Tema

Hjemmekontor

Spillereglene i arbeidslivet endres nå for å ta høyde for en framtid der mange har hybridkontor og andre er fjernarbeidere som kanskje aldri er innom kontoret. Spørsmål om arbeidsgivers styringsrett og HMS-ansvar aktualiseres: Hva slags regler gjelder for hjemmekontor i utlandet? I hvilken grad gjelder yrkesskadeforsikringen i hjemmet? Hva med arbeidstid og dekning av utstyr? Hvordan lede via et videokamera?

På denne temasiden har vi samlet innhold som hjelper deg å få svar på dine spørsmål om hjemmekontor!


Nytt støtteverktøy for HR og ledere

Artikler, maler, sjekklister, guider og annet innhold som kan hjelpe deg ved innføring og drift av ordninger for hjemmekontor og hybridkontor, med mulighet for 1:1-samtaler med våre rådgivere innen HR og ledelse – skriftlig eller via telefon.

Les mer om Hjemmekontor og hybridløsninger her

Bra innhold for deg som vil vite mer

Guide

Få overblikk over hva du som arbeidsgiver bør tenke gjennom før beslutningen om hybridkontor tas. Få oversikt over problemstillinger som kan dukke opp underveis i prosessen, og hva arbeidsgivere må ta stilling til.

Last ned gratis guide

E-læring

Avstandsledelse - slik blir du god! Alt du trenger å vite om avstandsledelse på 45 minutter! Du lærer hvordan du fyller din verktøykasse for avstandsledelse, rammeverket BITS, kjøreregler for samspill, verktøy for sosiale og digitale møter og å bruke kommunikasjonsverktøyet LARS.

Ta kurset i dag

Markedsundersøkelse

Simployer har kartlagt norske virksomheters policy for bruk av hjemmekontor. Last ned rapporten og lær mer om hvordan andre håndterer digitale møter, tid til å fokusere og treffpunkter med ledere.

Last ned gratis rapportOfte stilte spørsmål om hjemmekontor

Avtalen skal være i tillegg til allerede inngåtte arbeidsavtale. Den skal være skriftlig og inngås med den enkelte arbeidstaker. Altså er det ikke nok med en overordnet avtale i virksomheten som sådan. Hjemmekontorforskriften stiller minimumskrav til innhold i avtalen, men man må foreta vurderinger og beslutningen før avtalen inngås for å vite hva som skal stå i den enkelte avtale. Videre må man endre avtalen hvis forhold knyttet til hjemmekontorordningen endrer seg.

Arbeidsgiver har ansvar for arbeidsmiljøet, også på hjemmekontoret. Det følger av arbeidsmiljøloven § 2-1 og hjemmekontorforskriften § 3. Utstyr er en del av krav til arbeidsmiljøet, men arbeidsmiljø er også noe mer, for eksempel organisatoriske og psykososiale forhold. Det handler om organisering av arbeidet, arbeidstid, ledelse, kompetanse, og at vi har kontakt med andre, faglig utvikling mv. Arbeidsgivers plikter knyttet til arbeidsmiljø blir ikke mindre av at arbeidsplassen er på hjemmekontor, men må utøves på en annen måte og man er avhengig av arbeidstakerne medvirkning. Men ansvaret kan aldri delegeres til arbeidstakerne.

Det enkle svaret er nei. Arbeidsgiver kan ikke pålegge det og arbeidstaker kan ikke kreve det. Arbeidsgivers styringsrett begrenses blant annet av arbeidsavtalen. Arbeidstaker har på sin side forpliktet seg til å stille sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver i arbeidstiden på det angitte arbeidssted i arbeidsavtalen. Arbeidstaker kan ikke ensidig beslutte å endre arbeidssted.

Både arbeidsmiljøloven og forskriften regulerer arbeidstiden på hjemmekontor. Det betyr at man må forholde seg til begge to, i tillegg kommer arbeidstidsordninger som allerede er avtalt i virksomheten; i arbeidsavtale eller tariffavtale. Hjemmekontorforskriften § 6 gjør spesifikt unntak fra konkrete bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Det betyr at de ikke gjelder. Blant er det unntak fra §§10-4 og § 10-5, som gjelder alminnelig arbeidstid og gjennomsnittsberegning. Forskriften har egne bestemmelser for dette, samt for overtid, søndag og nattarbeid. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som ikke er nevnt i forskriften, gjelder. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som ikke er nevnt i forskriften, gjelder.

Ja, men sørg for å ha et bevisst forhold til om dette skal være en mulighet hos dere og i hvilket omfang og eventuelt krav til tilgjengelig og avstand til kontoret. Mange tenker nok at det ikke har noe å si hvor arbeidstaker arbeider fra, men det kan absolutt ha betydning. Arbeidstaker skal være tilgjengelig og utføre jobb i tråd med arbeidsavtalen. Arbeidsgiver kan og bør sette rammer, ha et bevisst forhold til hvor det skal arbeides fra og når. Når det gjelder hjemmekontor i utlandet er det flere fallgruver, som gjør at man bør vurdere om dette er noe man skal åpne for. Arbeidstaker kan miste medlemskapet i folketrygden og det kan få innvirkning på skatt og arbeidsgiveravgift.