Når ansatte får kjøpe brukt datautstyr eller mobil fra jobben

Mange arbeidsgivere lar ansatte kjøpe ut brukt datautstyr og mobiltelefoner. Da må man vurdere skatt, moms og regnskapsføring, noe som ikke alltid er like lett.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 2. februar 2022
Lesetid: 3 Minutter

I mange yrker er det vanlig at ansatte disponerer arbeidsgivers bærbare datamaskin og en mobiltelefon. Spesielt etter at pandemien kom trenger ansatte dette for å kunne jobbe effektivt hjemmefra.

– Når det skal kjøpes inn nytt utstyr, eller kanskje utstyr har blitt overflødig i forlengelse av pandemien, lar enkelte arbeidsgivere de ansatte kjøpe ut det brukte utstyret. Da er det viktig å behandle dette korrekt med tanke på fradragsrett for moms, skattemessig verdsettelse og bokføringen i regnskapet, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Skatt, moms og innrapportering

Ved overdragelse av eiendomsretten av datautstyr og mobiltelefoner brukt i arbeidsforhold fra arbeidsgiver til den ansatte, må arbeidsgiver derfor vurdere eventuell skatteplikt og innrapportering.

– Dersom arbeidstaker betaler markedspris på overdragelsestidspunktet, oppstår det ingen skattepliktig fordel, og det skal ikke foretas innrapportering på a-meldingen. Betaler arbeidstaker lavere pris enn markedsverdi, vil den skattepliktige fordelen bli beregnet til differansen mellom markedsverdi og det arbeidstakeren eventuelt betaler for utstyret. I tillegg må man hensynta den eventuelle egenandelen arbeidstaker betalte ved anskaffelsen, sier Øren.

Ulik praksis hos arbeidsgivere

Det varierer veldig hvilken praksis arbeidsgivere har på dette området. Noen velger å la den ansatte betale det samme som den skattemessige verdsettelsen, andre har egne satser, mens noen lar de ansatte overta utstyret vederlagsfritt. Dette er en avtalesak.

– Det skal beregnes moms ved overdragelsen hvis bruken av utstyret har gitt fradragsrett for inngående mva, altså at det er benyttet helt eller delvis i avgiftspliktig virksomhet. Salgssummen, altså det den ansatte skal betale ved utkjøpet, er avgiftspliktig i sin helhet, uavhengig av hvor stor andel man fradragsførte. Differansen mellom omsetningsverdien (markedsverdien) og det den ansatte betaler, kall det gjerne rabatten, skal bare avgiftsberegnes forholdsmessig, i samme utstrekning som man hadde fradrag. Krevde man fradrag for 70% av inngående mva ved kjøpet, er det bare 70% av denne rabatten som skal avgiftsberegnes, forklarer Simployers økonomirådgiver.

Beregnet omsetningsverdi

Hvis man kjenner omsetningsverdien på utkjøpstidspunktet, skal man legge denne til grunn. Hvis ikke man kjenner til denne, og det er vanskelig å finne ut av, kan følgende verdsettelse legges til grunn:

Dataustyrets alder

Omsetningsverdi

Under 1 år

80% av opprinnelig kostpris

1-2 år

50% av opprinnelig kostpris

2-3 år

20% av opprinnelig kostpris

Over 3 år

Kr 500 (inkl. mva)

 

– Opprinnelig kostpris er arbeidsgivers faktiske anskaffelseskostnader inkl. moms. Hvis den ansatte betalte deler av kjøpesummen selv, skal denne egenandelen trekkes fra etter at omsetningsverdien er beregnet, sier Espen Øren i Simployer.

For å gjøre disse beregningene litt enklere, har Øren utviklet en kalkulator som automatisk gjør disse beregningene. Kalkulatoren er tilgjengelig for kunder av Faghjelp her.

Ønsker du å prøve Faghjelp gratis i tre dager, og dermed få teste ut kalkulatoren, kan du fylle ut skjemaet nederst på denne siden.

Eksempel

Kornelius har avtalt å kjøpe ut sin mobiltelefon til kr 3 000. Telefonen er 1,5 år gammel, kostet kr 13 000 inkl. mva hvorav Kornelius ble trukket kr 5 000 i lønn. Arbeidsgiver fradragsførte 80 % av den inngående momsen.

Omsetningsverdien er da 50% av kjøpesummen, altså kr 6 500. Fra dette trekker vi den ansatte egenandel og står igjen med kr 1 500 i skattemessig verdi. Kornelius skal betale kr 3 000 så det oppstår ikke noen skattemessig fordel.

Salgssummen på kr 3 000 skal avgiftsberegnes med 25%, mens rabatten på kr 3 500 (differansen mellom omsetningsverdi og salgssum) kun avgiftsberegnes med 80%, altså kr 2 800.

Salgssummen bokføres på eksempelvis konto 3881, mens rabatten føres som uttak på konto 3060.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: