14 skattefrie frynsegoder

En rekke frynsegoder kommer med økt skatt som en konsekvens, men det finnes en del unntak. Her er en liste over de mest vanlige skattefrie frynsegodene.
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
torsdag 8. februar 2024
Lesetid: 3 Minutter
FRYNSEGODE: Rimelig mat i kantinen regnes som et rimelig velferdstiltak.

1. Billigere kantine

Rimelig mat i kantinen regnes som et rimelig velferdstiltak. Det er ikke skattepliktig så lenge ansattes bidrag dekker arbeidsgivers utgifter til råvarer.

2. Gratis kaffe, te, melk, juice og frukt

Dette kan arbeidsgiver gi til de ansatte helt gratis uten at det utløser skatteplikt.

3. Bedriftshytte

Må kunne disponeres av alle ansatte. Normalt må bedriften ha mer enn 10 ansatte for at ikke bedriftshytte skal være skattepliktig.

4. Personalrabatt

Arbeidstakere kan få rabatt på varer eller tjenester som omsettes i egen virksomhet (inkl. konsern) skattefritt. Skattefritaket er på kr 8 000 årlig

Direktesendt kurs 19.mars: Slik velger du de rette frynsegodene for din virksomhet

5. Gratis massasje

Tiltak for å forebygge skader og sykdom som kan oppstå i forbindelse med arbeidet, er ikke skattepliktig. Det betyr at virksomheten kan finansiere massasje som forebyggende behandling for alle som har belastende arbeidsoppgaver, så lenge det skjer på jobben og utføres av en utdannet massør og er tilrettelagt.

6. Betalt utdanning

Arbeidsgivers dekning av utdanning kan være skattefri hvis utdanningen gir kompetanse som kan nyttes i nåværende eller fremtidig stilling hos nåværende arbeidsgiver eller dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforhold. Fritaket begrenses til 4 semestre eller maksimalt 20 måneder normert varighet. Det er ingen beløpsgrenser på hva som kan dekkes av utgifter knyttet til utdanningen.

7. Helsestudio

Dersom jobben betaler ansattes medlemskap i helsestudio, vil dette være skattepliktig, men hvis arbeidsgiver arrangerer felles treningsopplegg for alle ansatte i et helsestudio, er det ikke skattepliktig. Det kan løses enten ved at jobben arrangerer felles gruppetimer i et helsestudio eller leier deler av helsestudioet i en viss tidsperiode.

8. Treningsfasiliteter på jobben

Egne trimrom og innleie av instruktør på arbeidsplassen er skattefritt.

9. Bedriftsidrett

Arbeidsgivers tilskudd til bedriftsidrettslag er skattefritt, hvis det benyttes til rimelige velferdstiltak.

10. Firmatur uten faglig innhold

Opphold på hotell på inntil to overnattinger anses som skattefritt så lenge tilbudet omfatter alle eller en betydelig gruppe av de ansatte. Familiemedlemmer omfattes også av skattefritaket på to overnattinger. Forlenges turen er det bare de ekstra overnattingene som er skattepliktige.

11. Betalingskort

Ansatte som reiser i jobben eller har bruk for et betalingskort i arbeidssammenheng, kan få dekket årsavgiften for kortet uten at det medfører skatteplikt.

12. Aviser eller nyhetstjenester

Privat tilgang til en eller flere aviser eller nyhetstjenester dekket av arbeidsgiver er ikke skattepliktig når det foreligger tjenstlig behov for den ansatte til å disponere tjenesten. Skattefritaket gjelder både elektronisk tilgang og tilgang til papiraviser mv., og uavhengig av antall. Vilkåret om «tjenstlig behov» skal praktiseres snilt.

13. Klær

Dersom du som arbeidsgiver krever uniformering eller spesielle verneklær og stiller dette til disposisjon, er det ikke skattepliktig for arbeidstaker. Uniformer vil være kjennetegnet ved at de har en enhetlig og uniformmessig preg, felles logo, at det er plikt til å bruke arbeidstøyet i arbeidstiden og at det er forbudt å bruke det privat.

Verneklær gis til de ansatte på grunn av stor slitasje, smuss eller av hygieniske årsaker. Eksempler på dette er overtrekksfrakker i helsevesenet, kjeledresser og oljehyrer.

14. Gaver

Gaver til ansatte er i utgangspunktet skattepliktige, men det finnes noen unntak.

Gave for tjenestetid på 20 år eller mer kan gi inntil kr 8 000 i skattefrie gaver. Arbeidsgiver kan gi en gave til en verdi inntil kr 4 000 hvis bedriften fyller 25 år eller et antall år som er delelig med 25, mottaker gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.

 Alle ansatte kan få inntil kr 5 000 skattefritt i året, uten anledning.

Last ned gratis plansje: Skattefrie gaver i arbeidsforhold

Lønner det seg egentlig?

Men lønner det seg egentlig å velge et skattefritt frynsegode istedenfor en tilsvarende kontant utbetaling fra arbeidsgiver?

For den ansatte medfører skattefrie frynsegoder følgende:

+ Ingen skatt av ytelsen
- Ikke pensjonsopptjening, ikke feriepengeopptjening, inngår ikke i sykepengegrunnlaget

For arbeidsgiver medfører skattefrie frynsegoder følgende:

+ Ingen beregning av arbeidsgiveravgift, ingen feriepengeberegning, skattemessig fradragsrett for slik skattefri ytelse.
- Mer administrasjon enn en ordinær kontant lønnsutbetaling.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: