Når en syk ansatt ikke vil samarbeide

Syke ansatte har en omfattende plikt til å medvirke under sykefraværet. Ansatte som ikke samarbeider har heller ikke krav på sykepenger.
schedule onsdag 27. mars 2019
Lesetid: 3 Minutter

Når en ansatt melder seg syk, har både arbeidsgiver og arbeidstaker flere plikter. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge, slik at den ansatte kan bruke restarbeidsevnen sin under sykefraværet og komme raskere tilbake i jobb. Arbeidstakeren har plikt til å medvirke til tilretteleggingen.

- For at sykefraværsoppfølgingen skal være god og effektiv, er det viktig at dette samspillet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker fungerer godt, sier Infotjenesters juridisk HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad, som gjennom flere tiår har hjulpet virksomheter med håndtering av sykefravær.

Begynner allerede første dag

Stokstad sier den ansattes plikt til å medvirke begynner allerede første dag, når den ansatte melder seg syk.

- Når den ansatte kontakter lederen sin og melder seg syk, har han eller hun plikt til å opplyse om funksjonsevnen. Det betyr i praksis at arbeidstakeren må opplyse om hvilke arbeidsoppgaver vedkommende kan eller ikke kan gjøre under sykefraværet. Denne informasjon trenger arbeidsgiver for å tilrettelegge på en god måte, sier Stokstad.

Slik tilrettelegging kan for eksempel handle om fysisk tilrettelegging på arbeidsplassen, hjelp med transport til og fra jobben eller muligheten for å jobbe hjemmefra.

Har plikt til å prøve

Når arbeidsgiver tilbyr å tilrettelegge for at den ansatte skal kunne jobbe helt eller delvis i sykdomsperioden, har den ansatte plikt til å prøve ut denne tilretteleggingen.

- Folketrygdlovens paragraf 8-8 er helt tydelig på at en ansatt ikke har rett på sykepenger dersom vedkommende uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om tilrettelagt arbeid i sykdomsperioden. Det betyr at den ansatte må samarbeide med arbeidsgiver om å finne alternative oppgaver og muligheter for raskere retur til jobb, og være innstilt på å gjøre andre oppgaver i perioden dersom dette kan bidra til raskere retur til jobben, sier Stokstad.

Dersom den ansatte nekter å prøve ut tilrettelagt arbeid, kan arbeidsgiver stoppe utbetalingen av sykepenger.

Må møte opp på oppfølgingsmøter

Videre har den ansatte plikt til å medvirke til utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner og delta i dialogmøter.

- Det er mange som misforstår denne delen av regelverket, og tror at den ansatte ikke trenger å møte opp til oppfølgingsmøter med arbeidsgiver før det har gått fire uker. Grunnen til denne misforståelsen er sannsynligvis at arbeidsgiver har plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan senest innen 4 uker. Det riktige er at arbeidsgiver, hvis det er hensiktsmessig, kan kalle inn den syke ansatte til et møte for å diskutere tilrettelegging og oppfølging allerede første dag. Arbeidstakeren har da plikt til å møte opp, dersom han eller hun ikke har det som i lovteksten kalles «rimelig grunn» til å nekte, sier Stokstad.

Kan ikke takke nei til behandlingstilbud

Mange arbeidsgivere har i dag forsikringsordninger som gir mulighet for ett raskere behandlingstilbud enn hva det offentlige helsevesen kan tilby. Et alternativ kan også være å benytte «fritt sykehusvalg». En ansatt kan verken takke nei til behandling fra lege eller privat behandlingstilbud som arbeidsgiver finansierer, og samtidig beholde sykepengene. Også her er lovteksten i folketrygdloven paragraf 8-8 helt tydelig, sier Stokstad.

Motivasjon til å samarbeide

Til slutt understreker Berit Stokstad at det er viktig at arbeidsgiver har bygget opp et tillitsforhold til arbeidstaker slik at det blir lett å motivere den ansatte til å samarbeide under sykefraværet.

- Jeg snakker av og til med ledere som hevder at oppfølgingsarbeidet er for tidkrevende og at det er enklere å benytte en vikar inntil den sykmeldte er helt frisk igjen. Det er forståelig at man i en hektisk hverdag lett kan tenke slik, men erfaringen tilsier at jo flinkere lederen er til å følge opp fra første dag og forsøke tilrettelegging, jo raskere kommer den ansatte tilbake i arbeid. For at samarbeidet i sykdomsperioden skal være fruktbart er det viktig at leder understreker hvor viktig medarbeideren er for virksomheten, og hvorfor det er avgjørende at han eller hun er tilstede på jobb. Arbeidstakere som innser at de er en viktig ressurs, og at de er savnet når de er borte med sykdom, har naturligvis mye større motivasjon for å samarbeide under tilretteleggingen, sier Stokstad

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: