Simployer kompetanse­utvikling

Strukturert og strategisk kompetanse­utvikling sikrer langsiktige mål og vekst.

  • Koble viktig kompetanse til roller, og sett krav eller ønskede nivåer
  • Kartlegg ferdigheter for nåværende og fremtidig rolle på individ- og teamnivå
  • Få verktøy til å jobbe strategisk og strukturert med kompetanseutvikling 

 

Book en demo og la oss vise deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.

En enklere arbeidshverdag

Simployer kompetanseutvikling identifiserer kompetansegap og potensiale på individ- og gruppenivå i visuelle rapporter. Smidig kompetansekartlegging og planleggingsverktøy sikrer at virksomheten dekker kompetansekravene på kort og lang sikt. Modulen gir HR og ledere mulighet til å planlegge og sette kompetanseforventninger og -nivåer for sentrale stillinger og roller i et digitalt grensesnitt.

Verktøyet lar medarbeideren selv vurdere sine ferdigheter, på egenhånd eller sammen med nærmeste leder, noe som sikrer medvirkning og engasjement.

Simployer kompetanseutvikling passer godt sammen med: 

Simployer dialog som øker kvaliteten på dialogen mellom medarbeidere og ledere.

Simployer formell kompetanse har en sertifikatfunksjon for varsling når påkrevd formell kompetanse hos den enkelte medarbeider utløper.

Simployer kompetanseutvikling muliggjør strategisk utvikling og utnyttelse av kompetanse i virksomheten. HR og ledere får verktøyene de trenger for å jobbe strukturert og målrettet, og medarbeiderne får et bevisst forhold til egne ferdigheter.

Noe for deg og din virksomhet?

Simployer kompetanseutvikling er utviklet for større virksomheter der kompetanseutvikling er høyt prioritert, uavhengig av bransje. Modulen leveres kun på Enterprise-nivå. Les mer om de ulike nivåene her.

Spør oss om alternativer for språkvalg

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Hvorfor velge Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer Kompetanseutvikling?

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Fyll inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Book demo

Vi høres!
Hilsen Henrik Malmström