Simployer HRM-system

Et modulbasert og fleksibelt HRM-system


✔  Tilrettelegger for sømløse prosesser mellom HR, leder og medarbeider

✔  Gjør det enkelt å være god på de administrative oppgavene som stjeler verdifull tid

✔  Tilpasset norsk regelverk og bygget på deres og vår beste praksis
✔  Selvbetjente medarbeidere frigjør tid for HR og ledere

 

 

Vil du vite mer om Simployer HRM?

Se hva noen av kundene våre sier om Simployer HRM-system

 


Verdien for oss med Simployer er at vi oppleves som en profesjonell arbeidsgiver både for ledere og arbeidstakere.

Mette Sørlien, HR-sjef Norges Fotballforbund

 


Det er godt å ha et system som Simployer som støtter lederne slik at medarbeiderne får oppfølgingen og opplæringen de trenger.

Kristine Frøberg, HR-sjef Europris


GDPR compliance med Simployer

Med Simployer HRM-system kan du bli kvitt prosesser som bryter med personvernregelverket, få kontroll på alle ansattopplysninger og samtidig gi en bedre arbeids- og informasjonsflyt i virksomheten.

Simployer møter ikke bare de formelle kravene, men gjør det mye enklere for din virksomhet å etterleve GDPR.

 

Les mer om Simployer og GDPRKlikk deg videre og les mer om modulene i Simployer HRM

folder_shared

Personalregister
Samle og gjør det enkelt å finne og vedlikeholde personalinformasjon.

Les mer om Personalregister

person

Personalhåndbok
Forenkle kommunikasjon og gi oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger.

Les mer om Personalhåndbok

schedule

Tid og Ressursplanlegging

Optimale og fleksible løsninger for tidsregistrering og oversikt over ressurser.

Mer om Tid og Ressursplanlegging

error

HMS-håndbok
Samlet oversikt over ansvar, målsetting, roller og rutiner rundt HMS. 

Les mer om HMS-håndbok

folder

Dokumentarkiv
Enkelt og trygt å digitalisere personalmappen, samtidig som personvernet ivaretas.

Les mer om Dokumentarkiv

local_hospital

Sykefravær
Enkelt og raskt å registrere sykefravær digitalt og å få en korrekt totaloversikt.

Les mer om Sykefravær

favorite

Sykefraværsoppfølging
Sørg for at de som følger opp sykefravær, vet hva de skal gjøre og til hvilken tid.

Les mer på simployer.no

directions

HMS-prosesser
Planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av handlingsplanene.

Les mer på simployer.no

description

Arbeidsavtaler
Mange som oppretter arbeidsavtaler? Ikke mist kontrollen på kvaliteten.

Les mer om Arbeidsavtaler

beach_access

Ferie & fri
Feriesøknader, godkjenning, planer osv. håndteres enkelt via mobil og PC.

Les mer om Ferie & fri

person_add

Onboarding
Sikre at nyansatte blir ivaretatt, raskt produktive og opplever mestring.

Les mer om Onboarding

pan_tool

Avvik
Gjør det enkelt for alle å melde og håndtere avvik via mobil og PC.

Les mer på simployer.no

school

Kompetanse
Få kontroll på og jobb strukturert med kompetanse i virksomheten.

Les mer om Kompetanse

flight

Reise & utlegg
Enkel og tidsbesparende håndtering av reise- og utleggregninger.

Les mer om Reise & utlegg

group

Medarbeiderutvikling
Gjør det enkelt å planlegge å dokumentere oppfølging av hver enkelt medarbeider.

Mer om Medarbeiderutvikling

cancel

Offboarding
Legg til rette for effektiv avslutning av arbeidsforhold for HR og leder.

Les mer om Offboarding


Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.
Finner du ikke din bedrift? klikk her