Hjemmekontor i utlandet har blitt enklere

Nå har det blitt enklere for arbeidstakere som ønsker å ta hjemmekontor i utlandet, men det er fortsatt arbeidsgiver som bestemmer.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 17. januar 2024
Lesetid: 2 Minutter
Jørgen Brostrøm, HR- og ledelsesrådgiver i Simployer.

- Arbeidstakere trenger ikke lenger å søke NAV om å opprettholde medlemskapet i folketrygden når de skal ha kortvarige arbeidsopphold i utlandet, forteller Jørgen Brostrøm, HR- og ledelsesrådgiver i Simployer. 

Arbeidstaker må ikke lenger være utsendt

Ved hjemmekontor i utlandet var det tidligere vesentlig hvem som initierte arbeidet, altså om det var arbeidstaker eller arbeidsgiver. 

Etter at NAV nylig oppdaterte hjemmesidene sine tråd med EUs veiledning fra 2023, er det ikke lenger lagt vekt på om arbeidstaker er utsendt for å jobbe i utlandet eller ikke.

- Denne endringen er praktisk og fremstår å være i tråd med utviklingen i arbeidslivet. Man trenger ikke lenger søke og planlegge lang tid i forveien for å ha hjemmekontor i et annet EU-land, sier Brostrøm.

Last ned gratis: Sjekkliste for arbeid i utlandet

Utfordrende regelverk

Simployers rådgiver har erfart at mange arbeidsgivere har opplevd at reglene rundt kortvarig arbeidsopphold i utlandet har vært utfordrende.

- Det har for eksempel ikke vært enkelt for arbeidsgivere som har medarbeidere som sporadisk og impulsivt ønsker å ta noen arbeidsdager i utlandet, for eksempel i forbindelse med en familieferie. Slike opphold har tidligere krevd en søknad, dersom arbeidstaker skulle opprettholde medlemskapet i folketrygden. NAV har hatt relativt lang saksbehandlingstid, og dette har rett og slett vært kronglete, sier Brostrøm.

Arbeidsgiver bestemmer

Kortvarige utenlandsopphold får nå altså ikke konsekvenser for medlemskapet i folketrygden, men det er fortsatt ikke helt fritt frem for alle medarbeidere å ta med seg arbeidet utenlands. Fortsatt er det opp til arbeidsgiver å gi arbeidstaker tillatelse til å arbeide fra utlandet.

- Det er arbeidsgiver som bestemmer og må vurdere om arbeidet kan utføres i tilstrekkelig grad fra utlandet, om det er sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til arbeidet, og om arbeidet fra utlandet kan medføre merarbeid og merkostnader i form av administrasjon fra arbeidsgivers side, utdyper Brostrøm.

Anbefaler avtale

Simployers rådgiver anbefaler å lage en avtale dersom en arbeidstaker skal ha hjemmekontor i utlandet. Selv om dette ikke er et krav.

- En avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gjør det ryddig for alle parter, for eksempel hvis man får behov for å dokumentere ulike forhold rundt et slikt arbeidsopphold i utlandet, sier han. 

Må søke for å få dokumentasjon

Både NAV og EU skriver at arbeidstakeren må søke trygdemyndighetene i det landet man er medlem i dersom man ønsker en bekreftelse på medlemskap i folketrygden.

- Der man tidligere måtte søke NAV ved alle korte opphold i utlandet som ikke var initiert av arbeidsgiver, siden hovedregelen var at medlemskapet opphørte, trenger man altså ikke det lenger, men skulle det av en eller annen grunn være behov for en avklaring med tilhørende bekreftelse på at medlemskapet opprettholdes, må det søkes, sier Brostrøm. 

3 tips til arbeidsgiver

Tenk på følgende dersom du har arbeidstakere som ønsker å jobbe fra hjemmekontor i utlandet: 

  1. Er arbeidet fra utlandet forsvarlig, både med hensyn til utførelsen av arbeidet og eventuelle sikkerhetsspørsmål?
  2. Hvilke plikter og oppgaver får vi som arbeidsgiver, og hvilke får arbeidstaker, på grunn av arbeidsoppholdet i utlandet?
  3. Hva oppnår virksomheten ved å godta slike opphold, eller hva er konsekvensen av å si nei. Hvilken policy skal virksomheten ha når arbeidstakere spør om slike opphold?

LAST NED GRATIS: Sjekkliste for offboarding

Har du en ansatt som skal slutte? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene leder, HR, IT og lønn må huske på for å sikre at arbeidsforholdet avsluttes på en ryddig måte.

Les mer og last ned gratis

Del siden: