Dette må du vite om overtidsmat

Når har man krav på overtidsmat? Og kan en ansatt kjøpe overtidsmaten på vei hjem etter å ha jobbet overtid? Her er reglene som gjelder når arbeidsdagen blir lang og de ansatte blir fysne på overtidspizza.
Øivind ElvestadRådgiver økonomi
onsdag 20. september 2023
Lesetid: 2 Minutter
Det er ingen lov eller forskrift som gir arbeidstakere rett til dekning av kostnader til overtidsmat.

Det er lite som kan slå rykende fersk pizza levert til kontoret når arbeidsdagen strekker utover vanlig arbeidstid. Spørsmålet er bare om dette er noe arbeidstaker har krav på eller om det er opp til hver enkelt arbeidsgiver? 

Her er fem vanlige spørsmål som vi i Simployer ofte får om overtidsmat: 

1. Når har en ansatt krav på overtidsmat?

Det er ingen lov eller forskrift som gir arbeidstakere rett til dekning av kostnader til overtidsmat. Spørsmålet om overtidsmat er i stor grad regulert av avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Dette betyr at dersom en ansatt har rett til overtidsmat, vil det vanligvis være nedfelt i en kollektivavtale, en individuell arbeidsavtale eller en annen form for skriftlig avtale mellom partene. Det er viktig for ansatte å være oppmerksomme på de eksisterende avtalene på arbeidsplassen når det gjelder overtidsmat.

2. Hva er vilkårene for skattefri dekning av kostnader til overtidsmat?

For de ansatte som har rett til overtidsmat, er det visse vilkår som må oppfylles for at dekningen av kostnader skal være skattefri. Hovedvilkåret er at arbeidstakeren må jobbe minst 10 timer sammenhengende utenfor hjemmet. Hvis dette kravet er oppfylt, kan arbeidsgiver dekke kostnader for overtidsmat inntil 200 kroner skattefritt.

Denne skattefrie dekningen kan gis enten som et gratis måltid på arbeidsplassen eller som refusjon av utgifter som arbeidstakeren har hatt i forbindelse med overtidsmat.

3. Har en ansatt krav på overtidsmat på hjemmekontoret?

Skattelovgivningen gir ikke anledning til skattefri dekning av kostnader til overtidsmat når arbeidet utføres hjemmefra. Det må isåfall avtales. 

4. Kan den ansatte kjøpe overtidsmaten på vei hjem og spise hjemme -  etter å ha jobbet overtid?

Noen ganger kan ansatte vurdere å kjøpe overtidsmat på vei hjem etter å ha jobbet overtid og spise den hjemme. Da kan arbeidsgiver imidlertid ikke dekke kostnadene skattefritt. Den skattefrie dekningen gjelder kun når maten blir konsumert på arbeidsplassen eller når arbeidstakeren er utenfor hjemmet i forbindelse med arbeidet.

5. Kan arbeidsgiver dekke kostnader til overtidsmat skattefritt når arbeidstaker har arbeidet 10 timer utenfor hjemmet når det ikke er sammenhengende arbeid?

Det er et klart vilkår for skattefri dekning av kostnader til overtidsmat at arbeidstakeren må jobbe sammenhengende i minst 10 timer. 

Dette betyr eksempelvis at dersom arbeidstakeren jobber en vanlig arbeidsdag, tar et par timers pause for så å jobbe flere timer på kvelden igjen, vil det medføre at en eventuell overtidsmat blir skattepliktig. 

Gratis guide til deg som vurderer hybridkontor

Få et innblikk i hvilke problemstillinger du som arbeidsgiver, HR-medarbeider eller leder må tenke gjennom før en avgjørelse om hybridkontor skal tas.

Last ned guide

Del siden: