Hva sier skattereglene om alkohol?

Mange tror det alltid blir skatt når arbeidsgiver dekker alkohol til ansatte. Slik er det nødvendigvis ikke.
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
tirsdag 19. mars 2024
Lesetid: 3 Minutter
Simployers økonomirådgiver Espen Øren sier det er anledning til å dekke alkohol til ansatte skattefritt ved flere anledninger.

Gjennom lønnssupporten i Simployer får vi tusenvis av spørsmål om skatt hvert år. En gjenganger er spørsmål rundt dekning av utgifter til alkohol.

Mange tror at alkohol ødelegger ethvert skattefritak, men slik er det nødvendigvis ikke. La oss se på hvordan reglene er i situasjoner der alkohol kan være involvert.

PS! Simployer ønsker på ingen måte å oppfordre virksomheter til å bruke masse penger på alkohol. Dette er imidlertid et tema mange lurer på, og som det er hensiktsmessig å belyse fra et skattefaglig ståsted.

Rimelige velferdstiltak

Tiltak for ansatte som skal skape samhørighet og trivsel er skattefritt hvis det består av en naturalytelse, er rimelig og gjelder alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. Ved vurdering av om tiltaket er rimelig må en bl.a. legge vekt på om det er vanlig i arbeidslivet, verdien av det enkelte tiltak og summen av tiltak gjennom året.

Her er det ingen regler eller begrensninger vedr. alkohol, bortsett fra at det altså skal være rimelig. Nå har skattemyndighetene også konkludert med at man kan gjennomføre slike tiltak digitalt, for eksempel et julebord, der de ansatte kjøper inn mat og drikke og får det refundert. Her kan altså drikken gjerne være med alkohol.

Yrkesreiser

Ved dekning av utgifter til mat og drikke på yrkesreiser er det heller ingen regler som nevner alkohol spesielt. Dekningen er skattefri hvis det gjelder utgifter som arbeidstakeren har pådratt seg i forbindelse med utførelse av arbeidet og de dokumenteres med bilag. Arbeidsgiver kan derfor skattefritt dekke drikke til maten i et rimelig omfang når dette anses som en naturlig del av måltidet. Dekkes det alkoholholdig drikke utover det som er normalt til måltidet eller utenom måltidene, anses dette som dekning av en privatutgift som den ansatte må skattlegges for.

Det sies altså ikke noe konkret om mengden. Det er derfor ikke korrekt som mange kunder har sagt til oss (som de igjen har «hørt et sted»), at det finnes grenser på for eksempel 2 enheter alkohol til et måltid.

Interne møter, kurs o.l.

Kostnader til interne møter, kurs mv. for personer knyttet til bedriften er skattemessig fradragsberettiget og utløser normalt ikke skatteplikt for deltakerne. Det kan dekkes drikke til maten i et rimelig omfang når dette anses som en naturlig del av måltidet. Dekkes det alkoholholdig drikke utover det som er normalt til måltidet eller utenom måltidene, antas dette å være en privatutgift som skal beskattes.

Selv om begrepet rimelig benyttes her også, som både på yrkesreiser og velferdstiltak, vil det være en lavere terskel for hvor mye som kan dekkes skattefritt i mat og drikke når det kommer til slike faglige aktiviteter. Begrepet rimelig må derfor alltid settes i kontekst.

Ved interne møter vil det nok også være rimelig å si at man bør holde seg unna brennevin, da dette neppe anses som naturlig i slike settinger.

Representasjon

Representasjon er tiltak som skal være med på å skaffe nye kunder, vedlikeholde eksisterende kunder, skaffe virksomheten bedre omdømme, profilering o.l. I utgangspunktet har ikke virksomheter fradrag for utgifter til representasjon, bortsett fra i tilfeller med beskjeden bevertning.

For at det skal anse som beskjeden bevertning må den finne sted i forretningstiden eller i forbindelse med forhandlinger/varedemonstrasjon, på arbeidsstedet eller spisested i nærheten og kostnadene kan ikke overstige kr 541 pr. person (2023-sats). Det kan heller ikke serveres brennevin, men øl og vin går bra.

Selv om næringsdrivende fører representasjon uten fradrag, kan det bli spørsmål om å skattlegge mottakerne. Fordelsbeskatning kan være aktuelt i forbindelse med dyrere kundemiddager, smøreturer, store sportsarrangementer, jaktturer e.l. I en slik skattepliktsvurdering har det ikke noe å si om det inntas alkohol ifm måltider eller ikke.

Gaver til ansatte

Vi har flere skattefritak ved gaver til ansatte. Det kan være når ansatte fyller runde år, har jobbet lenge i virksomheten, gifter seg o.l. Det er ingen spesielle regler om alkohol her heller. Ønsker man å gi alkohol til de ansatte skattefritt, så hindrer ikke skattereglene det.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: