6 ting du trenger å vite om maksdato for sykepenger

Når en ansatt har vært syk i 248 dager, bortfaller retten til sykepenger. Den siste dagen med sykepenger kalles gjerne maksdato. Her er seks punkter du som er leder eller jobber med HR eller lønn bør kjenne til.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 17. april 2024
Lesetid: 1 Minutt
Atle Torp er en av Simployers juridiske rådgivere.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgivere får gjennom vår fagsupport mange spørsmål om sykepenger, og hva som skjer når ansatte har vært sykmeldt i et år.

Her har våre rådgivere satt opp seks punkter du kanskje ikke kjente til; men som kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med lange sykefravær:

  1. Arbeidstakers maksdato for sykepenger er ikke en fast dato. Datoen vil påvirkes av avvikling av lovbestemt ferie og arbeid etter friskmelding.
  2. Maksdatoen er heller ikke et begrep i loven, men begrepet benyttes for å angi den siste sykepengedagen som en arbeidstaker har rett på fra NAV i et løpende sykefravær.
  3. Etter maksdato må arbeidstaker være frisk i 26 uker for å opparbeide ny rett til sykepenger fra NAV. Arbeidstaker regnes som frisk så lenge man ikke mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV.
  4. Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden før retten til sykepenger fra NAV er opptjent.
  5. NAV ser bort i fra perioder hvor arbeidsgiver har betalt sykepenger i arbeidsgiverperioden når de skal vurdere om arbeidstaker har vært frisk i 26 uker.
  6. Retten til omsorgspenger på grunn av sykt barn påvirkes ikke av maksdato for sykepenger.

Last ned gratis plansje: Oppfølging av sykefravær

Bonustips: Simployer har utviklet en kalkulator som hjelper deg med å beregne maksdato. Du trenger et abonnement på Ekspert for å bruke kalkulatoren. Det kan du få tilgang til ved å registrere deg her.

GRATIS GUIDE: Egenmelding for arbeidsgiver

Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sykdom, og når må de til legen? Hva må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding?

Bli bedre på håndtering av egenmeldinger

Del siden: