Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 20.09.2022
Trenger ikke være pappa for å ta ut «pappaukene» etter fødsel - I forbindelse med fødsel har far rett til inntil to ukers omsorgspermisjon for å bistå mor. Men det trenger faktisk ikke å være far som tar ut denne omsorgspermisjonen.
today 20.09.2022
Derfor gir høyt engasjement økt lønnsomhet - Medarbeidere som har lyst til å gjøre noe mer enn det de har fått beskjed om vil alltid være mer lønnsomme. Derfor lønner det seg å investere i engasjement.
today 20.09.2022
5 ting alle ledere bør gjøre – før stress blir farlig - Åtte av ti opplever høyt stress på jobb, men alt stress er ikke negativt. Hva kan ledere gjøre for at medarbeiderne (og lederen selv) skal unngå å bli brutt ned av negativt stress? Her får du psykologens beste råd.
today 20.09.2022
Mangelfull kontroll på ferien kan bli dyrt - Virksomheter som ikke har kontroll på utestående ferie risikerer store uforutsette utgifter.
today 14.09.2022
6 måter å realisere dine medarbeideres fulle potensial - Grepene du bør kunne for å bruke teamets ressurser best mulig
today 14.09.2022
Når en ansatt mister førerkortet - Hva skjer når en ansatt som trenger førerkortet i jobben mister lappen? Det kan være saklig grunn til oppsigelse.
today 13.09.2022
1 av 4 mangler overskudd etter jobben - Arbeidstakerne oppgir at de mangler overskudd til andre aktiviteter etter endt arbeidsdag. Her får du tips om hvordan du kan få mer opplagte medarbeidere.
today 12.09.2022
Ahead Group velger håndbøker fra Simployer - Ahead Group har valgt personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok fra Simployer. Målet er å forenkle, samle og profesjonalisere HR!
today 07.09.2022
Må du betale for frivillig overtid? - Det kortet svaret er ja: Ansatte har rett på overtidsbetaling selv om den ikke er pålagt av leder. Derfor er det viktig med gode rutiner.
today 07.09.2022
Mange bruker ledende og særlig uavhengig stilling feil - Ansatte med ledende eller særlig uavhengig stilling trenger ikke følge arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Hvem som er omfattet er det veldig mange som misforstår.
today 31.08.2022
Mange fallgruver når ansatte jobber i utlandet - Ny teknologi har gjort fjernarbeid og arbeid på tvers av landegrenser enklere. Til tross for gode digitale verktøy er administrasjon av ansatte i utlandet fortsatt en utfordring for mange.
today 30.08.2022
– Skattereglene bør endres av hensyn til miljø og folkehelse - Simployers økonomirådgiver Espen Øren mener små endringer i skatte- og avgiftsreglene kunne gitt stor effekt på miljø og folkehelse.
today 30.08.2022
Nå koster hjemmekontoret fort tusenlapper - Med kraftig økte energipriser kan du regne med store endringer i hvem som foretrekker hjemmekontor.
today 30.08.2022
Derfor er ledertrening viktig for å beholde ansatte - Et presset arbeidsmarkedet, fleksible arbeidsformer og en ny generasjon jobbsøkere krever effektiv ledertrening
today 23.08.2022
Gode rutiner for on- og offboarding øker trivsel, engasjement, omdømme og lønnsomhet - Kostnadene forbundet med rekruttering av nye medarbeidere og utfasing av eksisterende har aldri vært høyere. Samtidig har jakten på talenter aldri vært tøffere, omdømmet aldri viktigere og lønnsnivået aldri høyere. Da er det viktig med god onboarding og offboarding.
today 23.08.2022
Har dere kontroll på restferien? - Mange arbeidstakere har nå kommet tilbake fra en lang ferie, og da er kanskje ikke ny ferieplanlegging det første man som arbeidsgiver tenker på. Men mange av de ansatte kan ha restferie igjen, som de har krav på å avvikle før ferieårets utløp. Så derfor er det lurt å starte planleggingen allerede nå.
today 23.08.2022
Hva kan HR og ledelse lære av eNPS-undersøkelser - Hva betyr resultatet og hva kan du gjøre som leder?
today 23.08.2022
Sjekkliste for riktig håndtering av reiseregninger - Å håndtere reiseregningen riktig er komplisert, og mange gjør feil. Her er noen punkter du må gjennom for å sikre at reiseregningene blir ført riktig hver gang.
today 22.08.2022
Agaia velger Simployer på HRM-system! - Anleggsgartner- og landskapsentreprenørselskapet Agaia velger HRM-system og håndbøker fra Simployer. Målet er å oppnå store gevinster innen effektivisering og kvalitet.
today 17.08.2022
Slik jobber Mowi med ledertrening - Kombinerer e-læring med fysiske møter for helhetlig ledertrening
Del siden: