Kan ikke kontrollere om ansatte er testet eller vaksinert

Regjeringen har varslet færre karantener og mer testing i tiden som kommer. Som arbeidsgiver har du ikke mulighet til å kontrollere om ansatte følger reglene.
onsdag 19. januar 2022
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier arbeidsgivere må basere seg på tillit til at ansatte følger gjeldene regler for testing og karantene.

Med stor smittespredning i samfunnet blir svært mange norske arbeidstakere nærkontakter til en smittet, og kan av den grunn havne i karantene.

For å unngå at “hele” Norge sitter i karantene samtidig, har regjeringen varslet økt mulighet til å teste seg ut av karantene i tiden som kommer.

Helsenorge har en løpende oppdatert oversikt over gjeldende retningslinjer for testing og karantene.

Arbeidsgivere har imidlertid ingen mulighet til å kartlegge hvorvidt ansatte følger de til enhver tid gjeldende reglene, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

– Både vaksine og test for covid-19 er frivillig i Norge. Det betyr at arbeidsgiver verken kan pålegge arbeidstakere å vaksinere seg eller å ta en test, bortsett fra i helt spesielle tilfeller. De kan heller ikke kontrollere om ansatte har tatt tester eller vaksiner. Dermed står de aller fleste arbeidsgiver igjen med muligheten til å oppfordre ansatte til å teste seg i henhold til regler og anbefalinger, sier Gauslaa.

Strenge krav for kontrolltiltak

Krav om at ansatte må ta koronatest er et kontrolltiltak og en medisinsk undersøkelse, som det er regler om i arbeidsmiljøloven kapittel 9.

– Loven stiller strenge krav til når slike kontrolltiltak kan gjennomføres og det vil være svært få arbeidsgivere som kan iverksette koronatesting som et kontrolltiltak. I praksis vil det nok bare være i virksomheter der det er høy risiko for at ansatte, pasienter eller andre blir alvorlig syke eller dør dersom de smittes med koronaviruset. At Omikron-varianten av viruset ser ut til å gi mildere sykdom og mindre risiko for sykehusinnleggelse, vil også ha som konsekvens at det er enda færre virksomheter som nå kan benytte testing som kontrolltiltak, sier Gauslaa.

Kan heller ikke kartlegge

Simployer har også hørt eksempler på at arbeidsgivere ønsker å hente inn informasjon om hvem som er vaksinert og også noen som krever dokumentasjon på negative tester.

– Også dette er å se på som kontrolltiltak, med  strenge krav til saklig grunn. Det må også vurderes om det aktuelle behovet for smittevern kan ivaretas på annen, og mindre belastende måte enn gjennom kontrolltiltak, sier Gauslaa i Simployer.

Må baseres på tillitt

Hans Gjermund Gauslaa i Simployer sier arbeidsgiver i praksis er nødt til å basere seg på tillitt til at ansatte følger regler og retningslinjer som er laget av myndighetene og virksomheten selv.

–  Det norske arbeidslivet er i stor grad basert på tillitt, og det må være hovedregelen også i disse spørsmålene. Dersom du som leder mistenker at ansatte misbruker denne tillitten, må det følges opp på vanlig måte som en personalsak, sier Simployers erfarne rådgiver.

Har rett på sykepenger

Hva dersom ansatte ikke ønsker å følge et testregime som kunne hindret at de ble satt i en langvarig karantene?  

Simployers rådgiver og ekspert på sykepenger, Jørgen Brostrøm, sier det er lite arbeidsgiver kan gjøre med dette.

– Vi vet at mange arbeidsgivere er frustrert over dette, men det er altså slik at ansatte har rett til sykepenger selv om de ikke ønsker å teste seg ut av en karantene. Forutsetningen for rett til sykepenger er imidlertid at arbeidsgiver ikke har mulighet til å tilrettelegge, for eksempel ved muligheten til å jobbe hjemmefra, sier Brostrøm i Simployer.

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: