Reglene for fradrag for mva i reiseutgifter

Hva bør du som arbeidsgiver tenke på for å få mest mulig momsfradrag når ansatte er på jobbreise?
Espen Øren, Rådgiver lønn og økonomi
schedule mandag 6. juni 2022
Lesetid: 2 Minutter

Generelt om fradrag for mva

Det kan være hensiktsmessig å ha et overordnet forhold til reglene for fradrag for mva i reiseutgifter. Hvis man kan innrette reisene slik at mest mulig av utgiftene gir momsfradrag, vil det være kostnadsbesparende.

Registrerte næringsdrivende kan fradragsføre inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester så fremt anskaffelsen er til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Hvis en virksomhet har omsetning som er både innenfor merverdiavgiftsloven og utenfor, vil det være aktuelt å kun kreve forholdsmessig fradrag. Dette kan være tilfelle hvis en konsulent er på en tjenestereise og skal utføre både avgiftspliktige rådgivningstjenester og ikke-avgiftspliktige undervisningstjenester (kurs). Da må det kun beregnes forholdsmessig fradrag for den inngående merverdiavgiften på reiseutgiftene.

Det er viktig å presisere at man har plikt til å dokumentere utgiftene med kvittering eller bilag for å få fradrag for mva. I noen tilfeller kan ansatte få refusjon for reiseutgifter uten å levere bilag, for eksempel ved bruk av kollektive transportmidler eller parkeringsutgifter, men da vil det altså ikke være fradrag for den inngående merverdiavgiften.

Spesielt om fradrag for mva i reiseutgifter

Med utgangspunkt i hovedregelen om fradrag i merverdiavgiftslovens § 8-1, omtalt i forrige avsnitt, vil det være fradragsrett for inngående mva i reiseutgifter pådratt på yrkesreiser. Hvis det er utgifter forbundet med arbeidsreiser (reise mellom bolig og fast arbeidssted) eller besøksreiser til hjemmet for pendlere vil det ikke foreligge fradragsrett.

Det er imidlertid bestemmelser i merverdiavgiftslovens § 8-3 og § 8-4 som begrenser fradragsretten som finnes i ovennevnte hovedregel. Etter disse bestemmelsene gis det ikke fradrag for følgende (kulepunktene med innrykk er ikke uttømmende eksempler):

 • Servering
  • Kjøp av mat og drikke på serveringssteder i forbindelse med reiser
  • Frokostdelen på hotellregningen
 • Kost
  • Kjøp av mat og drikke på dagligvarebutikker, bensinstasjoner,  kiosker, catering, take-away o.l.
  • Kaffe eller mineralvann fra bensinstasjon eller drikke i minibar på hotell
 • Representasjon
  • Utgifter til kundemiddager
  • Utdeling av reklamegjenstander til kunder og forretningsforbindelser
  • Billetter til sports- eller kulturarrangementer der forretningsforbindelser tas med
 • Utgifter til anskaffelse, drift eller vedlikehold av personkjøretøy
  • Leie av personkjøretøy på en yrkesreise
  • Parkering med personkjøretøy
  • Drivstoff til personkjøretøy
 • Oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov
  • Utgifter til pendlerboliger- eller leiligheter
   • Håndverkertjenester
   • Strøm osv.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: