Slik kan arbeidsgivere gjøre småbarnsforeldre til superhelter

Småbarnsforeldre trenger ekstra støtte og tilrettelegging fra arbeidsgiveren sin for å kunne yte sitt beste både på jobb og hjemme. - Ledere bør bruke handlingsrommet sitt for å bidra, sier Simployers rådgiver.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
fredag 29. september 2023
Lesetid: 3 Minutter
- Det er viktig å se på hvilket handlingsrom arbeidsgivere faktisk har for å tilby økt fleksibilitet til småbarnsforeldre, sier Simployers juridiske rådgiver, Ragni Myksvoll Singh.

Den siste tiden har det vært flere småbarnsforeldre som har tatt opp problemstillinger rundt det å klare og balansere familieliv og full jobb. I en artikkel i VG tar småbarnsmor og psykolog Charlotte Mjelde til orde for at foreldre trenger et mer familievennlig arbeidsliv, blant annet for å forebygge sykemelding, og at arbeidsplassene må bli mer fleksible. 

- I lys av denne debatten er det viktig å se på hvilket handlingsrom arbeidsgivere faktisk har for å tilby økt fleksibilitet til småbarnsforeldre i ulike stillinger, sier juridisk rådgiver HR og ledelse i Simployer Ragni Myksvoll Singh.

Hvilket handlingsrom arbeidsgiver har vil  variere ut i fra type virksomhet og hva slags stilling arbeidstakeren har. Det er for eksempel lettere å tilrettelegge for fleksibilitet i arbeidstiden eller hjemmekontor for en kontoransatt enn en bussjåfør eller sykepleier som jobber turnus.

- Men uansett hvilken type stilling man har, bør og skal ledere alltid vurdere om og hvilke muligheter som finnes for tilrettelegging i sin virksomhet, sier hun. 

Kort oppsummert kan en arbeidsgiver komme langt med å: 

  • fordele arbeidsopppgaver og prosjekter rettferdig
  • legge til rette for fleksibel arbeidstid
  • gi anledning til å jobbe hjemmefra
  • lage retningslinjer for møtekultur

Fordeling av arbeidsoppgaver 

En måte å tilrettelegge på er å sørge for at arbeidsoppgaver og prosjekter fordeles rettferdig. Dette innebærer å unngå overbelastning og oppfordre til samarbeid for å avlaste hverandre. 

- Det å skape et miljø der kollegaer er villige til å støtte hverandre og bidra når noen trenger litt ekstra hjelp kan være av stor betydning for småbarnsforeldre. Dette gjelder selvsagt også i andre livsfaser eller for arbeidstakere som står overfor ulike utfordringer privat, som gjør at det kan være vanskelig å balansere jobb og privatliv. En slik kultur kan også bidra til å redusere stress og utbrenthet på jobben, sier Myksvoll Singh.

Legge til rette for fleksibel arbeidstid 

Fleksibilitet i arbeidstiden kan også være et mulig tilretteleggingstiltak. Småbarnsforeldre kan ha utfordringer med barnehagehenting og -levering, legebesøk eller andre familiære forpliktelser som krever tilstedeværelse på bestemte tidspunkter. 

 - Fleksibilitet gjør at arbeidstakerne får mulighet til å tilpasse arbeidstiden sin etter behovene til familien. Det kan for eksempel bety at arbeidstaker går tidligere for å hente i barnehagen og tar igjen evt. arbeid på kvelden der det er mulig. Her må vi også huske at arbeidstakere har rettigheter etter arbeidsmiljøloven til å kreve fleksibel arbeidstid, dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver, sier Myksvoll Singh. 

Mulighet til å bruke hjemmekontor  

Ikke alle har mulighet til å utføre arbeidsoppgavene sine fra hjemmekontor, men for de som kan jobbe hjemmefra, er dette noe arbeidsgiver kan tilby.  

- Ved å gi anledning til å jobbe hjemmefra, kan arbeidstaker for eksempel spare tid på reising til og fra arbeidsstedet. I tillegg bidrar nok hjemmekontor til at arbeidstaker kan tilpasse arbeidet noe til familiens behov. Selv om hjemmekontor kan være en god løsning, bør det være en balanse i bruken av hjemmekontor og tilstedeværelse på kontoret, slik at man sikrer godt samarbeid mellom kollegaer og følelsen av tilhørighet, sier Myksvoll Singh. 

Husk at det skal inngås avtale dersom arbeidstaker skal jobbe hjemmefra som en fast ordning.  

Lag retningslinjer for møtekultur 

Et annet tiltak kan være å lage generelle retningslinjer i virksomheten for møtekultur. 

- Hvis man kan ha retningslinjer på at møter, så langt det lar seg gjøre, ikke legges akkurat rundt barnehagelevering eller -henting, tror jeg nok det vil oppleves som positivt for småbarnsforeldre. Bare det at man faktisk har retningslinjer om det viser at arbeidsgiver ønsker å bidra og støtte opp om arbeidstakere i denne livsfasen, sier Myksvoll Singh.  

Lytt til arbeidstakerne 

Simployers rådgiver understreker at det viktigste en leder kan gjøre for småbarnsforeldre er å vise empati og åpne kommunikasjonslinjer. 

- Arbeidsgiver bør oppmuntre ansatte til å være åpne om sine utfordringer og behov. Når man snakker sammen blir det lettere å sammen finne løsninger som passer for både arbeidsplassen og den enkelte ansatte. Småbarnsfasen er tross alt en midlertidig fase. Ved å tilby støtte og fleksibilitet i denne perioden, kan ledere bidra til å beholde verdifulle ansatte som blir værende  i virksomheten i mange år fremover, sier Myksvoll Singh. 

- Tilrettelegging fører ikke bare til en mer støttende arbeidskultur, men vil også kunne føre til økt engasjement og produktivitet blant arbeidstakerne, sier hun.  

GRATIS GUIDE: Egenmelding for arbeidsgiver

Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sykdom, og når må de til legen? Hva må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding?

Bli bedre på håndtering av egenmeldinger

Del siden: