Kan kreve at koronasmittede møter på jobb

Gjennom pandemien har terskelen for å være hjemme med sykepenger vært veldig lav. Nå er det slutt på krav om karantene og isolasjon og det er sunn fornuft som råder. Vi er derfor tilbake til normale regler, hvor den ansatte i utgangspunktet må være reelt syk for å kunne kreve sykepenger.
onsdag 16. februar 2022
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken sier arbeidsgiver nå må gjøre sine egne smittevernvurderinger for å avgjøre om ansatte skal komme på jobb.

Norske arbeidstakere har i to år forholdt seg til at vi kan være hjemme hvis vi har symptomer, som har vært alt fra rennende nese til hodepine eller litt vondter i kroppen. Fraværet har da blitt ansett som koronarelatert, og den ansatte har hatt rett på sykepenger.  Få har da stilt spørsmål om funksjonsevne hos ansatte fordi smittevern har stått så sterkt. Er man nå smittet, men arbeidsfør, bør man vurdere om det er mulig å jobbe hvis smittevernet ellers kan ivaretas.

Når regjeringen nå har fjernet alle forskriftsfestede tiltak knyttet til covid-19, betyr det at kravene igjen er at ansatte skal være arbeidsuføre for å ha rett til sykepenger.

– Overgangen er stor fra at ansatte de siste årene har hatt rett til sykepenger kun på bakgrunn av at de har vært nærkontakt til en smittet eller har hatt svake forkjølelsessymptomer. Nå er vi tilbake til vurderingen rundt arbeidsuførhet. Du har først rett til sykepenger hvis du er ute av stand til å jobbe fordi du er blitt koronasyk eller har fått en annen sykdom, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken.

Kan kreve at smittede møter på jobb

Ved symptomer som kan være covid-19, anbefales man å teste seg. Er testen negativ, kan må gå på jobb.

Kan man også gå på jobb med en positiv test, hvis man bare er litt snørrete?

– Det er arbeidsgiver som vurderer om arbeidstakeren skal holde seg hjemme. Arbeidstakeren kan ikke kreve å være hjemme med sykepenger, hvis man ikke er arbeidsufør. Myndighetens råd er at personer med nyoppståtte luftveissymptomer skal holde seg hjemme dersom de føler seg syke, og bli hjemme til formen er god og de har vært feberfri i 24 timer. Derom man tester positivt er myndighetenes råd å holde seg hjemme i fire dager, sier Karoline Dystebakken i Simployer.

Må gjøre egne smittevurderinger

Arbeidsgiver kan imidlertid gjøre en vurdering av hvorvidt man ønsker at ansatte skal holde seg hjemme av smittevernhensyn. Muligheten for dette har alltid ligget i folketrygdloven.

– Det er arbeidsgivers plikt å vurdere risiko og beslutte hvilke tiltak og rutiner som gjelde for å  hindre at andre arbeidstakere blir syke av å komme på jobb.  Det kan være av driftshensyn, eller hensyn til andre, som for eksempel pasienter, kunder eller kollegaer i risikogrupper. Arbeidstakeren kan da være hjemme og vil ha rett på sykepenger, mens arbeidsgiver vil ha rett til refusjon fra dag 6, da fraværet er koronarelatert, sier Simployers jurist.

Arbeidsgiver må ta styringen

Etter to år hvor vi alle har startet dagen med å «kjenne etter», skal vi nå bevege oss over til normalen – slik det var før.

– Det vil nok kreve at vi alle tenker gjennom hvordan det egentlig skal være, og vil kanskje også kreve en holdningsendring hos enkelte. Nå er det viktig at ansatte og ledere snakker sammen, og gjør konkrete vurderinger. Som leder kan du ikke kreve at en ansatt tar en koronatest, og du kan heller ikke spørre om en ansatt er smittet med korona. Det du alltid skal spørre om, er om den ansatte har restarbeidsevne. Hvis arbeidstakeren selv opplyser å være smittet med korona, kan du som leder også spørre om symptomer. Dette for å vurdere om den ansatte er arbeidsufør eller av hensyn til smittevern skal holde seg hjemme, sier Karoline Dystebakken i Simployer.

Simployers rådgiveres tre konkrete råd for å håndtere koronarelatert sykefravær i tiden som kommer:

  • Gjennomgå rutiner og sørg for at de er oppdatert
    • Er det særlige smittevernregler som skal gjelde, for eksempel for å sikre drift eller andre arbeidstakere, kunder eller brukere i risikogruppe?
  • Kommuniser rutinene til de ansatte
  • Snakk med arbeidstakere som melder fravær, og gjør en konkret vurdering av om vedkommende bør være hjemme eller ikke

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: