Derfor bør du starte ferieplanleggingen i januar

Selv om vi bare er noen få dager inn i det nye året , kan det allerede nå lønne seg å bruke litt tid på ferieplanlegging for 2024. 
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 9. januar 2024
Lesetid: 3 Minutter

Etter ferieloven er det arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for når arbeidstaker skal avvikle ferie, og arbeidsgiver kan allerede nå fastsette tidspunktene for arbeidstakers ferie i 2024. 

En arbeidsgiver som ønsker det, kan for eksempel plassere noen av arbeidstakers feriedager i tilknytning til påske og jul,

- Nå er det jo ikke alle arbeidsgivere som har behov eller ønske om å fastsette ferie så tidlig på året, men muligheten til det illustrerer den store styringsretten arbeidsgiver har over arbeidstakers ferie, sier juridisk rådgiver i Simployer Hans Gjermund Gauslaa.

Last ned gratis plansje: God ferieplanlegging - gjennom hele året

Flere gode grunner til å starte tidlig

Ved å starte ferieplanlegging tidlig kan arbeidsgiver unngå at arbeidstaker sparer opp mange feriedager, som det blir vanskelig å få avviklet på en hensiktsmessig måte. De fleste virksomheter har stille perioder i løpet av året og ved å ta styringen på feriedagene i starten av året, kan noe av ferien plasseres i disse periodene. 

Gauslaa peker også på at tidlig planlegging gir arbeidsgiver mulighet til å forberede seg på at mange arbeidstakere vil komme med ferieønsker for de samme ukene. I år faller for eksempel 17. mai på fredag og den påfølgende mandagen er 2. pinsedag. Det kan gjøre at flere arbeidstakere enn normalt ønsker å ta ut feriedager i midten av mai. 

- I slike uker kan det være fornuftig at arbeidsgiver åpner for at alle arbeidstakerne kan komme med sine ferieønsker før ferieplanen fastsettes. En slik styring av ferieprosessen vil nok de fleste arbeidstakere sette pris på, understreker Gauslaa.  

Les også: 10 ting du må vite om ferieplanlegging

Få oversikt over antall feriedager

Et annet poeng med å planlegge ferieåret tidlig er at det gir en oversikt over hvor mange feriedager arbeidstaker skal avvikle i 2024. Selv om den lovbestemte ferien er på fire uker pluss en dag, har de fleste arbeidstakere i dag fem uker ferie.

I tillegg har arbeidstaker over 60 år rett på en ekstra ferieuke, og denne rettigheten inntrer fra og med det året arbeidstaker fyller 60 år. En arbeidstaker som fyller 60 år i november i år, vil allerede nå som 59-åring kunne avvikle denne ekstra ferieuken.

I tillegg til årets fem uker med ferie og en eventuell 60-års-uke, vil det være mange arbeidstakere som har overført feriedager fra 2023 til 2024.

- Det er viktig for lederen å være klar over at arbeidstaker ikke bare skal avvikle årets fem uker med ferie i 2024. Arbeidstaker skal som utgangspunkt også avvikle overførte feriedager og den eventuelle ekstra ferieuken i år, understreker HGG. Jeg vet at noen arbeidstakere overfører mange feriedager til nytt år og for å få redusert feriesaldoen bør det vurderes om noen av disse feriedagene kan avvikles tidlig på året, sier Gauslaa. 

Reglene arbeidsgiver bør være klar over

Selv om det er arbeidsgiver som bestemmer tiden for arbeidstakers ferie er det noen regler arbeidsgiver må være klar over. De viktigste er:
•    Arbeidsgiver skal prøve å bli enig med arbeidstaker eller tillitsvalgte om tidspunktet for ferien
•    Arbeidstaker kan kreve at tre av årets ferieuker plasseres i hovedferieperioden fra 1. juni – 30. september
•    Arbeidstaker kan kreve å få avvikle den lovbestemte restferien (én uke pluss én dag) som en sammenhengende ferieperiode i løpet av året
•    Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få varsel om tiden for ferien minst to måneder i forveien
•    Dersom arbeidstaker har fått beskjed om tiden for ferie, kan arbeidsgiver bare endre dette dersom det har skjedd uforutsette hendelser og ferien vil skape vesentlige driftsproblemer 
•    Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tidspunktet for avvikling av 60-års-uken

Ferieloven har også egne regler for ferie i forbindelse med sykdom, foreldrepermisjon og i oppsigelsestid.

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: