Slik regner du ut arbeidsgiverperioden

Når skal arbeidsgiver betale sykepenger, og når er det NAV overtar? Her får du regelverket forklart.
Jørgen Brostrøm, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule tirsdag 24. april 2018
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers rådgiver på trygderett, Jørgen Brostrøm, forklarer hvordan du skal regne ut arbeidsgiverperioden.

Hva er arbeidsgiverperioden?

Arbeidsgiveren er forpliktet til å betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager, jf. folketrygdloven § 8-19.

Arbeidsgiverperioden starter første hele fraværsdag og løper i opptil 16 kalenderdager.

Når det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal et eventuelt nytt sykefravær regnes med i samme arbeidsgiverperiode (sammenlegging av fravær).

Når arbeidsgiveren har utbetalt sykepenger i en full arbeidsgiverperiode, skal det ikke bli noen ny arbeidsgiverperiode ved sykdom som inntreffer de første 16 kalenderdagene etter at arbeidstakeren har gjenopptatt arbeidet (opptjening av ny arbeidsgiverperiode).

I den digitale kunnskapsbasen Faghjelp for deg som jobber med lønn har vi en kalkulator som hjelper deg med å beregne arbeidsgiverperioden riktig hver gang. Les mer om Faghjelp for lønnsmedarbeidere.

Sjekkliste sykepenger i arbeidsgiverperioden

Før arbeidsgiver betaler sykepenger i arbeidsgiverperioden må følgende være oppfylt:

  • Arbeidstaker må ha opptjent rett til sykepenger fra arbeidsgiver gjennom fire ukers arbeid
  • Arbeidstaker må ha levert gyldig dokumentasjon; egenmelding eller sykmelding. Opptjeningstiden for egenmelding er 2 måneder.
  • Arbeidstaker må være fraværende fra avtalt arbeid. Sykdom som oppstår i en friperiode vil ikke starte en arbeidsgiverperiode. Arbeidsgiverperioden starter første hele fraværsdag

Eksempel på beregning av arbeidsgiverperioden

Kari blir sykmeldt den 01.06.2017. Kari varsler om fraværet første fraværsdag og sender sykmelding digitalt til arbeidsgiver.

Kari hadde avtale om arbeid torsdag den 01. juni og arbeidsgiverperioden vil dermed starte denne dagen. Karis sykmelding gjelder til og med 30.06.

Arbeidsgiverperioden vil i dette tilfelle vare til og med 16. juni – til sammen 16 dager fra den 01.06 til 16. juni.

Fra og med den 17. juni betaler NAV sykepenger. Om arbeidsgiver forskutterer sykepenger kan arbeidsgiver søke om refusjon fra den 17. juni.

Unntak fra å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden

Folketrygdloven § 8-20 første ledd åpner for at det kan søkes om fritak fra arbeidsgivers betalingsansvar i arbeidsgiverperioden når en ansatt har økt risiko for stort fravær på grunn av

  • en langvarig sykdom
  • en kronisk sykdom

Folketrygdloven § 8-20 andre ledd åpner for at det kan søkes om fritak for arbeidsgivers betalingsansvar i arbeidsgiverperioden når en ansatt er fraværende på grunn av svangerskapsrelatert sykdom. Følgende krav stilles:

  • kvinnen må fylle vilkåret for sykdom - moderate svangerskapsproblemer gir ikke sykepengerettigheter
  • kvinnen må selv være syk - ved fravær som skyldes fare for barnet kan det ytes svangerskapspenger
  • det er ikke mulig å omplassere kvinnen til annet arbeid

Det er viktig å merke seg at de samme reglene om beregning av arbeidsgiverperioden også gjelder i tilfeller hvor NAV refunderer arbeidsgiver sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det vil ha betydning for blant annet hvilken dokumentasjon som kan benyttes for å dokumentere fraværet.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: LinkedIn twitter