Nå kommer den ekstra arbeidsgiveravgiften

Fra nyttår innføres ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for alle ansatte med mer enn kr 750 000 i lønn. Nå er det også avklart at pensjonstilskuddene ikke skal med i beregningen.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
torsdag 22. desember 2022
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

- Mange arbeidsgivere har ventet på en avklaring om pensjonstilskuddene, sier økonomirådgiver i Simployer, Espen Øren.

Avklaringen om pensjonstilskuddene betyr at kostnadene for arbeidsgiver ikke blir så høye som mange arbeidsgivere har fryktet.

–Dette er en avklaring som mange arbeidsgivere har ventet på siden den ekstra avgiften ble foreslått i statsbudsjettet i oktober, sier økonomirådgiver i Simployer, Espen Øren.

Kjærkommen avklaring om pensjonstilskudd

Siden forslaget ble vedtatt har det nemlig vært mye usikkerhet knyttet til nettopp arbeidsgivers tilskudd til kollektive pensjonsordninger som obligatorisk tjenestepensjon og avtalefestet pensjon.

– Disse tilskuddene er arbeidsgiveravgiftspliktige, men det ble ikke presisert i proposisjonen om statsbudsjettet om de også skulle være gjenstand for ekstra avgift på 5 prosent. Enkelte pensjonsleverandører har kommunisert at dette skulle være tilfelle, for på den måten å få virksomheter til å betale inn ekstra til sine premiefond, forklarer Øren.

Avklaringen som kom onsdag denne uken kommer derfor som en ekstra julegave til arbeidsgivere som har sittet på gjerdet og vurdert om de skal betale inn ekstra midler til premiefondene sine før årsskiftet for å spare arbeidsgiveravgift.

– Også for systemleverandørene er det en kjærkommen avklaring, da de kan programmere løsningen ferdig, sier Øren.

Ekstra arbeidsgiveravgift for alle soner

Den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosent skal gjelde på den delen av samlede årlige ytelser fra arbeidsgiver til en ansatt som overstiger kr 750 000. Ekstra arbeidsgiveravgift vil gjelde for alle soner, også fra arbeidsgivere i kommuner som i dag har nullsats (Troms og Finnmark). Grunnlaget for avgiften er summen av arbeidsgivers ytelser av rapporteringspliktig kontant lønn, naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser til de ansatte.

Beløpsgrensen gjelder for hver rapporterende arbeidsgiver. Det vil si at lønn til arbeidstakere som har flere arbeidsgivere, først blir belastet med ekstra arbeidsgiveravgift når lønnen fra den enkelte arbeidsgiver overstiger beløpsgrensen.

Om en arbeidstaker tjener kr 760 000 kroner hos en arbeidsgiver og 200 000 kroner hos en annen arbeidsgiver, er det altså bare det som overstiger 750 000 kroner hos den ene arbeidsgiveren, som skal belastes med ekstra arbeidsgiveravgift, forklarer Øren.

Innrapporteringen på a-meldingen

Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert, selv om arbeidstaker har arbeidet for flere registrerte underenheter.

Ekstra arbeidsgiveravgift beregnes og fastsettes fra den kalendermåneden den fastsatte beløpsgrensen på kr 750 000 overskrides. Slik ekstra arbeidsgiveravgift skal bare beregnes og fastsettes for den delen som overskrider beløpsgrensen på kr 750 000.

LES OGSÅ: Disse regelendringene gjelder fra 2023

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: