Simployer etterfølger­planlegging

Forenkler risiko- og sannsynlighetsvurdering på medarbeidernivå

 

  • Kartlegger nøkkelroller og kritisk kompetanse i organisasjonen

  • Gir ledere, HR og ledelse bedre oversikt, kontroll og beslutningsgrunnlag 

  • Sikrer at kritisk kompetanse blir værende i virksomheten

 

Book demo   Vil du vite mer?

 

En enklere arbeidshverdag med god etterfølgerplanlegging 

Kontinuerlig arbeid med etterfølgerplanlegging bidrar til at virksomheten unngår unødvendige kostnader og nedgang i produksjon når nøkkelpersoner slutter. Simployer etterfølgerplanlegging er et strategisk verktøy for administrasjon av nøkkelpersoner som reduserer sårbarhet ved tap av kritisk kompetanse.

Modulen gir en visuell oversikt over nøkkelroller slik at HR og ledelse enkelt kan stake ut en kurs for fremtiden, overføre viktig kompetanse, og unngå utfordringene som oppstår når noen slutter uten at det foreligger en direkte etterfølger. 

Verktøyets 9-trinnsmodell lar deg visualisere risiko og effekt opp mot den ansattes potensiale og ytelse. Dette gjør det enkelt å fange opp potensielt tap av kompetanse.

 

Modulen kan også benyttes til effektiv planlegging av permitteringer

I disse krevende koronatider er det mange virksomheter som har fått vesentlig redusert næringsgrunnlag, og permittering er et nødvendig tiltak for mange. Permittering handler om å redusere kostnader samtidig som man klarer å levere sine tjenester. I krevende situasjoner er det viktig å handle raskt. Det anbefales å gjøre en kartlegging av kompetansen på individnivå, ikke kun på avdelingsnivå, for å unngå å permittere kritisk kompetanse.

Simployer har tilpasset modulen for etterfølgerplanlegging til å også fungere som et støtteverktøy under arbeid med permittering, basert på eksisterende funksjonalitet i modulen. 

Ettersom situasjonen er akutt for mange virksomheter akkurat nå tilbyr vi rask og enkel etablering slik at dere kan få umiddelbar nytteverdi. For dere som tar i bruk permitteringsplanlegging nå, kan modulen enkelt endres til generell etterfølgerplanlegging når arbeidshverdagen normaliseres. 


Noe for deg og din virksomhet?

 

Simployer etterfølgerplanlegging er utviklet for virksomheter som har behov for å identifisere nøkkelpersoner for å redusere sårbarhet ved å miste kritisk kompetanse. 


Spør oss om alternativer for språkvalg

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel  

Simployer etterfølgerplanlegging er en av modulene i systemet av byggeklosser som utgjør Simployer HRM. Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.   

Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut systemet med flere moduler dersom ting endrer seg. 

Simployer etterfølgerplanlegging passer godt sammen med samtaleverktøyet Simployer dialog, som sikrer kvalitet og enhetlige medarbeidersamtaler. Resultat og konklusjoner etter medarbeidersamtalen kan da overføres til en etterfølgerplan. 


Hva er Simployer HRM?


Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten.


Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten. Les mer her


Hvorfor velge Simployer HRM?

people

Effektiviserer personalforvaltningen

security

Forenkler håndtering av personaldata

check_box

Øker datasikkerheten (GDPR)

person

Selvbetjente løsninger

settings_applications

Fremtidsrettet HR-teknologi

phone_iphone

Mobilt grensesnitt

vpn_key

Single sign-on

sentiment_satisfied_alt

Universelt utformet
(WCAG 2.0)

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer etterfølgerplanlegging?


Hei!

Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud?

Hvis du fyller inn skjemaet under, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Vi høres!

Hilsen Katrine MælandFyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her