Fortsatt noe uavklart om ekstra arbeidsgiveravgift

Den nye regelen om ekstra arbeidsgiveravgift mangler fortsatt avklaringer. Åtte måneder etter at regelen tro i kraft er det fortsatt uklarheter rundt behandlingen av refusjoner fra NAV.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 23. august 2023
Lesetid: 2 Minutter
Simployers økonomiske rådgiver Espen Øren.

- Slik det ser ut nå vil det ha stor økonomisk betydning for arbeidsgivere om ansatte blir syke tidlig eller sent på året. Det mener vi er ulogisk, sier Simployers økonomiske rådgiver Espen Øren.

Venter på svar fra Skattedirektoratet

Den ekstra arbeidsgiveravgiften på fem prosent er innført fra 2023 for alle ansatte med mer enn  750 000 kroner i lønn og andre ytelser det beregnes arbeidsgiveravgift av. Dette gjelder mer enn en halv million nordmenn. Det er imidlertid ikke helt avklart hvordan arbeidsgiverne skal behandle sykepenger som de får i refusjon fra NAV, og dette kan medføre forskjeller i avgiftskostnaden, avhengig av når den ansatte er syk og om arbeidsgiver forskutterer sykepenger.

Øren forklarer nærmere:

- Vi som jobber med arbeidsgiveravgift i Simployer oppdaget i januar noen eksempler i veiledningen til a-meldingen, som ikke ga helt mening. Det står der at arbeidsgivers beregning- og rapporteringsplikt løper fra det tidspunktet beløpsgrensen på kr 750 000 er nådd. Under punktet om refusjoner fra NAV for forskutterte sykepenger mv. står det at grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift skal reduseres når det faktisk er beregnet 5 prosent ekstra arbeidsgiveravgift for de forskutterte sykepengene og ytelsen faktisk er refundert fra NAV.

- Kort fortalt mener vi dette gir urimelige og ulogiske utslag. Hvis en ansatt tjener kr 1 000 000 i 2023, og arbeidsgiver fått kr 300 000 i refusjon for forskutterte sykepenger, skal grunnlaget for arbeidsgiveravgift være kr 700 000. Det skal etter vår mening ikke utløse ekstra avgift, sier han.

Slik eksemplene står i veiledningen vil det bli beregnet ekstra arbeidsgiveravgift dersom den ansatte er syk før beløpsgrensen på kr 750 000 er nådd, men ikke hvis sykdommen oppstår etter grensen er nådd.

Simployers økonomiske rådgivere har sendt brev til Skattedirektoratet og bedt om en avklaring på disse reglene, men foreløpig ikke mottatt svar.

Dette vet vi om den ekstra arbeidsgiveravgiften:

  • Det skal beregnes ekstra arbeidsgiveravgift når samlede avgiftspliktige lønnsytelser til en inntektsmottaker overstiger kr 750 000 fra en juridisk enhet.
  • Avgiften utgjør 5 prosent av grunnlaget over beløpsgrensen. Arbeidsgivers beregning- og rapporteringsplikt løper fra det tidspunkt beløpsgrensen er nådd.
  • Ved omorganiseringer er det avgjørende for å oppnå nye fribeløp, at det oppstår et nytt arbeidsforhold hos en ny arbeidsgiver i forbindelse med omorganiseringen.
  • Det er kontantprinsippet som skal gjelde, uavhengig av når ytelsen er opptjent. Dette vil for eksempel gjelde feriepenger.
  • Det skal ikke beregnes ekstra avgift av avgiftspliktige tilskudd til og premie til livrente- og pensjonsordninger som er offentlig eller som går inn under skatteloven § 6-46.
  • Det gis fradrag i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift for refusjoner fra NAV når det er beregnet ekstra arbeidsgiveravgift for forskutterte sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie/opplæring- og omsorgspenger, og ytelsen faktisk er refundert fra NAV.
  • Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres på underenheten der arbeidsforholdet er tilknyttet, dvs. som for ordinær arbeidsgiveravgift eller samlet på underenheten der hovedenheten er registrert, selv om arbeidstaker har flere arbeidsforhold knyttet til flere registrerte underenheter.
  • Ved ambulerende virksomhet er det ikke nødvendig å fordele arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift på flere soner.
  • Beregningskoden «ekstra arbeidsgiveravgift» benyttes uavhengig av næring og kommer i tillegg til øvrige beregningskoder.
  • Reglene om ekstra arbeidsgiveravgift av lønn over 750 000 kroner får ikke anvendelse for Svalbard, Jan Mayen eller bilandene.

Les også: Nå kommer den ekstra arbeidsgiveravgiften


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: