Gratis guide:

Guide til deg som vurderer hybridkontor

Arbeidslivet har endret seg etter pandemien. Arbeidshverdagen er digitalisert og ansatte har andre forventninger om fleksibilitet og autonomi enn tidligere. En hybrid kontorløsning kan også være en fordel for virksomheten når det gjelder rekruttering og eventuell reduksjon av lokaler.

En ting som er sikkert, er at temaet er komplekst, og at enhver virksomhet som vurderer å innføre hybridkontor som permanent løsning først må prøve seg frem, lytte til de ansatte og sette seg inn i lovverket før rutiner og avtaler endres.

I denne guiden får du et innblikk i hvilke problemstillinger du som arbeidsgiver, HR-medarbeider eller leder må tenke gjennom før en avgjørelse om hybridkontor skal tas. Guiden tar for seg temaer som tilleggsavtale, utstyr, fjernledelse, selvledelse og HMS.

Noen av temaene i guiden:

  • Innsikt fra våre fagspesialister og rådgivere
  • Hybridkontor neste – hvor starter man?
  • Lovverket
  • Sjekkliste på hva en avtale om hjemmekontor må inneholde
  • Forsikringer og utstyr
  • Ledelse på hybridkontor