Gratis rapport:

Engasjement blant ansatte 2022

Relevant for: HR, toppledelsen, ledere med personalansvar 

 

Simployer &frankly måler pulsen i arbeidslivet og både under og etter koronapandemien.

I denne rapporten forsøker vi, ved hjelp av pulsmålinger, og få et innblikk i hvordan engasjementet har endret seg det siste året. Hvordan fjernledelse, pandemien og andre faktorer har påvirket medarbeideres engasjement på arbeidsplassen. Hvordan gikk det med stressnivået, trivsel og gir man fortsatt tommel opp til sin leder?

Last ned Engasjement blant ansatte og få et innblikk i medarbeideres engasjement.

 

Noe av innholdet i rapporten:

  • Helse, trivsel og stress
  • Lagånd og tilhørighet