Tema

Koronaviruset

Koronaviruset sprer seg fortsatt både i Norge og internasjonalt, og mange norske arbeidstakere vil i tiden fremover bli eksponert for viruset privat eller i jobbsammenheng. Det reiser en del spørsmål for arbeidsgivere, som må forholde seg til arbeidstakere med påvist eller mistanke om smitte.