Simployer HRM-system

Et modulbasert og fleksibelt HRM-system


✔  Tilrettelegger for sømløse prosesser mellom HR, leder og medarbeider

✔  Gjør det enkelt å være god på de administrative oppgavene som stjeler verdifull tid

✔  Tilpasset norsk regelverk og bygget på deres og vår beste praksis
✔  Selvbetjente medarbeidere frigjør tid for HR og ledere

 

 

Snakk med oss om Simployer HRMDette er Simployer HRM-system

folder_shared

Personalregister
Samle og gjør det enkelt å finne og vedlikeholde personalinformasjon.

person

Personalhåndbok
Forenkle kommunikasjon og gi oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger.

schedule

Tid og ressursplanlegging

Optimale og fleksible løsninger for tidsregistrering og oversikt over ressurser.

error

HMS-håndbok
Samlet oversikt over ansvar, målsetting, roller og rutiner rundt HMS. 

folder

Dokumentarkiv
Enkelt og trygt å digitalisere personalmappen, samtidig som personvernet ivaretas.

local_hospital

Sykefravær
Enkelt og raskt å registrere sykefravær digitalt og å få en korrekt totaloversikt.

favorite

Sykefraværsoppfølging
Sørg for at de som følger opp sykefravær, vet hva de skal gjøre og til hvilken tid.

directions

HMS-prosesser
Planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av handlingsplanene.

description

Arbeidsavtaler
Mange som oppretter arbeidsavtaler? Ikke mist kontrollen på kvaliteten.

beach_access

Ferie og fri
Feriesøknader, godkjenning, planer osv. håndteres enkelt via mobil og PC.

person_add

Onboarding
Sikre at nyansatte blir ivaretatt, raskt produktive og opplever mestring.

pan_tool

Avvik
Gjør det enkelt for alle å melde og håndtere avvik via mobil og PC.

star

Kompetanse
Få kontroll på og jobb strukturert med kompetanse i virksomheten.

flight

Reise og utlegg
Enkel og tidsbesparende håndtering av reise- og utleggregninger.

group

Medarbeidersamtaler
Gjør det enkelt å planlegge å dokumentere oppfølging av hver enkelt medarbeider.

cancel

Offboarding
Legg til rette for effektiv avslutning av arbeidsforhold for HR og leder.

school

LMS
Samle alle kurs og opplæringsaktiviteter på ett sted!


Se hva noen av kundene våre sier om Simployer HRM-system

 


Verdien for oss med Simployer er at vi oppleves som en profesjonell arbeidsgiver både for ledere og arbeidstakere.

Mette Sørlien, HR-sjef Norges Fotballforbund

 


Det er godt å ha et system som Simployer som støtter lederne slik at medarbeiderne får oppfølgingen og opplæringen de trenger.

Kristine Frøberg, Direktør HR og Organisasjonsutvikling

GDPR compliance med Simployer

Med Simployer HRM-system kan du bli kvitt prosesser som bryter med personvernregelverket, få kontroll på alle ansattopplysninger og samtidig gi en bedre arbeids- og informasjonsflyt i virksomheten.

Simployer møter ikke bare de formelle kravene, men gjør det mye enklere for din virksomhet å etterleve GDPR.

 

Les mer om Simployer og GDPR

Vil du vite mer om fordelene ved våre løsninger?

Vurderer dere om virksomheten skal digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer alternative løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Uavhengig av hvor dere er i prosessen, vi er klare for å hjelpe dere.

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.

 

Finner du ikke din bedrift? klikk her

Vennligst ikke skriv personopplysninger her