Endelig avklart om ekstra arbeidsgiveravgift ved refusjon av sykepenger

Snart ett år etter at den nye regelen om ekstra arbeidsgiveravgift trådte i kraft, er det nå endelig avklart hvordan arbeidsgivere skal behandle refusjoner fra NAV.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 25. oktober 2023
Lesetid: 1 Minutt
Økonomirådgiver i Simployer, Espen Øren.

- Det var på tide med en avklaring nå, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren. 

Det er nå mange måneder siden Øren og hans rådgiverkollegaer i Simployer la frem flere utfordringer for Skattedirektoratet om hvordan refusjoner fra NAV påvirker grunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften på fem prosent.

- Vi fant blant annet at det ville ha stor økonomisk betydning for arbeidsgivere om ansatte blir syke tidlig eller sent på året, noe vi mente var svært ulogisk, forteller Espen Øren.

Bekrefter feil i veiledningen

Nå har Skattedirektoratet bekreftet at veiledningen til a-meldingen har gitt feil informasjon om behandling av grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift, når arbeidsgiver forskutterer lønn under sykdom eller fødselspermisjon mv. og som refunderes fra NAV. 

Kort fortalt innebærer avklaringen at refusjoner fra NAV reduserer grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift, uavhengig av om arbeidstaker er syk tidlig på året eller etter at fribeløpet på kr 750.000 er passert. 

- Alle andre konklusjoner enn dette ville vært ulogiske, og gitt et skjevt avgiftsgrunnlag. Nå vil ikke lenger tidspunktet for ansattes sykdom spille inn på den økonomiske avgiftsbelastningen for norske arbeidsgivere, sier Øren. 

Avklaringen som nå foreligger vil ha betydning for alle arbeidsgivere som har ansatte med avgiftspliktig lønn som overstiger kr 750.000. 

Behandling av refusjoner som kommer året etter sykdomsåret også avklart 

Refusjoner som mottas i 2024 og som gjelder forskutterte sykepenger ol. i 2023 påvirker ikke innslagspunktet på kr 850.000 (forslaget i statsbudsjettet) i 2024. 
 
Slik refusjon påvirker innslagspunktet på kr 750 000 for 2023. Arbeidsgiver kan trekke fra refusjonen for 2023 i grunnlag ekstra arbeidsgiveravgift i den måned refusjon mottas, inntil det grunnlaget ekstra arbeidsgiveravgift ble beregnet av i 2023. 

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: