6 ting du trenger å vite om maksdato for sykepenger

Når en ansatt har vært syk i 248 dager, bortfaller retten til sykepenger. Den siste dagen med sykepenger kalles gjerne maksdato. Her er seks punkter du som er leder eller jobber med HR eller lønn bør kjenne til.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 15. august 2023
Lesetid: 1 Minutt
Atle Torp er en av Simployers juridiske rådgivere.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgivere får gjennom vår fagsupport mange spørsmål om sykepenger, og hva som skjer når ansatte har vært sykmeldt i et år.

Her har våre rådgivere satt opp seks punkter du kanskje ikke kjente til; men som kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med lange sykefravær:

  1. Arbeidstakers maksdato for sykepenger er ikke en fast dato. Datoen vil påvirkes av avvikling av lovbestemt ferie og arbeid etter friskmelding.
  2. Maksdatoen er heller ikke et begrep i loven, men begrepet benyttes for å angi den siste sykepengedagen som en arbeidstaker har rett på fra NAV i et løpende sykefravær.
  3. Etter maksdato må arbeidstaker være frisk i 26 uker for å opparbeide ny rett til sykepenger fra NAV. Arbeidstaker regnes som frisk så lenge man ikke mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV.
  4. Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden før retten til sykepenger fra NAV er opptjent.
  5. NAV ser bort i fra perioder hvor arbeidsgiver har betalt sykepenger i arbeidsgiverperioden når de skal vurdere om arbeidstaker har vært frisk i 26 uker.
  6. Retten til omsorgspenger på grunn av sykt barn påvirkes ikke av maksdato for sykepenger.

Bonustips: Simployer har utviklet en kalkulator som hjelper deg med å beregne maksdato. Du trenger et abonnement på Faghjelp for å bruke kalkulatoren. Det kan du få tilgang til ved å registrere deg her.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: