Dette må du huske når arbeidstaker har flere arbeidsgivere

Mange arbeidstakere har mer enn én jobb. Som arbeidsgiver for en arbeidstaker som har flere arbeidsforhold, er det flere ting du må tenke på.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 23. januar 2024
Lesetid: 2 Minutter

Her har vi samlet åtte ting du må tenke på dersom arbeidstaker har flere arbeidsgivere enn deg:

1. Arbeidsrett: Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke nekte arbeidstaker å jobbe hos en annen arbeidsgiver på fritiden. Unntak gjelder dersom arbeidstaker ønsker å jobbe hos en konkurrende virksomhet.  

2. Arbeidstid: Når det gjelder arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, skal ikke arbeidstiden hos ulike arbeidsgivere summeres opp.  Unntak er for arbeidstakere under 18 år, hvor samlet arbeidstid ikke kan overgå grensene i arbeidsmiljøloven. 

3. Sykepenger: Hvis NAV skal beregne sykepenger vil de innhente og beregne sykepenger ut ifra all inntekt. Det betyr at en arbeidsgiver kan oppleve å få en reduksjon i refusjon på grunnlag av at arbeidstaker har flere arbeidsforhold og at refusjonen fordeles forholdsmessig. 

4. Egenmelding: Arbeidstakers forbruk av egenmelding gjelder per arbeidsforhold. Det betyr at eventuelle forbruk av egenmeldinger i en virksomhet ikke har noen betydning for arbeidstakers forbruk i en annen virksomhet. Dette henger dessuten sammen med at to ulike arbeidsgivere vil få hver sin arbeidsgiverperiode ved sykefravær. 

Er du leder eller jobber med HR? 

LAST NED GRATIS GUIDE: Egenmelding for arbeidsgiver

5. Sykt barn dager: Arbeidstakers rett til omsorgspenger gjelder i alle arbeidsforhold. Det betyr at arbeidstaker ikke vil få flere omsorgsdager selv om vedkommende har flere arbeidsforhold. Arbeidsgiver kan dermed be om en oversikt over forbruk av omsorgsdager ved både nyansettelse og i tilfeller med flere arbeidsgivere.
 
6. Ferie: Arbeidstakers rett til feriefritid gjelder per arbeidsforhold. Det betyr at arbeidstaker vil kunne avvikle ferie fra den ene arbeidsgivere uten hensyn til den andre arbeidsgiveren. Det gjør også at arbeidstaker kan arbeide for den ene arbeidsgivere mens det avvikles ferie fra den andre arbeidsgiveren. 

7. Skattetrekk: I de fleste tilfeller vil en arbeidstaker få tildelt et skattekort med tabellkort på del 1 og med et prosentkort på del 2.

Del 2 består av en antatt marginalprosent som kan være relativ høy. Dette kortet vil i noen sammenhenger gi et for høyt trekk.

Dersom man har to arbeidsgivere hvor man tjener rimelig likt, så vil det nok være fornuftig å endre til et rent prosentkort som brukes hos begge arbeidsgiverne. I og med at et prosentkort blir feil både ved endring i inntekt og fradrag, så må man alltid tenke på å endre skattekortet dersom inntekten eller fradragene endrer seg. 

8. Pensjon: Arbeidstaker skal stå i virksomhetens pensjonssparing selv om vedkommende også er medlem av en annen virksomhets pensjonssparing. 

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: