3 vanlige misforståelser om beregning av arbeidsgiverperioden

Det er ikke bare enkelt å vite hvordan man skal beregne arbeidsgiverperioden.
Jørgen BrostrømJuridisk rådgiver HR og ledelse
fredag 3. mai 2024
Lesetid: 1 Minutt

Arbeidsgiverperioden er den tidsperioden en arbeidsgiver er forpliktet til å betale sykepenger. Denne perioden er på 16 dager, men mange arbeidsgivere misforstår hvordan perioden skal beregnes. 

Her oppklarer Simployers rådgivere tre vanlige misforståelser: 

1.Oppstart av perioden

Arbeidsgiverperioden starter første hele fraværsdag. Det er altså ikke avgjørende når sykmeldingen er utstedt.

Fra hvilken dag skulle vedkommende ha arbeidet, vil derimot avgjøre når en arbeidsgiver kan starte tellingen av dager. Hvis arbeidstaker som for eks. jobber turnus blir sykmeldt i en friperiode, så kan ikke tellingen av dager i arbeidsgiverperioden starte før friperioden er over.

2. Reglene for ny arbeidsgiverperiode blandes inn i spørsmålet om sammenlegging av fraværsperioder

Folketrygdloven har en regel som forteller at kortere sykefravær, under 16 dager, kan legges sammen dersom de inntreffer innenfor en ramme av 16 dager. Her er det bare fraværsdagene som skal legges sammen. Dersom to fravær ikke ligger innenfor en ramme av 16 dager, så kan de ikke legges sammen.

Da er det ikke avgjørende om arbeidet er gjenopptatt eller ikke, da dette er et vilkår som først kommer i spill dersom arbeidsgiver skal betale en ny arbeidsgiverperiode. 

3. Ny sykepengerett etter maksdato

Reglene om ny arbeidsgiverperiode gjelder uavhengig av om arbeidstaker har nådd maksdato eller ikke.

For å avgjøre arbeidstakers rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden etter maksdato må man derfor vurdere de ordinære vilkårene for ny arbeidsgiverperiode:

  • Er arbeidet gjenopptatt fullt ut i tråd med arbeidsavtalen?
  • Har vedkommende etter fullt gjenopptak av arbeid vært frisk i 16 dager?

Hvis ja på begge spørsmål, så inntreffer en ny arbeidsgiverperiode. Hvis nei på ett av spørsmålene, så inntreffer ingen ny arbeidsgiverperiode.

Les også: Slik regner du ut arbeidsgiverperioden 

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: