Gratis guide:

Last ned gratis: Fristkalender regnskap

I denne kalenderen har vi satt opp frister som er viktige for deg som har ansvar eller oppgaver knyttet til lønn, bokføring, rapportering, åsregnskap med mer. I kalenderen finner du også innrapporteringsdatoer for a-meldingen.

For beste leselighet anbefaler vi utskrift i farger på format A3 liggende.