbeidsgiver uten at de nødvendigvis må skatte av beløpet, etter regelverket som fortsatt gjelder i 2017. 

Billigere kantine:

Rimelig mat i kantinen regnes som et rimelig velferdstiltak. Det er ikke skattepliktig så lenge ansattes bidrag dekker arbeidsgivers utgifter til råvarer.

Gratis kaffe, te, melk, juice og frukt:

Dette kan arbeidsgiver gi til de ansatte helt gratis uten at det utløser skatteplikt.

Bedriftshytte:

Må kunne disponeres av alle ansatte. Normalt må bedriften ha mer enn 10 ansatte for at ikke bedriftshytte skal være skattepliktig.

Personalrabatt:

Så lenge rabatten er forsvarlig og uttaket av varer ikke overstiger det som er normalt privat forbruk, trenger du ikke skatte dersom du får personalrabatt på arbeidsplassens egenproduserte varer eller varer som omsettes i arbeidsgivers virksomhet.

Gratis massasje:

Tiltak for å forebygge skader og sykdom som kan oppstå i forbindelse med arbeidet, er ikke skattepliktig. Det betyr at bedriften kan finansiere massasje som forebyggende behandling for alle som har belastende arbeidsoppgaver, så lenge det skjer på jobben og utføres av en utdannet massør og er tilrettelagt.

Betalt utdanning:

Arbeidsgivers dekning av utdanning kan være skattefri hvis utdanningen gir kompetanse som kan nyttes i nåværende eller fremtidig stilling hos nåværende arbeidsgiver eller dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforhold.

Helsestudio:

Dersom jobben betaler ansattes medlemskap i helsestudio, vil dette være skattepliktig, men hvis arbeidsgiver arrangerer felles treningsopplegg for alle ansatte i et helsestudio, er det ikke skattepliktig. Det kan løses enten ved at jobben arrangerer felles gruppetimer i et helsestudio, leier deler av helsestudioet i en viss tidsperiode.

Treningsfasiliteter på jobben:

Egne trimrom og innleie av instruktør på arbeidsplassen, er skattefritt.

Bedriftsidrett:

Arbeidsgivers tilskudd til bedriftsidrettslag er skattefritt, hvis det benyttes til rimelige velferdstiltak.

Firmatur uten faglig innhold:

Opphold på hotell på inntil to overnattinger anses som skattefritt så lenge tilbudet omfatter alle eller en betydelig gruppe av de ansatte. Familiemedlemmer omfattes også av skattefritaket på to overnattinger. Skattefritaket er begrenset til maks to slike turer i året.

Bedriftsbarnehage:

Arbeidsgiver kan dekke utgifter for bedriftsbarnehageplasser for de ansatte. Det krever at arbeidsgiver gjennom innskudd eller eierandel disponerer plassene til bruk for sine ansatte.

Betalingskort:

Ansatte som reiser i jobben eller har bruk for et betalingskort i arbeidssammenheng, kan få dekket årsavgiften for kortet uten at det medfører skatteplikt.

Avis:

Hvis en ansatt har et spesielt behov for informasjon i jobbsammenheng, for eksempel journalister, ledere eller ansatte i kommunikasjonsbyråer, og får flere aviser dekket av arbeidsgiver, skal vedkommende kun skattlegges for ett avisabonnement. Hvis den ansatte selv betaler et abonnement på en dagsavis, blir vedkommende ikke skattelagt overhodet for ekstra aviser/tidsskrifter finansiert av jobben.

Klær:

Dersom du som arbeidsgiver krever uniformering eller spesielle verneklær og stiller dette til disposisjon, er det ikke skattepliktig for arbeidstaker.

Uniformer vil være kjennetegnet ved at de har en enhetlig og uniformmessig preg, felles logo, at det er plikt til å bruke arbeidstøyet i arbeidstiden og at det er forbudt å bruke det privat.

Verneklær gis til de ansatte på grunn av stor slitasje, smuss eller av hygieniske årsaker. Eksempler på dette er overtrekksfrakker i helsevesenet, kjeledresser og oljehyrer.

Andre arbeidsklær, f.eks. for ansatte i butikk, må fordelsbeskattes 100 prosent.

Røykeavvenningskurs

Arbeidsgivers dekking av kursavgift på røykeavvenningskurs er ikke skattepliktig.

Gaver

Gaver til ansatte er i utgangspunktet skattepliktige, men det finnes noen unntak:

Gave for tjenestetid på 25, 40, 50 eller 60 år i bedriften så lenge verdien ikke overstiger kr 8.000,-. For gullklokke med inskripsjon kan verdien være inntil kr 12.000,-.

Arbeidsgiver kan gi en gave til en verdi inntil kr 3.000,- når
a) bedriften fyller 25 år eller et antall år som er delelig med 25
b) mottaker gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år
c) mottaker går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften

Dersom bedriften har bestått i 50 år eller i et antall år som er delelig med 50, kan gavens verdi være inntil kr 4.500,-.
Det kan gis gave inntil kr 2.500 i premie for forslag til forbedringer av organisasjonen og arbeidsmetoder i virksomheten.

Gave til de ansatte inntil kr 1.000,- pr. år, for eksempel julegave. Dette avhenger av at arbeidsgiver ikke krever fradrag for kostnaden i regnskapet.

Alle disse bestemmelsene fordrer at det foreligger en generell ordning for slike gaver i bedriften og at gaven består av annet enn pengebeløp. Gavekort som ikke kan veksles inn i penger, er også godtatt.

Lønner det seg egentlig?

Men lønner det seg egentlig å velge et skattefritt frynsegode istedenfor en tilsvarende kontant utbetaling fra arbeidsgiver?

For den ansatte medfører skattefrie frynsegoder følgende:

+ Ingen skatt av ytelsen

- Ikke pensjonsopptjening, ikke feriepengeopptjening, inngår ikke i sykepengegrunnlaget

For arbeidsgiver medfører skattefrie frynsegoder følgende:

+ Ingen beregning av arbeidsgiveravgift, ingen feriepengeberegning, skattemessig fradragsrett for slik skattefri ytelse.

- Mer administrasjon enn en ordinær kontant lønnsutbetaling.

Vi hjelper lønnsmedarbeidere med å håndtere skatt riktig

Visste du at Simployers økonomirådgivere sitter klar til å hjelpe deg som jobber med lønn med å håndtere skatt på slike ytelser riktig? 

Med et abonnement på Faghjelp for lønnsmedarbeidere kan du velge om du vil slå opp i vår kunnskapsbase på nett, eller kontakte våre rådgivere skriftlig eller muntlig for å drøfte saken.

Les mer og kjøp tilgang her

Del siden: LinkedIn twitter