Rett til sykepenger under ventekarantene

Den siste tiden er mange arbeidstakere satt i såkalt «ventekarantene» fordi de bor sammen med noen som er definert som nærkontakt til en koronasmittet. Mange lurer på om de har rett til sykepenger.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 23. mars 2021
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm sier ansatte i ventekarantene har rett til sykepenger på lik linje med andre som er i karantene.

Ventekarantene er et begrep som har skapt en del forvirring i det siste, og mange kontakter kunder Simployers juridiske rådgivere for å stille spørsmål om sykepengerett ved denne typen karantene.

FHI opplyser på sine nettsider at ventekarantene brukes i utbrudd som krever forsterket testing, isolasjon, smittesporing og isolasjon (TISK). De som bor i samme husstand som en nærkontakt til en smittet bør i slike situasjoner oppfordres til å være i ventekarantene frem til nærkontakten har fått den første negative testen (men ikke lenger).

Riktig beregning av sykepenger

Simployer hjelper deg som jobber med lønn med å beregne sykepenger riktig hver gang! Gjennom et abonnement på Faghjelp for lønnsmedarbeidere og modulen sykepengeordningen har du den støtten du trenger. 

Les mer og kjøp tilgang

 

Rett til sykepenger

Arbeidstaker som settes i ventekaratene fordi man er i samme husstand som en nærkontakt til en smittet, har rett til sykepenger på lik linje med arbeidstakere som settes i ordinær karantene. Dette kommer frem av rundskriv til midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven på grunn av covid-19 § 3-1.

– Retten til sykepenger forutsetter selvsagt at øvrige vilkår er oppfylt, bl. annet at det foreligger et inntektstap på grunn av fravær fra arbeidet. I tilfeller hvor arbeidsgiver kan tilrettelegge med hjemmekontor foreligger det ikke et inntektstap, og dermed ikke rett til sykepenger, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Refusjon fra dag fire

– Ved ventekarantener, som ved andre tilfeller når arbeidstakeren er borte på grunn av koronasmitte eller mistanke om smitte, skal arbeidsgivere betale sykepenger for de tre første dagene, inkludert dager med delvis fravær. For dag 4 til 16 får arbeidsgiver refusjon fra NAV, sier Brostrøm.

Han understreker at arbeidstakere som havner i karantene etter å ha brutt nasjonale reiseråd, kan nektes sykepenger.

 

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: LinkedIn twitter